Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 28/08/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 26/08/2022

12. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Joh. 4. 27-ff - Kvinnen som vitnet

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Prekentekst: 4,27-29; 39-43
Det er nesten umulig å preke uten å ha den forutgående og sammenhengende fortelling med. Da er det viktig hva den handler om. Mange prekener forutsetter at kvinnen er spesiell syndig fordi hun har hadd fem menn. Det er en lite sannsynlig forståelse og i hvert fall ikke det viktige.
Lenken til den danske side handler om fortellingen før perikopen i dag.
Fire prekener på Tekstboken.
De engelske ressursene har til hele fortellingen. I norske tekstutvalget har det blitt lagt vekt på det misjonale aspektet.
I den ortodokse kirke fejres kvinden under navnet Photine som den første kvinnelige misjonær.


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Veldig god eksegetisk amerikansk overveielse om kvinnens situasjon - kritisk til en misogyn og moralistisk feillesning av fortellingen. Det handler ikke om moral, men identitet, å bli sett og anerkjendt/elsket også når en har hadd et tungt liv. Og få styrke og identitet til å gå videre ut med det, hun har fått.Se her.
Høres ut som et kuriosum, men overveies må og John Pettys tolkning: De fem menn er symbolsk å forstå. Symbolsk for det samaritanske folket som en etnisk/religiøs blandning av 5 folk (1. Kg. 17,24f) - og derfor foragtet av jødene. Mere av den grunn enn fordi de kun hadde de fem mosebøkene som helligskrift. Det gir ordene om å be i ånd og sannhet, som er hovedpoeng i fortellingen som helhet, en ekstra klangbunn.Se her

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

v. 29: "Det jeg har gjort": "Poiein" har to grunnbetydninger. En som tar tydelig objekt: Jeg har gjort noe bestemt kanskje mot eller for noen. Den andre nærmer seg "prattein", handler, har som praksis. Altså, han har set mit liv, sir hun da om Jesus. Både norske og danske bibelen har oversettelsen "det jeg har gjort" - men det er nuanser mellem de to språkene, hvor det norske ligger tettere på det greske. "Hva har han gjort" spør jeg i begravelsessamtalen - det høres bare ut som "hvordan var hans liv?" - på dansk kan en ikke spørge slik, det får for lett klangen av, hva han gjort av feil, så en drømmer ikke om å bruke det. Men på norsk går det fint og rammer eksakt det som menes på gresk: "Han har sett mit liv, dets vilkår" - og rimelig nokk underforstått (jfr da John Petty): Han har set våre liv, samaritanenes, og møter os med aksept og kjærlighet. Man skjønner da villigheten til å gå ut å høre! -

[963/tr12-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aalborg, Jon
Det er egentlig ikke dekning for en tradisjonell, men antagelig litt for luthersk tolkning av fortellingen på en måte som tolker det slik at hun hadde levd et syndig liv, møter Jesus og vedkjenner seg syndene sine, omvender seg og begynner et liv i tjeneste for Gud og da aller først med å fortelle om Jesus i landsbyen .. / .. Jesus har gjort noe som vakte tillit, både for kvinnen og for folket i byen. ../.. Hun viste dem tillit også, gjennom å løpe til dem og fortelle. Nå som høsten kommer, kan det være på tide å minne hverandre på akkurat det: hører vi hverandre med nåde, slik vår Gud gjør? Klarer vi å se hverandres svakheter uten å dømme, slik Gud gjør? Klarer vi å leve med hverandres feil, eller forakter vi innerst inne svakhet? [2016] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.