Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:08/10/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 07/10/2023

19. søndag i treenighetstid
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 5, 20-26

:

Redaksjonelt:

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - The need for trust and compassion within human relations.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: https://www.progressiveinvolvement.com/progressive_involvement /2020/02/epiphany-6-matthew-5-21-37.html" target="_blank" title="Progressive Involvement">JohnPetty

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

"Hvis man sidder med den forventning, at Luther med sin udlægning af bjergprædikenen først og fremmest er ude på at stramme skruen, så man bliver afsløret i sin syndighed - det er ifølge Luther lovens fornemmeste opgave (lovens anden brug) - bliver man meget overrasket. På mange måder er det det modsatte, han er ude på, nemlig at vise, at det liv, Kristus kalder os ind i, er et liv, der både kan og skal leves i denne verden". Asger Højlund om Luthers udlægning af bjergprædikenen i 1532. -

[771/tr19-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Kan Jesu etik i bjergprædikenen følges, eller har den i sin radikalitet kun syndserkendelse som mål? Villy Sørensen, Jesus og Kristus: "Det er kun en halv sandhed at Jesu bjergprædikenmoral ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed". - - "For den kirkelige rettroenhed efter Martin Luther skulle Bjergprædikenen kalde på menneskenes syndserkendelse og dermed føre til styrkelse i troen på Jesus som den eneste retfærdige". [Den store danske Encyklopædi] - Læs Luther selv prædike over bjergprædikenen i 1532: [Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.