Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Juledag Dato:25/12/22
- Siste - Neste - Opdatert: 24/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 1. 1-14 Ordet. Prolog til evangeliet

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: IKKE OPPDATERT - rekvirer oppdatert om du trenger!


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty: Hvorn†r blev Jesus Guds s›n? Paulus synes ikke s† interesseret i sp›rgsm†let, men Romerbrevet (†r 55) kap 1 kunne pege p† at han mente at det skete ved opstandelsen. Hos Markus (ca 70) synes det at v‘re ved d†ben. Hos Matt‘us og Lukas (80-85) ved f›dslen, den sene Paulus (Kol. og Ef. ca 90) har et kosmologisk perspektiv, Kristus er den f›rstef›dte af skabningen, hos Johannes, ikke f›dt eller skabt i tiden, men fra begyndelsen hos Gud, var Gud. Se mere her (engelsk). [¸rstallene her er i al deres omtrentlighed redakt›rens] -

[706/jldg-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Det kan med netop denne tekst og med et †rs kollektive erfaring (2020 Covid19) af livets fundamentale skr›belighed v‘re oplagt at ridse udsatheden op. Kirken skal v‘re det sted, hvor denne side af tilv‘relsen ikke fortr‘nges. Jakob Knudsen g›r det meget erfaringsn‘rt (trods merskumspibefornemmelsen som uundg†eligt ogs† er der). Nedenst†ende elementer (genfortalt/citeret direkte) kan danne et bagt‘ppe for at forst† inkarnationen, vores m›rke / hans lys som m›rket ikke fik og ikke f†r bugt med. - Stjernehimmelen. Uendelighedens r‘dsel - Tilf‘lde og n›dvendighed - Lad mennesket da betragte hele Naturen.. - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her