Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Skærtorsdag
Dato:06/04/23
- Siste - Neste - Opdatert: 31/03/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 26. 17-30 Den sidste nadver

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Bilde: Nattverd (1723)Fra Hof Kirke. Holmestrand Kommune. Foto: Jens Østmann. Hof Kirke

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Jesus absorbs imperial violence to expose its death-bringing power.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Intet på LectionaryGreek
Jeg vil spesiell peke på Peter Petts Commentary (Verse-By-Verse) Se her - veldig grundig, mange kryssreferanser: Når drikker han vin igjen med dem? Når er de i Jesu Far sitt rike? Det er når han er oppstanden, "Meg er gitt all makt .." - og ikke en fjern, fremtidig festbanket hinsides al tid/den enkeltes liv.
I den sammenheng er det også verd å legge merke til at både og Lukas og Mattæus ikke har minneaspektet med - det som vi ellers finner i den kanskje eldste kilde til menighetens praksis, 1 Kor. 11,23-26. Det er som om akkurat det springer mer i øynene, når vi ikke feirer nattverd denne Skjærtorsdagen. Personlig legger jeg (ksf) merke til at det er den eneste gangen (parallellen hos Markus har Guds rike) Jesus kaller Himmeriket eller Guds rike for Fars Rike. Jeg tror det har betydning, at den identiteten med Gud som far/sønn forholdet utrykker, skal sis sterkest akkurat nå, før det som kunne ses som den største atskillelse (Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?) skal finne sted. Det blir Mattæus sin måte å fortelle det samme som Johannes i afskjedstalene - hvor understrekningen af Far og Jesus er ett er veldig sentral.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 26 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kunst til Kirkeåret. Maleri af Knud Larsen. Knud Larsen har bidraget med et naturalistisk maleri, som med sin sparsomme, fokuserede lyssætning skaber en intim aftenstemning med intenst nærvær. Anspændtheden hos disciplene er skildret med psykologisk troværdighed og individualitet i kropssprog og mimik. Den bombe, at en forræder er tilstede, er netop detoneret. Judas vender ryggen til. De andre suger hvert ord og hver gestus til sig.
Se her
-

Kaj Mogensen (I kapitlet "Nadveren og Judasskikkelsen"): Selve fortælleforløbet er underligt. Hørte de øvrige disciple replikskiftet mellem Jesus og Judas? Hvordan reagerede Judas? Der er en del, som læserne skal fylde ud for at få en sammenhængende fortælling ud af det. Men det nødvendige er fortalt: Ved nadveren er en forræder til stede. Det er vigtigt, at han er med. [s 273 i Frelse og Fortabelse]. Bogfortegnelse.

[728/skrtdg-g]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Fortolkning af tre kendte nadver malerier. Da Vincis, Salvador Dalis og Arne Haugen Sørensens: Se Elementer: - Nadveren - tre billeder - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Bø, Kjell Olav
Kjære statskirkemenighet! På dette punkt kan det være passenede å minne hverandre om hva vår kirke offisielt lærer. Vi holder nemlig i hevd læren om realpresens, det vil si: Vi tror at Kristus virkelig er tilstede i brødet og vinen som vi mottar. Det er ikke tale om symboler. Vi mottar Kristus selv.
Jeg vil peke på en ting ved denne læren som kan være til stor hjelp for vår tro. Hvis nattverdelementene utelukkende var symboler, ville ®utbyttet¯ av nattverdmåltidet avhenge av oss og vår evne til å tolke symboler. Betrakter vi derimot elementene som Kristi virkelige legeme og blod, avhenger så godt som ingenting av oss. Det eneste vi da har å gjøre, er å motta og si takk.
[0000] Se mere

Hauge, Harald
Han har altså en plan, Jesus. Han skal spise og drikke sammen med oss i Fars rike. I evigheten. Her og nå får vi det, brødet og vinen, som et tegn. Et løfte fra evigheten. Vi skal også gå igjennom havet, ut fra slaveriet, ut av Egypt, inn i det lovede land.
Fortid, nåtid og fremtid møtes, i ett øyeblikk. I brød og vin.
[2017] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.