Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

1. mai Dato: 01/05/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 29/04/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Mt. 20. 25-28 - Folkenes fyrster undertrykker..

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: En norsk og to danske teologers overveielser om evangelium/Jesus/Guds rike og makt.
Underst innledende tanker om å preke 1. mai.
Salmeforslag med lenke til NRK
Jeg vil gerne slå et slag for: Du satte deg selv i de nederstes sted af Hans Anker Jørgensen, oversatt av Øystein Thelle. Den er som skapt til første mai, har blitt en av de populæreste nyere salmer i Danmark. Hent tekst og melodi [HER]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn:
Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 20 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Valen-Sendestad: Her [med evangeliet] handler det om noe annet og mer enn det en kan oppnå på skapelsesplanet og det en oppnår i kompromissenes verden. det er et samliv som sprenger dødskreftene og bærer i dødsskyggens dal (Rom. 8,38f). Her gjelder ikke vanlige lønnsprinsipet, men Guds suverene kjærlighet (Mt. 20,1-ff). Her har ikke voksne og mektige.. (Mt.19,13-15). Her snus rollene i samfunnet op og ned. Den største vasker føttene til den minste og skitne (Mt. 20,24f).. nye invitasjoner (Mt.22,9) .. én i Kristus (Gal. 3,28).. (Ikke egoisme, medliden 1. kor. 12) .. Hva er kristen tro? s. 52 -

Johannes Aakær Steenbuch: Hvor denne verdens riger alle fungerer ved "magt over", fungerer Guds rige ved "magt under" (Boyd). Ved at tjene i stedet for at herske, kan Jesus' disciple vise deres loyalitet mod gudsriget frem for mod denne verdens "store" og mægtige.(s 61).. I traditionelle syn på kirke og samfund er det ofte blevet misforstået sådan, at man skal finde sig i politisk uretfærdighed og lade være med at gøre oprør, for pointen er snarere, at det mest radikale oprør, man kan gøre mod denne verdens uorden, er helt at undlade at gå ind på magtens præmisser. s.60. Kapitlet, som må ses som et vigtigt omdrejningspunkt i bogen, fortsætter med at dokumentere Jesu anti-autoritære principper. Guds Rige er anarki. Evangeliet mellem magt og afmagt. A/politisk teologi.

Johannes Nissen: Jesus stræbte efter en indre fornyelse. Derfor afviste han harmen over romernes brutale undertrykkelse og omformede det til et spørgsmål om egen vilje til omvendelse (Luk. 13,1ff) ../ [Zebedæus'sønnernes ønske (Mk. 10,35-45 par.)]..i Jesu talemåde [om kongemagt og herskere] lå en udfordring til tidens "mentale" magtstrukturer...(s 68).. Den konge som her optræder, er ikke en der undertrykker, han hersker ikke ved hjælp af autoritære befalinger .. mennesket bevæges "indefra", påvirket af hans kærlighed../.. [Hans] budskab kunne ikke undgå at få politiske konsekvenser. De ikke-priviligerede følte sig tiltrukket af Jesu forkyndelse, hvorimod de priviligerede følte sig ramt. De måtte reagere skarpt, fordi hans budskab rummede en kritik af de bestående religiøse og politiske institutioner. Budskab og Konsekvens s. 68-70.

[935/1mai-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Tanker om å preke 1. mai
Det er og blir en utfordring at preke i forhold til politiske spørsmål også ut fra Jesu ord om hvordan en skal forholde seg til makt. (Se dagens tekst under). Gjelder det en selv, da kan en lett se fordringen, det gjelder om å understøtte det annet menneske i hva det må ha behov for, ikke søke å vinne makt over det. "Holde makt under det, ikke ha makt over det" som noen har sagt.
Nettopp første mai dreier det seg om å prøve å vinne makt. Men da for å tjene dem som blir utnyttet i en eller annen grad av andre, og gi dem "makt under". Blir man utnyttet, når man jobber til en minstelønn, og - eller i det hele tatt - bidrar til at noen tjener styrtende mye mere enn andre? Ja.
Den som blir utnyttet og utslitt, kan ikke tjene de nærmeste og andre så bra som han/hun ellers burde. Og et menneskelig felleskap tåler i sitt vesen ikke slik urett, så enhver må trede i ansvar og kjempe, jobbe for at det endres.
I et demokrati, i et land hvor det er lov å demonstrere, gi uttrykk for sin mening, danne partier og bevegelser, der må en gjøre det. Vi har alle en vis makt utover de nære relasjoner (som nokk lå mest for på Jesu tid). Den skal vi forvalte tjenende hvor vi kan. Også gjennom første mai, og den bevegelse vi der feirer. Men når det gjelder å preke må det være åpent, peke på at det er et ansvar, den enkelte har - partifarge uansett. -ksf OBS - ikke side under lenken "se mere"
[2022] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.