Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:22/10/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 08/10/2023

21. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 22, 15-22 Er det tillatt å betale skatt til keiseren?

:

Redaksjonelt: Teksten møter vi også 17. mai, 2. rekke - med 4 link til norske prekener samt sitater fra faglitteraturen.
Bilde: Side av keiserens mynt: "Den guddommelige Julius". På andre siden: portrett og ordene "Caesar Augustus". (Se den på danske parallellen).

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Conscientious engagement in the world, based on what we believe is true.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[773/tr21-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Man må forklare de tidshistoriske forhold. At nogle anså det at betale skat som afguderi, fordi der på de romerske mønter var et billede af dem romerske kejser, som blev dyrket som gud. (Man kan dramatisere det og fortælle om sicarierne, som kunne dukke op og dolke folk ihjel (Sicarier = knivstikker), hvis de hjalp besættelsesmagten). Det er fortællevinkelen i Den hemmelige Vej SE HER.
Der er tradition for at lade netop denne stridssamtale tematisere forholdet mellem politik og tro.
Elever, konfirmander og de fleste danskere i det hele taget arbejder i virkeligheden med en slags tre-rumstænkning. To lidt fjerne rum - til hhv. politikken og troen, med sine særlige steder, - folketing og stemmebokse, - kirke og gudstjeneste - og så er der det "egentlige" rum: ungdoms-, hverdags-, kammeratsskabs- og arbejdslivets rum. De to fjernere rum er befolket med særlige interessenter og stedfortrædere for en selv. Man ku' godt få lyst til at bibringe det moderne menneske lidt 70'er-indsigt: "Alt er politik"! - og dernæst et nyt slogan: "Alt afhænger af tro" - eller mere parallelt og provokerende: "Alt er fromhed".
Jesu ord kan ikke bruges til tre-rumstænkning, heller ikke to-rums' - selv om det sidste faktisk ofte er sket. Der er en massiv, kirkelig tradition for at Jesu ord om at give Kejseren hvad kejserens er osv, betyder at tro og politik er to forskellige og hinanden uafhængige verdener. Jesu spørgsmål om hvis billede en mønt har, som spørgerne selv bærer på sig, skal fortælle dem, at de allerede er involverede med kejseren - og at spørgsmålet er hykleri - Jesus svarer ikke på, hvad de egentlig skal give kejseren. Skat som kejseren vil have det? Skattenægtelse - eller oprør? "Giv Gud hvad Guds" er betyder selvfølgelig at det hele er Guds - også den politiske verden og afgørelserne dér.
I temagruppen godt og ondt - fx. farao og jordemødrene og tinminebyen Oruro - og gruppen fællesskab og samfund - er der nogle elementer, der forholder sig til spørgsmålet om tro og politik.
- Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) - En tinmineby i Syd-Amerika - Kristendom og politik - salmer - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Prædiken på dansk som trekker på salmelinier og verdslig poesi:
Giv Gud hvad Guds er..
Så har du tabt dit hjerte..
Kun Gud ved rigtig hvor det er..
Det er himmel-spejl i mulde..
[2015] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.