Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 21/08/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 15/08/2022]

10. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 11, 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Citater peger i forskellig retning: ind i den danske virkelighed anno 1993: Arne Herløv Petersen - Korn på stengrund - og ind i den palæstinensiske: Mitri Raheb anno 2020.) Jeppe Bach peger på den blegnede forståelse af omvendelsens nødvendighed.
Billedet er af Nikiphoros Lytras (1832-1904). Forestiller børn der synger Christmas carolls (hvad det nok ikke hedder i Grækenland!)


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Arne Herløv Petersen. "Hvad skal vi sammenligne denne slægt med? Verdens tragedier bliver til underholdning, der helst skal serveres med muzak til...Og vi, der råber op. Vi er afmægtige børn, der sidder på torvet og råber til de zombier, der har glemt at føle: Hvorfor danser I ikke, når der er grund til at være glade? Hvorfor græder I ikke, når I hører klagesangene?" Korn på stengrund (s.65): -

Jeppe Bach NikolajsenTil v. 21-23 [Der er] i hele Jesu forkyndelse fra først til sidst udtrykker et kald til omvendelse: at mennesker må lade deres liv få ny retning og indhold. s. 39 i Kirkens rolle i et pluralistisk samfund.

Mitri Raheb..hele Det Nye Testamente er en samling af fortællinger, som udfordrede de eksisterende, eksklusive, nationale og religiøse narrativer. Det Nye Testamente introducerer et nyt perspektiv. Traditionelt dannes identitet ved, at man identificerer sig med ét folk i modsætning til et andet. Men Det Nye Testamente vil have os til at se, at det er en fejlagtig forståelse af identifikationsprocessen../..Det er heller ikke tilfældigt, at de marginaliserede syndere og toldere regnes med for at skabe et nyt, inklusivt samfund, der bygger på social retfærdighed (Matt 10,3; 11,19; 21,31;..s. 82 i Troen og Imperiet

[260/tr10-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 10. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Hjerrild, Frederik
Vort liv med Gud er ikke et liv der går i ring, i cirkel, uden forandring, uden noget nyt under solen, men vort liv er et helligt liv som bevæger sig i en bestemt retning og med et bestemt mål. Derfor bliver også markeringerne af dette liv vigtigt, vi må fejre livet, huske det, give det navne og farve og særpræg, for ikke at ende i tomheden. Uden mål og uden markering af livet bliver der kun tomheden tilbage, men ved at markere livet, i vort evangelium symboliseret ved den store glæde, brylluppet, og den store sorg, begravelsen, får vi selv del i det evige liv, vi bliver selv en del af Guds store liv. [1982] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Vi må høre Guds dom over livet og Guds dom over os, som en forløber for Guds nåde og tilgivelse over os.
Hvis vi gør os selv til skaber af livet, så er der jo ingen, der kan genskabe det for os, når vi kommer til kort, når vi er fortabte.
Vi må høre livet som en Guds gave, og derved Gud som vores skaber, således at han kan genskabe det for os, når vi er i mørke. Kort sagt: vi må møde Johannes som frelserens forløber, og vide at som ploven er forberedelse til høsten, således er loven forløberen for nåden. Efter Johannes kommer Jesus, efter loven kommer evangeliet, efter dommen kommer nåden, og den som har ører, skal hører.
[2012] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].