Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:24/09/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 18/09/2023

17. søndag i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 11, 17-46

:

Redaksjonelt: Det er mulig å ha hele fortellingen med - til og med v.46. (Slik den danske tekstenrekken har det). "Halvårs påske" er det. Jeg vil nokk ikke undvære å ha selve oppvekkelsen med. På den danske parallelle siden er det bl.a. en sammenligning med Superman om den avgjørende forskjellen.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Merete Thomassen]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 11 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Udødelighet og oppstandelse er komplementære
Det er ikke den ensomme menneskesjelen som, på grunn av sin spesielle natur, varer utover døden; det som varer er forholdet, dialogen med Gud.
Likevel er det ikke meningsløst å snakke om en "udødelighet" av mennesket som er knyttet til Gud. For dialogen mellom Gud og menneske rammes ikke av en avbrytelse, som deretter ville bli løst gjennom en oppstandelse fra intet. Men i dialogen forblir mennesket kontinuerlig bundet til Gud. Dets væren hviler i Gud. Slik snakker Jesus Kristus i Johannesevangeliet: "Jeg er oppstandelsen og livet ... den som lever og tror på meg, skal aldri dø" (Johannes 11,25.26). Den "udødelighet" som her blir nevnt, er en udødelighet grunnet i Kristus; den er basert på ham, gjennom hvem fellesskapet mellom mennesker og Gud er etablert. På den annen side er det likevel meningsfylt å snakke om "oppstandelse" (fra dødens intet), for menneskets eksistens er en tilstand som holdes over avgrunnen av intethet, og dette særlig der hvor mennesket bryter gjennom grensen til sin (nå eksklusivt tilgjengelige) virkelighet, der han ellers ikke i virkeligheten har noe fotfeste annet enn den usynlige Gud, som vekker de døde fra intetheten. Slik slutter, hvis man forstår dem riktig, de to begrepene "oppstandelse" og "udødelighet" seg ikke ut. De er komplementære og peker på samme forhold. Heinrich Ott: Die Antwort des Glauben. (Red. oversettelse) -

[769/tr17-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - Lazarus opvækkes - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Thomassen, Merete
Høstens oppstandelsessøndag kommer omtrent samtidig med at naturen er i ferd med å gå i dvale for vinteren. Frosten har kommet, avlingene er høsta inn, og snøen er kanskje i anmarsj. «Livets ord i dødens verden» er en kjerneformulering for dagens tema som har blitt videreført fra tidligere kollektbønner [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.