Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 11/09/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 04/09/2022]

13. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 20, 20-28 - Zebedæussønnerne

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Et fyldigt citat fra Mogens Mogensens "Kristendom i en brydningstid" viser hvordan den mulige refleksion over magtforhold i en bibeltekst fx i kan udmøntes i fx Det Lutherske Verdensforbunds missionsdokuments politiske måltænkning.
Link til textweek, Working Preacher, Lectionary.. er alle til parallelteksten, Mk. 10,35-45
Nyt 2022: citat med kort præsentation fra prædikensamlingen "I tide og utide"


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Bibelselskabets 2020-oversættelse oversætter plads i GR med poster i Jesu regering. Interessant og muligvis bevidstgørende mht disciplens forståelse af Jesu tale om Guds rige.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 20

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Gudsrigesvisionen indebærer befrielse fra al undertrykkelse. I synagogen i Nazaret identificerede Jesus sig med profeten Esajas" ord: "Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren (Luk. 4,18-19). Den kristne gudsrigesvision indebærer, at verdens traditionelle magtrelationer undermineres og magtfuld dominans erstattes af tjeneste (Mark 10,42-45). Forholdet "de andre" ændres radikalt med kravet om fjendekærlighed (Matt 5,43-48).
Det Lutherske Verdensforbunds missionsdokument sammenfatter - gudsrigesvisionen med ordene transformation, reconciliation og empowerment. Transformation (transformering eller forvandling) er den proces, hvorigennem der sker en forvandling eller omvendelse af det enkelte menneske, af samfundsstrukturer og relationer. Det indebærer en nyorientering af værdier, strukturer og ideologier, så fred og retfærdighed fremmes i samfundet. Reconciliation (forsoning) mellem Gud og mennesker går derfra videre til en forsoning mellem mennesker og mellem folkeslag og stater. Empowerment (myndiggørelse) refererer til, at Gud ved Helligånden giver mennesker del i sin kraft til at deltage i Guds transformerende og forsonende arbejde i verden. Empowerment indebærer også en hjælp til, at mennesker, der er i nød eller undertrykt, kan genvinde deres menneskelige værdighed og få mere magt over deres egne liv, således at de kan forbedre deres vilkår." S. 154, Mogens Mogensen: Kristendom i en brydningstid

[263/tr13-b ]

Religionspædagogiske noter:Om magt overfor det at tjene: Maddox. Fodvaskningen(en billedanalyse) og andre i samme gruppe kan bringes i anvendelse. Se eventuelt også Ge: Jesus for Pilatus. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 13. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Anonym (sic!) Brøndbyøster
[Curlingforældre..] Men hun (Zebedæussønnernes mor] bli'r bare så frygtelig skuffet over Jesus' svar, som peger i en hel anden retning, - og hva' hun på det her tidspunkt heller ikke aner, er, at de to, der får pladsen ved Jesus' højre og venstre side ved begyndelsen på Jesus' oprettelse af sit rige; ja de to er forbrydere! Der dør to røvere på korsene ved siden af Jesus, hvor han hænger ved korsfæstelsen...
Og så tror jeg, at vi har fanget pointen. At få sæde ved den Højestes side er et få sæde på et hynde med springfjedre. Straks du og jeg har sat os, er vi i arbejde. Det at være et kristent menneske handler ikke først og fremmest om at gå i kirke; det handler om at være hos de mennesker, hvor behovet er størst. Det er en stor udfordring for en meget rig og veletableret statskirke, som vi har her i landet.
[0000] Se mere

Drejer, Hanne
Forholdet mellem den enkelte og fællesskabet, drejer det sig om. For hvad er vigtigst: at jeg selv udvikler mig og kommer frem i verden, eller at jeg tjener fællesskabet og derfor må sætte mig selv til side for fællesskabets skyld? [0000] Se mere

Ravn, Kristine Krarup
Men Kristi kærlighed er anderledes. Den er ikke eksklusiv, men altomfattende.... Den nægter at tænke i hierarki, men vil det totale, lige fællesskab. Men spørgsmålet er, om der mon ikke hos Zebedæussønnernes mor, såvel som hos alle andre forældre, trods alt er et sted for troen at begynde? Noget konkret og håndfast.
For det centrale ved Kristi kærlighed er netop det selvopofrende, som Zebedæussønnernes mor er så fint et eksempel på... derfor er Kristus kommet til verden. Ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Ikke bare til den ene eller den anden discipel, men til enhver, som døbes i troen på ham dig, mig og Zebedæusbrødrenes mor. [Lidt mere citat + kommentar >>>]
[2021] Se mere

Sandvad, Gunvor
[Jante-loven..mm-..] Den , der vil være stor iblandt jer, ja den, der vil være den første iblandt jer, - han skal være tjener. Det lyder jo næsten som en umulighed, både at ville den største og at være tjener på én gang. Og meningen må være, at du skal ikke bekymre dig om at redde dig frelst igennem livet med alle dine idéer, men du skal i stedet søge efter det liv, som går tabt for dig selv ved at blive brugt indtil sidste rest på andre end dig selv. Og pladsen som den ringeste får du ikke, for den er taget af Jesus selv, der som den fattigste af alle selv tog den. [0000] Se mere

Trankjær, Mette
[EN del om at være løvemor] / Samtidig er lige præcis Jakob og Johannes ikke veget tilbage for at bruge temmelig hårdhændede metoder.. F.eks. tilbyder de, at sende ild og torden hen over nogle Samaritanske landsbyer, der ikke ville give dem husly. Og Jesus viser dem skarpt til rette og siger, at han ikke er kommet for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem.../..Den eneste det går an at lade sig tjene af er Jesus Kristus, som i sin suveræne frihed vælger at tjene os med sin død for at vi kan leve. Optager pladsen på korset for os. Dækker over os med sin krop på en måde, som ikke en gang en mor kan gøre det. Dækker over os og alle vores fejltrin og sære forslag og påhit, sætter os fri til at tjene ham, ved at tjene hinanden. Det skal vi lære vores børn. [2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].