Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 21/08/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 15/08/2022

11. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Joh. 8. 31-36 - Virkelig fri

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Jon Aalborg har gitt TdU lov å bringe sine tekstoverveielser - her er idéen til en disposisjon for preken sitert (under), men les via lenke hele veiledningen - tankene dér om jødenes plass svarer til John Pettys - også sitert under faglitteratur - med lenke til hele Pettys veiledning. Teksten er spekket med tankeinspirasjonsmuligheter. Yderlige sitater_ Per Lønning om å være trell av synden - Notto Thelle om det viktige: Bibelen taler ikke bare om relasjon (Gud, menneske, mennesker imellem) men også indsikt (v 32).
Nb. I dele av den engelske kirkeverden feires Reformasjonen denne dagen.
Bildet er et contradictio in illustratio - hvis det er noe som heter slik. Interessen for slektskap (bør) oppheves i kristendommen!
Det er salmeforslag til søndagen - med direkte lenke til NRK.


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty: "you will know the truth" (8:32). The word is the future form of ginosko, which refers to knowledge of a deep and interior kind. It means knowledge obtained through personal and intimate experience. This kind of knowledge is not a head trip, in other words, but something more along the lines of "mystical knowing."Se mer her. Progressive Invovlement -

Per Lønning : Det er karakteristisk for den bibelske fremstilling at synden ikke bare blir sett på som en rekke isolerte handlinger, men i like høy grad som en personlighetens totalholdning. Handlingen springer frem av tanken, tanken av menneskets innerste viljeretning. Derfor er i grunnen det å gjøre en synd ensbetydende med å være bundet av synden: å være syndens trell (Joh. 8, 34). Synd er på en gang noe mennesket er og som det ikke kan rive seg løs fra, og det er noe mennesket gjør og som det følgelig står ansvarlig for, og disse to sidene lar seg ikke rive løs fra hverandre. Hverken det tragiske syn: at skylden er noe som hviler over slekten og som den enkelte hverken kan gjøre til eller fra for, eller det pelagianske: at synden er en rekke . menneskets personlighet står nøytral i forhold til, og som individet da har full frihet til enten å utføre eller å la være dekker altså den kristne forståelse av synden .. /.. deltaker i menneskeslektens opprør .. arvesynden .. s. 93f i Hvad er kristendom.

Notto Thelle Kristendom drejer sig ikke alene om relationer og relationssprog. Bibelen er optaget af indsigt, og mange af Jesu ord kan opfattes som visdomstale. Det drejer sig ikke kun om at høre og svare og stå til ansvar for Gud. Profeterne var også seere. Jesus var optaget af øjet og synet. "Øjet er legemets lys," sagde han. "Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst" (Matt 6,22). Han sagde også: "Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud" (Matt 5,8). Særlig er Johannesevangeliet optaget af at se og forstå. Det drejer sig om viden, lys og sandheds og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri.."Joh. 8.32). Paulus taler om at se med hjertets øjne (Ef 1,18). Citatet er fra den danske udgave af Buddha & Kristus s. 148 f. Lidt mere citat - Thelle karakteriserer kristendommen som meget stærkt en relationsreligion, men både insigts- og energiaspektet findes, og han sammenligner forskellige former, hvor det eller det andet aspekt dominerer, men oftest også har de andre med:Se her

[962/tr11-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed - Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aalborg, Jon
.. jeg (tenker) å arbeide sammen tema fra alle tekstene ut fra strukturen i salmen som er foreslått etter preken, nr 737 ®Herre, du vandrer forsoningens veiŻ:
Herre, du vandrer forsoningens vei, ... Gi du oss vilje å gå den!
Herre, du viser oss frihetens vei, ... Gi du oss vilje å gå den!
Herre, du vandrer forbrødringens vei, ... Gi du oss vilje å gå den!
Herre, du viser oss himmelens vei, ... gi du oss vilje å gå den!
Se den samlede tekstoverveielse:
[2022] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.