Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:25/12/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 02/12/2023

Juledag
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 1, 1-14 Ordet ble menneske

:

Redaksjonelt: Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Sakprosa til kapitlet: Joh. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

John Petty: Hvornår blev Jesus Guds søn? Paulus synes ikke så interesseret i spørgsmålet, men Romerbrevet (år 55) kap 1 kunne pege på at han mente at det skete ved opstandelsen. Hos Markus (ca 70) synes det at være ved dåben. Hos Mattæus og Lukas (80-85) ved fødslen, den sene Paulus (Kol. og Ef. ca 90) har et kosmologisk perspektiv, Kristus er den førstefødte af skabningen, hos Johannes, ikke født eller skabt i tiden, men fra begyndelsen hos Gud, var Gud. Se mere her (engelsk). [Årstallene her er i al deres omtrentlighed redaktørens] -

[806/jldg-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Det kan med netop denne tekst og med et års kollektive erfaring (2020 Covid19) af livets fundamentale skrøbelighed være oplagt at ridse udsatheden op. Kirken skal være det sted, hvor denne side af tilværelsen ikke fortrænges. Jakob Knudsen gør det meget erfaringsnært (trods merskumspibefornemmelsen som uundgåeligt også er der). Nedenstående elementer (genfortalt/citeret direkte) kan danne et bagtæppe for at forstå inkarnationen, vores mørke / hans lys som mørket ikke fik og ikke får bugt med. - Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel - Tilfælde og nødvendighed - Lad mennesket da betragte hele Naturen.. - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.