Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:15/10/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 10/10/2023

20. søndag i treenighetstid
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 11, 1-5

:

Redaksjonelt: Et interessant tekstutsnit - sammen med søndagens andre tekster er det venskapet, det veldig nære, som er i fokus. Det betyr at de vanlige ressurser ikke behandler perikopen, eller bare som en del av hele kap. 11. Heller ikke Tekstboken har preken.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Why would Jesus' love lead to Jesus' absence?.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Venskap - det greske ordet, den bibelske forståelse, artikel: Les på Bible Odyssey

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 11 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

I antroposofisk-esoterisk tradition tænkes en del om venskabsbegrebet i denne sammenhæng - og Rudolf Steiner skriver om en identitet mellem evangelisten Johannes - den discipel, Jesus elskede og så Lazarus. Den danske litteraturprofessor Aage Henriksen analyserer "Johannesevangeliet som en novelle" i bogen "Gotisk Tid" mener at en litterær analyse støtter en opfattelse en sådan identitet. Se her på Steiner.wiki -

WorkingPreacher: en eksegese med overskriften "Why would Jesus' love lead to Jesus' absence?"; en anden på siden hedder: "This story in John 11 often carries the heading "Jesus Raises Lazarus," but Jaime Clark-Soles calls it "The Confession of Martha.".

[772/tr20-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Venskab kan oplagt tematiseres i undervisning. Se Elementer til Kateketik "Om venskab". Først og fremmest bibelsk set. - Venskab - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Dahl, Torill Farstad
For ved denne sykdommen skal Guds sønn altså Jesus bli HERLIGGJORT..Hva mener han med det?..Jeg vil .. våge å påstå at sykdom og død IKKE er noe Gud sender for selv å ta seg godt ut, for eksempel om noen skulle bli friske helbredet av sykdommen. Gud er ikke en despot..
Senere i den lange fortellingen, der Lasarus faktisk dør før Jesus kommer fram, siden Jesus somler så veldig, står bibelens aller korteste vers. Det består av to ord: «Jesus gråt». Han reagerer slik gode venner gjør når en man er glad i er død. Det er lett å kjenne seg igjen i den siden av Jesus...
[2023] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.