Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

18. søndag i treenighetstiden

Dagens evangelium: Mt. 8. 14-17 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Finnes i alle tre evangelier (Mk 1.29-34, Luk. 4,38-41) - og falder omtrent på samme sted i Jesusfortellingen, kort etter kallelsen av de første disiplene - Mt. har bare satt inn bergprekenen innen. [De danske tekstrækkene har ikke fortellingen, de amerikanske forholder sig Markus].
Nedenfor er noen få tekster (men lange!) som særlig knytter seg til at svigermor dukker opp i historien. Men kanskje er hovedpoenget ordene til Jesaja (som de parallelle tekstene ikke inkluderer), og som også  de to andre tekstene i gudstjenesten peker på. "Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer." Kanskje på søndag vil jeg starte prekenen med å si at 1 million mennesker har dødd nå av coronavirus, 1 million familier, og relasjoner har denne sykdommen påvirket av med smerte og sorg. Spansk influensa tok mer end 50 millioner. Svartedøden tok det samme antallet - mindst - i 1300-tallet. Den justinianske pest også minst 50 millioner  - i 541-2, og så vil jeg sitere Jesaja ordene - for å forplikte meg på det perspektivet.
Bildet er av John Bridges, 19. årh. Wikimedia. Er Peter sin kone som støtter den syke moren? Det er privaterier, som NT ikke forholder sig til! Kanskje var både hun og svigermor disipler? (jfr. Nedenfor)

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - den aktuelle søndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen: GT-sitatet er fra Jes.53,5. - De ordene blir konklusjon
to innledende helbredelser umiddelbart innen  som begge handler om Guds (Jesu) helende kjærlighet, som rekker til dem, som var grenset ute av det respekterte, jødiske samfunnet: de spedalske, den romerske offisers tjener, og så altså også
helbredelsen af svigermor. Når i siste ende døden er overvunnet, da blir alle andre grensene til å overvinne - og vi skal overvinne dem, ikke lengere sette dem.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Fra Villy Sørensens "Jesus og Kristus".
På en interessant måte hos Villy Sørensen blir helbredelsen av Peters svigermor et slags vendepunkt i bestemmelsen av hvordan Guds vilje, kjærlighetsbudskapet, skal utfolde seg i verden. Han sammenligner Qumran-menigheten med de første menighetene, som av og til tenderer mot at de som rene samfunn må skilles fra de urene "Hvordan kan Kristus og Belial forenes eller en troende være enig med en vantro?" (2.Kor.6: 15). I Qumran-skriftene snakkes det om "hat", det handler sannsynligvis ikke om følelsen, affekten, men om å distansere seg [Jf. Også Jesu bruk av "hat" i Lukas. 14]. Men Jesus tok ikke avstand fra dem med dårlig rykte, de i den forstand urene, men han distanserte seg fra sin egen familie og befalte disiplene sine å gjøre det samme. [Mt. 10.37, Lukas. 14.26 - ikke så rart, fordi de trodde han var gal Mark 3.21 - de som gjør Guds vilje er hans mor, søster og bror, ikke familjen. Direkte rettet mot familien - generasjonskonflikt - er Mt. 10.34 ("Jeg har kommet for å sette en tvist" .., bare Luke 14 har også en tvist med kona). I stor grad gjelder det "Guds vilje gjøres og da må man bryte tradisjonelle bånd; derfor får (litt senere) mannen som sannsynligvis vil følge Jesus, men først begrave sin far, beskjeden: "Følg meg og la de døde begrave sine døde" (Matt 8:22; Lukas 9:60), harde ord i en samfunn med fokus på slekten og hvor det var lov å ære sin far og mor, og hvor det strengt tatt var dødsstraff (2. Mosebok 21:17) for å forbanne faren eller moren! ".
På en morsom måte blir dagens tekst fokuspunktet i hele fremstillingen forsynt med et sigende "!":
"Det sier seg selv at de som bokstavelig talt ville følge Jesus som disipler og vandrende predikanter, måtte ta avstand fra familien deres (Jesus besøker imidlertid Peters familie og helbreder sin svigermor der umiddelbart, som det passer seg for kvinnen i huset, reiste seg og steller for ham (Matt 8:15)!) ; spørsmålet er da om det i Jesu ord er en prinsipiell avstand fra familielivet og sexlivet generelt. "
Så diskuterer Villy Sørensen de asketiske tendensene til den første menigheten og prøver å identifisere Jesu holdning til seksualitet, familieliv, ekteskap osv. Bare et sitat til:
"Ikke nødvendigvis fordi det kjøttet lengter etter betyr fiendskap med Gud - Jesus sier faktisk aldri noe om det - men heller fordi det seksuelle forholdet er eksklusivt. Jesu egen livsstil var uforenlig med familielivet og hans agape var uforenlig med et forhold (s.90) "

-Kommentator Matt Skinner, WorkingPreacher, skriver om ubehaget som den moderne leseren kan ha for det Villy Sørensen bare uttrykker med "!". (Se ovenfor). Skinner skisserer måten forkynnere forklarer (bort) hva som kan forårsake dette ubehaget, den mulige iboende demonstrasjonen av kvinnens undertrykte situasjon. Han skisserer kort noe noen av oss kanskje kan speile gamle prekener i: Det må fortelle hvor mirakuløs helbredelsen er, at hun straks reiser seg å steller. Eller: Det skal uttrykke sin takknemlighet til hennes healer og Gud selv. Jesus legger alltid vekt på ydmykhet og tjeneste (Markus 10:45). Eller: Hun ble satt fri ved helbredelsen sin for å gjøre det hun var stolt av - en sykdom som betydde at hun ikke kunne ta seg av huset hennes, var en religiøs og sosjal skam.
Alt veldig bra (kanskje!). Men skal vi ikke tenke noe annet? Så fortsetter han:
"Er det mer mulig å hente fra denne navnløse kvinnen? .. En predikant kan i stedet åpne for nye horisonter av muligheter og handlefrihet for Simons svigermor.
De som ser etter muligheter i selve bibelmaterialet, kan hoppe frem til Markus 15: 40-41. Der, mens Jesu lik henger fra et romersk kors, lar Markus oss endelig komme inn på hemmeligheten at mengden av Jesu faste disipler inkluderer mer enn tolv menn. Vi lærer der om en gruppe kvinner som så på henrettelsen "på avstand" mens alle resten av Jesu etterfølgere hadde flyktet ved arrestasjonen hans (14:50) og Simon sist ble sett og gråt i en gårdsplass (14:72) . Ikke alle disse kvinnene er navngitt, så vi vet lite om dem. Likevel lærer vi at de "sørget for [Jesus] da han var i Galilea." Verbet NRSV oversetter som "sørget for" i 15:41. Det er diakoneo. Kanskje svigermor til Simon er blant kvinnene som ser på korsfestelsen.
Hvis hun er blant dem, er hun mer enn en kokk, servitør og oppvaskmaskin. Hun er også en tilhenger.
Hvis hun er en tilhenger, og en tilhenger som er villig til å tjene mens hun går, så er hun også en disippel.
Hvis hun er en disippel, så til henne "er gitt hemmeligheten til Guds rike" (Markus 4:11)

[770/tr18-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.