Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 26/06/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 22/06/2022

3. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mk. 10. 13-16 - Jesus og de små børn

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Til tekstutsnittet: Både Textweek, Lectionary Greek og Working Preacher dækker fra v 2-16 (Jesu ord om skilsmisse går altså forud). (Gir denne konteksten en annen vinkel?
Kanskje almen viten, men det overrasket redaktøren for noen år siden å oppdage at barna i fortellingen kan være ganske store barn. Ikke altavgjørende, men det kan rokke ved noen mye sementerte bilder av situasjonen.
Kurt Grønvik understreker poenget barnet kan bare take imot, mens den voksne lett glemmer den grunnliggende avhengighet.
Jeg vil også fremheve tankene om mulig trinitarisk bevegelse i dåpen. Se under. Den utfolder på en måte det "til" Kristus, som vi døper med her i landet, men som av noen teologer i Danmark ansees for å være en direkte kettersk oversettelse av det greske "eis". (Mer om det en annen gang)
Det finnes en del sitater fra prekener på danske parallellen.
Billedet her er et udsnit af William Hole. Tilgang til alle William Holes bilder:[Se her]


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Oversettelsen av "prosephoron":
they were bringing (BibleHub)
Sie brachten Kindlein zu ihm (Luther-bibel)
De bar små barn (Norsk)
de bar nogle små børn Dansk).
Folk kom till honom med barn (Svensk), får altså understreket at det ikke er kønsbestemt - eller for barnas vedkommende, aldersbestemt.
..bragte nogle forældre deres børn hen til.. (Bibelen på hverdagsdansk). Her tolkes "de" med foreldre.
They brought young children (King James Version).
Den mest korrekte og samtidig konnotasjonsåpne oversettelsen må da være: "De brakte med seg barn.."(ksf).

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Om oversættelsen af "børn":
Chr. IIIs bibel: Og de førte små børn til hannem/ at han skulde røre ved dem./Oc Disciplene løde ilde paa dem/ som baare dem. Der Jhesus det saa/ bleff hand fortørnet/ oc sagde til dem/ Lader smaa Børn komme til mig oc forhindre dem icke/ Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder/ Huo som ikke anammer Guds rige som it lidet barn/ hand skal icke komme der ind..
Lutherbibel 1984. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen geh”rt das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empf„ngt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen
Lutherbibel 1545 Brachten - kindlein
Den ny aftale (2007):
De bar nogle børn.. lade børnene komme hen til mig .. på samme måde som et barn ..
Berg/Bauer: "Paidia" kan betyde små børn, børn, unge slaver, ynglinge. Bauer oversætter stedet her med "børn"

[953/tr03-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Hvis man mener at det er en undervisningsmæssige opgave at demontere glansbilleder og dermed måske også cementerede, ikke uden videre rigtige forståelser, kan man fortælle at sprogligt er der intet i vejen for at man ser for sig at en flok skæggede fædre trænges om Jesus med deres 12-13-årige drenge for at få dem velsignet. Ôn og anden tidshistoriker mener endda det er det sandsynligste. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Et spedbarn kommer nakent og forsvarsløst til verden. Mat, klær, hus, kjærlighet, varme, omsorg alt barnet behøver for å leve må noen gi det. Når barna er riktig små, tar de imot alt.
Etter som måneder og år går, begynner de å velge og vrake, og det er som det skal være, for det er ikke alltid noen andre som skal bestemme hva som er best. Men med årene, og ikke minst etter at de er blitt økonomisk selvstendige, glemmer mange at dypest sett er alt i livet er en gave. Spedbarnet, derimot, kan ikke tillate seg å stenge Giveren ute.
[2022] Se mere

Holm, Thala Juul og K.S.Frandsen
Skisse av ideer til (noe) av prekenen:
Å gå inn i Guds rike har tre stadier: å bli ført, å bli berørt, å motta. Det er et slags trinitarisk bøyningsmønster .
Skapelse: Vi er "menneske først". Vi blir ført...[Se de(t) fuld(t)e citater under linket "Se mere"]
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.