Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Første søndag i advent Dato:27/11/22
- Siste - Neste - Opdatert: 21/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 21. 1-11 Indtoget i Jerusalem

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det danske paralleloppslag har mye stof. Blant annet: er eslet verdighetstegn eller det motsatte?
Hva betyr "ydmyk"?


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Prekenhjelp

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

God's Street Theatre Comes to Jerusalem - N.T. Wright: Some have speculated that there was another bit of street theatre going on at the same time on the other side of town. Pontius Pilate, the Roman governor, normally lived in Caesarea-by-the-Sea, with its temple to the divinized Emperor Augustus. But, for the great festivals, Pilate would come up to Jerusalem to prevent trouble. He would arrive, from the west, on a military horse with an armed escort.
We don't know if Jesus timed his own mini-play, coming in from the east, to coincide with Pilate's triumphant arrival, but people may have linked the two and would be asking themselves: Which story do we belong to? Which king do we belong to? Which is the reality, and which is the parody? Bragt på ABC-News 2015. [ksf 22: Teaterbilledet er måske også farligt, association til narrespil bliver for nemt? To demonstrationer i stedet for: Magtdemonstrationen på verdens vis fra vest, metal og isenkram, fra øst værdig "blød" demonstration, palmegrene, omkring hovedpersonen vished om sejr indefra og i sidste ende. -

In Classical Greek praus [92: sagtmodig] was used to describe tame or gentle animals (an unbroken colt was useless), a soothing medicine (medicine that was too strong would harm rather than cure), a mild or soft word (cf Pr 15:1), a gentle voice (emotion out of control would destroy and tear down) or a gentle breeze (wind out of control would bring destruction). Se her
Praus oversættes i 2020 med ydmyg, svarer dermed til den norske og svenske. De engelske, jeg har set, bruger "gentle". Sagtmodig - går solidt tilbage i oversættelseshistorien - er vel inspireret af Luther-oversættelsens "sanftmutig". Det er en glidning i forhold til det tyske, som netop nærmest betyder "gentle" eller "mild", mens "sagtmodig" overvejende har/får betydningen "stille, uden protest". Da er det billedligt talt ikke en løve, men et offerlam, det ridder æslerne. (jfr nedenfor) -ksf

Johannes Aakjær Steenbuch : [Jesus har netop afvist Zebedeussønnernes ønske om magt med at det blandt hans følgere ikke skal være som med denne verdens herskere (Mt. 20,20-28)] "Da Jesus efterfølgende rider ind i Jerusalem, sker det ikke på en høj hest, men på et æsel (Matt 21,1-11). Den symbolske betydning er klar nok. Jesus er Guds søn, men også menneske på en sådan måde, at han i sin menneskelighed intet forsøg gør på at hæve sig over andre mennesker. Jesus giver afkald på magt for i stedet at tage "en tjeners skikkelse på" og blive "mennesker lig", som det hedder i Filipperbrevet. s 61 i Guds Rige er anarki. Evangeliet mellem magt og afmagt.

Niels Henrik Gregersen[Den ene etiske grundtanke er næstekærligheden.] "Den anden etiske grundtanke består i det, som nytestamentleren Gerd Theissen har kaldt "statusafkaldets grundværdi" ... Jesu beskrives af Matthæus som den ydmyge og sagtmodige, da han rider ind i Jerusalem på et æsel, "et trækdyrs føl" (Matt 21,1-11)"...[ Ydmyge sig som et barn (Matt 18,4-5)... Den ydmyge ophøjes, og omvendt.... (Matt. 23,11-12; Luk 14,11 og 18,14; 2 Kor 11,7; Jak 4,10)].
"På latin og engelsk hedder ydmyghed hhv. humilitas og humility, og ordet er meget karakteristisk afledt af humus, der betyder jord. At være ydmyg betyder at kende sin jordiske begrænsning. Men det er netop det jordiske og lave, som Gud har udvalgt og dermed nedbrudt statushierarkierne." jfr også Marias lovsang (Luk 1,51-52). s. 101 i Ind i Fællesskabet.

Juda er en løveunge!
Fra byttet reiser du deg opp, min sønn.
Han legger seg til ro og strekker seg som en løve,
som en løvinne
hvem vekker ham?
Septer skal ikke vike fra Juda
eller herskerstav fra hans føtter
til han som eier den, kommer,
han som folkene skal lyde.
11 Han binder eselet i vinstokken,
eselfolen ved den edle ranken.
Han vasker klærne sine i vin,
kjortelen i drueblod.
1 mos 49,9-11.

[700/adv1-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Det kan ses som et værdighedstegn, at Jesus rider ind på et æsel. Som profeten havde spået. Sådan kommer fredskongen til sin by. Så stor er hans styrke, så effektivt er fjenden nedkæmpet, at han kan lade stridshingstene blive i baglandet. En anden tolkning hævder at det er et ringhedstegn.
Se via Linket "Indtoget i Jerusalem" yderligere facts og se Giottos, Chagalls og Skovgaards billeder. Chagall ser udpræget narrekongen i situationen. Giotto den kongelige værdighed.
Det hedder at han er ydmyg. Det er en diskutabel oversættelse af "praus" på græsk, for hvad er "ydmyg"? "Blid, mild, tam" er de almindeligste betydninger. Eventuelt tam som i "tæmmet unghest". Det ser i flere sammenhænge ud som styrke er en underforstået medbetydning af ordet. Hvis 1. Mosebogs ord om Juda har været set som en præfiguration, så udtrykker løvebilledet jo netop styrke. - Indtoget i Jerusalem - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.