Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s.i adventstiden Dato:04/12/22
- Siste - Neste - Opdatert: 28/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 14. 1-4 I min fars hus er det mange rom

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er klart at fokus skjerpes på romsligheten hos Gud ved dette versutsnitt. Går en til parallelle resurser inkl. den danske, da blir fokus veldig lett "veien" - "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten meg" - om det så begrenser romsligheten, altså er eksklusivt eller inklusivt, kan diskuteres - det illustreres på danske "Teksten denne uge".
"This text is frequently read at funerals, and for good reason." innledes den seneste kommentar på Working Preacher. Det vil mange av oss nikke gjenkendende til...


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: De fleste ressurser dekker v. 1-14.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[701/adv2-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Studentprestene i Trondheim
Hva gjør vi når trosrommet blir for trangt? Stenger vi det av for godt, låser og kaster nøkkelen? Eller tar vi sjansen på å ommøblere litt? Rive noen vegger, kanskje, eller bore et hull i taket som himmellyset igjen kan slippe inn?../..Gud vil liv. Han vil ikke at livet, at troen, skal kveles. Derfor gir han oss rom. Og derfor vil han at vi skal gi hverandre rom. Rom til å være dem vi er, rom for spørsmål, tanker og tvil. Rom for forskjellighet. [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.