Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

11. søndag i treenighetstiden
Dato:13/08/23
- Siste - Neste - Opdatert: 08/08/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 23, 37-39 Jerusalem, Jerusalem .. som hønen sine kylliger

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Parallel finnes bare hos Lukas 13,34-35. (Textweek, Lectionary.., Working P. behandler denne perikopen).
Bildet (et Gudsbilde?) hentet Her.
Jeg vil fremheve min egen preken (se under). Det er sjeldent, jeg skriver preken. Men det er gjort her. Tilmed etterfulgt av pedagogisk redegjørelse for inspirasjonsveien

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Jesus' critique is against those who criminalize truth-tellers.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 23 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Regin Prenter- - Han er kommet for at kalde syndere, og Hans forkyndelse lyder ofte som en lokkende kalden og indbyden, som det illustreres i den johannæiske hyrdelignelse Joh. 10,3-4. Derfor er kaldelsen i N. T., selv om den fortrinsvis opfattes som en eengangsbegivenhed ved kristenlivets begyndelse, ikke en fortidig og afsluttet akt. Men den virker som nutidig kraft. Skabelse og Genløsning.s. 523. -

- - Vår kultur har hentet inspirasjon fra bildene av guddommen som venter på tross av menneskets glemsel og svik: En far venter hele livet på sin "fortapte sønn" og løper ham i møte når han endelig en dag dukker opp. En mor kan ikke glemme det barnet hun har ammet.. En hønemor forsøker forgjeves å samle kyllingene under sine beskyttende vinger. En kunstner glemmer ikke sitt eget verk.
Men spillet kan også snu. En dag husker barna leken og vender tilbake for å fortsette der de slapp. Men leken er slutt. Gud har sluttet å telle og er gått sin vei. Det er stille etter Gud. Notto Thelle: Stilheten og Skriket. s. 36

Mitri Raheb- - Jesus var optaget af at forsone de forskellige grupper i landet.Han var klar over, at det var en forudsætning for fred, da han sagde: "Jerusalem, Jerusalem! .. (Matt 23,37-38).
Det er ikke tilfældigt, at de tre synoptiske evangelier slutter med en opfordring til at krydse grænser og række ud til verden. "I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende" (ApG 1,8). Hovedsagen i de paulinske breve er evangeliet om Jesus Kristus og dets konsekvenser for forholdet mellem jøder og hedninger. Brevene udspringer af en identitetskrise hos en diasporajøde, der blev rodfæstet i Kristus, som nedbrød fjendskabets mur og skabte et nyt, inkluderende fællesskab, hvor "det ikke kommer an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde" (Gal 3,28). Det Nye Testamente slutter med visionen om en ny himmel og en ny jord med et nyt fællesskab, som er dannet af alle folk og stammer (Åb 5,9). Troen og Imperiet. Bibelen set med palæstinensiske øjne s. 83

[762/tr11-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): En anekdote i Danmark går på at en svensk professor i hymnologi harselerte over at Grundtvig brukte hønen som bilde på Gud i salmen "Som hønen klukker mindelig.." Man kunne ikke bruke en høne som bilde på Gud. Da hadde han glemt dagens tekst! Samme kritiken kunne han ha rettet mot Sandels "Nu vill jag sjunga om moders-vingen" (Norske Salmeboken nr 316). - Billeder af Gud 2. (NT) - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
.. Kanskje vi skal tenke et annet vakkert syn. Da mennesket for første gang kom ut i rommet, å så jorden fra romskip eller fra månen, da ble de dypt berørt av jordens skjønnhet. Den blå planet kom den til å hedde nå. Den lå der i det dyp svarte universet. Så fredelig og fin!
Så skulle vi kanskje tenke Jesus stå der på månen å si: Blå, blå planet. Hva er det dere gjør? Ondskap mellom mennesker, ødeleggelse av akkurat al det blå og det grønne, naturen selv, ufred og undertrykkelse. Rasisme, hat, forfølgelse.
[2020] Se mere

Skauge, Øystein
Vi skal snart syngje Lina Sandells vakre kveldssalme: "Bred dina vida vingar". I sitt første utkast på svensk brukte Lina Sandell desse orda: "Bred dina vida vingar, / o Jesu, ”ver mig / och låt din lilla kyckling / få g”mma sig i dig."
Desse gamle, svenske salmeorda skulle aldri blitt redigert om. Anten ho har gjort det sjølv, eller vart utsett for press til å gjere det. For her får ho verkeleg fram omsorgsperspektivet som Jesus på så strålande måte gjev oss eit møte med på denne sommardagen.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.