Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:29/10/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 01/11/2023

Bots- og bønnedag
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 13, 22-30 Den trange døren - Bort fra meg, alle dere som gjør urett

:

Redaksjonelt: Teksten kan være vanskelig å bruke til gudstjenester med mange deltakere uvante med kirkelig språkbruk - eller alt for vante, kanskje! Den går rett inn i mange fordommer. Jeg har i år Tårnagenter med foreldre mm. Jeg foretrekker fortelleteksten om den fortapte sønnen. Det er teksten til samme søndag, tredje rekke: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Håvard Skaadel]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: v 26f tildels parallel i Mt. 7,22. V 28f tildels parallel Mt. 8,11f. Den trange døren har sin parallel i Mt. 7,13-14 (hvor også den vide porten og brede veien er nevnt som motsetning)

Sakprosa til kapitlet: Luk. - 13 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[777/bots-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aalborg, Jon
Den trange porten er den porten som ikke lar oss komme gjennom med vår egen bagasje. Vi må skrelle av oss og legge igjen utenfor nettopp det som vi tenkte skulle sikre oss på reisen. Det du forsøker å ta med deg, vil til slutt hindre deg i å komme inn. Vi kommer ikke gjennom porten med det, bare uten det. Denne dagen hjelper oss til å legge igjen bagasjen utenfor. [2023] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.