Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi forklarelsesdag
- Siste - Neste - Opdatert: 18/02/2022

Evangelium/evt annen preketekst: Luk. 9. 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:Bildet er av William Blake

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Det er slående at Lukas er ene om å fortelle om disiplenes søvn. Griper den søvnen i Getsemane hage forut? Han er med den versene også ene om å bruke ordet "herlighet" (doksa) som svarer fint til Joh. 1,14 (Johannes forteller ikke om forklarelsen) og 2. Pet. 1,16-17. Se under klip fra John Petty.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 9 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty: "Sleeping might be said to be the natural condition of human beings in the every day world. Our senses are dulled. Our apprehension is difficult. Now we see through a glass darkly, said St. Paul. But, when "fully awake"--that is, when visited with an experience of the divine--we may become able to see "his glory." - John Petty har som alltid flere gode overveielser: Om å se og høre, om skyen, om å bygge hytter mm. Se hele eksegesen her -

[919/kfd-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.