Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 25/09/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 20/09/2022

16. s. i treenighetstid
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mt. 11. 16-19 - Likegyldighet og visdom / Barna på torget

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er en del å hente på danske parallellen!


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Se sitat fra John Petty under - og lenke her. Spørsmålet er om barna roper til "hverandre" eller "de andre". Dansk oversettelsen har bare "andre", svensk "de andre barn" - har altså samme forståelse som Petty. John Petty

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty: One's interpretation depends on how you read eterois--"the other ones." The children "call out to the other ones," which could mean the other children.../..Or, one might also read the verse as children calling to "the others," who could be anyone other than children, i.e. their elders, the people who really run things. In that case, the children seem to have some life in them, both joy and sorrow, but can't get any reaction from the people in charge, who are portrayed as out-of-touch and lifeless. This latter interpretation seems to make more sense. Progressive Involvement. -

[967/tr16-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.