Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

5. s. i åpenbaringstiden
- Siste - Neste - Opdatert: 23/01/2022

Evangelium/evt annen preketekst: Joh. 5. 1-15 - Den syge ved Bethesda dam

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: WorkP skjærer etter v.9.
Spesiell må bildeserien Fem ulike bildetolkninger anbefales - se under "Religionspedagogiske notater". Det er foruten tolkninger av bildene noen refleksioner i forhold til vore erfaringer med å leve i en pandemi

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Den danske parallellen har riktig mye dyperegående eksegese!

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 5 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Arkæologisk-historisk. I det 1. århundrede f.Kr., blev naturlige huler mod øst af de to pools forvandlet til små bade, som led i et Asklepieion. Imidlertid iflg. Mishnah ser det ud til, at mindst en af disse nye damme var helligt for Fortuna, gudinden for lykke, snarere end Asklepios, guden for helbredelse. Lærde finder det sandsynligt, at denne udvikling har været mulig på grund af af den romerske garnison af den nærliggende Antonia Borg, som også ville have været i stand til at beskytte det mod angreb. Placeringen af et Asklepieion, udenfor de daværende bymure, ville have gjort dens tilstedeværelse tolerabel for jøderne, der ellers kunne have modstand mod en ikke-jødisk religiøse tilstedeværelse i deres hellige by. (fra Engelsk Wikipedia) -

At placere følgende under "faglitteratur til teksten" er nok hårtrukkent. Men en vis historisk interesse har det. Vi finder fortællingen om Bethesda dam brugt til at perspektivere en bestemt periode i historien - i Grundtvigs Kort Begreb af Verdens Krønike 1812. [Om rennaissancehumanisternes ørkesløse sandheds søgen].."Paa den anden Side sukkede mange tusinde Hjerter i Stilhed, uden ret at vide hvorefter, og for En som kunde og vilde lære dem det, laa Bøgerne opladne og Værktøiet rede. De som følde deres Sygdom laa som Hine ved Bethesdas Dam og ventede paa at Herrens Engel skulde nedfare og bevæge Vandet, de glemde at Bibelen, den hellige Dam, altid er bevæget af Aanden, som der monne boe, eller de vare saadanne Krøblinge, at de maatte have et Menneske som kunde kaste dem deri. En saadan Mand var ei let at finde, men . [men, surpise,det var Luther] - det var i de år hvor bibelen, læsningen i den, dens ord, var den egentlige og vigtige frelsesvej for Grundtvig.

[915/aap5-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Jesu helbredelseshandlinger fortæller forskellige sider af Jesu guddommelige mandat. Her er det Jesu nyskabende magt - der tilmed kan arbejde på en sabbat, Guds hviledag. Gud hviler aldrig, og han handler i særlig grad gennem Jesus - "min far arbejder, også jeg arbejder" siger han umiddelbart efter og til dels som forklaring på denne helbredelse.
Se ikke mindre end fem forskellige kunstneriske meget forskellige fremstillinger (Bloch, Skovgaard, Hole, Droochsloot og Hogarth - og om de forskellige facetter i helbredelsesberetningerne generelt, Jesus som helbreder. [Se de 5 billeder med tolkninger - på Facebook]. Se også på Elementer til kateketik: - Jesus som helbreder - Helbredelsen ved Betesda dam - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.