Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Palmesøndag
Dato:02/04/23
- Siste - Neste - Opdatert: 30/03/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 12. 12-24 Indtoget i Jerusalem

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt:

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hanne Gunntveit Sinkerud: Gjennom liknelsen om hvetekornets død vises i v. 24 hvordan kornet følges av en rik høst. Liknelsen brukes av Paulus, 1. Kor. 15,37ff, om de kristnes oppstandelse. Både Johannes og Paulus knytter kornets død i jorden til nytt liv som skal vokse fram. Hos Paulus er det et individuelt legeme med ånd, mens det hos Johannes er den messianske høsten som vokser fram. Hos synoptikerne, Mark. 4,1-9 par., brukes liknelsen om såkornet for å tydeliggjøre Guds rikes hemmelighet. I Johannes legemligjør Jesus Guds rike i sin egen person. - Les mere -
- Regin Prenter: Skabelse og Genløsning: Den nye fødsel af vand og ånd (Johs.3,5-8) og levendegørelsen ved Anden, som er hemmeligheden i Menneskesønnenskød og blod (Johs. 6, 63), er som Żlivet® i det hele taget i Johannesevangeliet det liv, hvis væsen er kærlighedens hengivelse i døden for brødrene, det er en vandring med Jesus Kristus gennem døden til livet, dets glæde fødes udaf sorg, det er som et hvedekorn, der må lægges i jorden for at bære frugt (Johs. 12,24). Hos Johannes træder derfor betoningen af det ufærdige, det mod fuldendelsen higende i kirkens væsen endnu stærkere frem end hos Paulus. Kirken er ifølge Johannes under stadig renselse (Johs. 13,8-10; 15,2; l. Johs. 3,3), som den ifølge Paulus er understadig opbygning. Og det er ikke sådan, som det alt for tit påstås,at den johannæiske theologis stærke betoning af de eskatologiske realiteters 'nutidighed, livets, dommens, fortabeIsens nærvær i vidnesbyrdet om Jesus Kristus, forvandler trosforholdet til en tidløs mystik, som afskriver enhver futurisk eskatologi. Lige tværtimod! Det nærværende Żevige liv® er det i martyriet ofrede liv. Netopderfor peger det fremad (Johs. 14, 1-6). S. 563

[727/plmsdg-a]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Sammenstilling af en række kunstneriske fremstillinger afindtoget i Jerusalem. Med tolkninger. Fra helt klassiske til moderne. [Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her