Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 16/04/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 10/04/2023

1. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 20, 19-31 - Den opstandne Jesus og disciplene

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet er en beskåret udgaven af det billede af Carl Bloch, som Birgitte Bech kommenterer (se nedenfor).
Linket til Working Preacher er til kommentar 2021.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [See the life Jesus has given to the world in the midst of wounds, pains, and traumas]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Læg mærke til LectionaryGreek: Der er ikke tale om tvivl, men mangel på tro hos Thomas.
Redaktøren foretog 2015 en "afstemning" i faglitteraturindekset om de enkelte vers' vigtighed - efter antal kommentarer at dømme. V. 21 om sendelsen fører. Se citater nedenfor.
Der udestår et dyk ned i fx. 10 trykte prædikener. Men et gæt er at 9 ud af 10 handler om TTT: tvivl, tro og Thomas - ikke om det missions- og andre teologer først får øje på.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 20

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kunst til kirkeåret. Carl Blochs malerier har ofte det forstyrrende træk, at figurerne ser ud til at være bevidste om at positionere sig og blive set af billedets iagttagere, men her er billedets personer opslugt af den ubegribelige begivenhed: at den korsfæstede selv åbenbarer sig for verden som opstanden fra de døde..Se og læs mere her.
-

Om sendelse"At Jesus selv var kaldet, betones navnlig i Johs.ev. Gud, som er kærlighed, sender sin enbårne søn til jorden for at frelse de fortabte. Således legemliggør Jesus som Kristus den guddommelige kærlighed. Det er han kaldet til, og han rækker det kald videre.. (v21). Jesu hele liv og virke er således en forberedelse af og til mission". [s 221 Mortensen: Hvad hjertet er fuldt af]

"Ordet er lyst og klart, at han sender hver af dem, som han selv blev sendt. Derfor kan ingen af dem berømme sig af en særlig magt eller position i forhold til de andre" [Melanchton s. 473 i "Die Bekenntnissschriften.." # s. 481 "ikke med sværd og øvrighed"]
.

- "Realistisk Opstandelsesforkyndelse, og dokumenterende:.. Det er den Opstandne som siger: Som Faderne har udsendt mig.." [s. 159 i Gustav Brøndsted: Historie og Evangelium]
- "..

disciplenes mission (må) forstås i lyset af den guddommelige kærlighed. De er kaldet til at bære budskabet om Guds kærlighed ud til verden [s. 184 i Nissen: Budskab og konsekvens].
-

"Om tjenesterne i kirken hører vi hos Johannes heller intet udover den ene tjeneste som er vidnetjenesten" s. 564 Prenter: Skabelse og Genløsning.]

[132/sep1-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Værge, Johannes
"Fred være med jer!" siger han allerførst. De spærrede døre har ikke givet dem fred. Men nu tilsiger han dem fred; nu virkeliggør han noget, som intet andet kunne give dem. - Nogle af dem, i hvert fald Johannes, genkalder sig, hvordan Jesus skærtorsdag aften havde talt indtrængende til dem, noget der i selve situationen ikke bundfældede sig, men nu: "Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke, som verden giver." Ikke en "verdslig" fred, ikke ydre, men noget der på en eller anden måde skaffer sig vej gennem det ydre, ikke kan bremses af noget ydre. Jesus er kommet "midt iblandt dem", ikke på afstand, han har en magt til igen at bane sig vej til dem som deres midtpunkt. Dér kommer deres fred fra. Ikke bare ind gennem dør-spærringer, men gennem døden. [2007] Se mere

Stender, Joakim
Men gud ske tak og lov for tvivlen, som også er en måde at prøve kræfter med livet og troen på. Netop tvivlen hindrer os i den ulidelige skråsikkerhed, som vi kan forpeste vore medmenneskers liv med. Findes der noget mere irriterende end skråsikre, selvsmagende mennesker. F. eks ateister. Hvordan kan folk være så skråsikre, at de kan sige, at de ikke tror på Gud. Det er det rene pral. De må skjule for andre, at der også er en side i dem, der tror på Gud. Ligesom vi troende ikke er bange for at tale om vor tvivl, så bør de ikke-troende være lidt mere åbne om, at de også har deres tvivl. [2011] Se mere

Luther, Martin
[Der bragt to prædikener. Den første om sendelse og nøglemagt. Den anden om Thomas. Her citat fra prædikenen om Thomas]: Sådan er både det menneskelige hjertes forstokkelse og dets svaghed uudsigelig. Så længe der ingen fare er på færde, er det over al måde hårdt og forstokket, så det hverken giver agt på Guds vrede eller trussel. Selv om det længe hører, at Gud vil straffe synden med evig død og fordømmelse, så bliver det dog stedse uforandret og nedsænker sig i hovmod og gerrighed. På den anden side, når det begynder at frygte, bliver det endog så forsagt, at man ikke kan bringe det til rette igen. [1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].