Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

Pinsedag
Dato:27/05/23
- Siste - Neste - Opdatert: 24/05/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 20, 19-23 Jesus sender disiplene, gir dem Heligånden

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt:

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - http://www.prekenhjelp.net/Hjemmeside/Paasken,%20I/1%20sondag% 20etter%20paaske.htm.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 20 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[743/pnsdg-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hauge, Hans Nielsen
Lenke til onlineutgave på Nasjonalbiblioteket [1800] Se mere

Hauge, Harald
[Preken innrammes flott i fiktiv livshistorie fra barnets gjetererfaringer til vi står ved dets kiste, gått bort særdeles godt voksen. Da er preken mest om offeret og det å kjenne stemmen.] "Det er derfor korset er så viktig, og det er derfor Jesu offer er så sentralt for den kristne kirke. På korset ser vi hvilken Gud Gud kan være, dersom Jesus får avgjøre hvem Gud er. Og på den tredje dagen får vi se at Gud er denne Gud som Jesus sier at Gud er. Da ble Jesus reist opp fra de døde. Og vi er der, sammen med ham, og skal være hans søsken. Eller, for å bli i dagens tekst: Vi er flokken hans, og han skal samle oss rundt seg og føre oss fram til livet hos Gud." [2014] Se mere

Jusnes, Ann-Helen Fjeldstad
.. en av de viktigste presentasjonene av Gud får vi når Gud i samtale med Moses kaller seg selv "Jeg er". Her poengterer det at Gud er den makt, den kraft, den skapervilje som alltid er der, som var der før verden ble til og som vil være der når verden ikke er til lenger...Når Jesus sier " Jeg er" går han inn i Guds egen rolle. Teksten viser oss sammenhengen mellom Jesus og Gud../.litt om det å kjenne sine [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.