Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 04/08/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 19/06/2024

10. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 11, 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nyt - bl.a et citat af Arne Herløv Petersen (Nb. Jeg er blevet opmærksom på at litteraturindeksets sideangivelser er til meget lidt nytte til ebøger - sidetallene er ikke faste i e-bøger - Korn på stengrund har jeg også "on paper" - så jeg vil ved lejlighed rette.
Alle G”ttingenpredigten er igen blevet flyttet, rettet denne søndag. Billedet er af Nikiphoros Lytras (1832-1904). Forestiller børn der synger Christmas carolls (hvad det nok ikke hedder i Grækenland!)

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Chr. III | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Versemålsregister til salmerne

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Arne Herløv Petersen. Korn på stengrund (s.65): "Hvad skal vi sammenligne denne slægt med? Verdens tragedier bliver til underholdning, der helst skal serveres med muzak til...Og vi, der råber op. Vi er afmægtige børn, der sidder på torvet og råber til de zombier, der har glemt at føle: Hvorfor danser I ikke, når der er grund til at være glade? Hvorfor græder I ikke, når I hører klagesangene?" -

[260/tr10-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 10. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Vi må høre Guds dom over livet og Guds dom over os, som en forløber for Guds nåde og tilgivelse over os.
Hvis vi gør os selv til skaber af livet, så er der jo ingen, der kan genskabe det for os, når vi kommer til kort, når vi er fortabte.
Vi må høre livet som en Guds gave, og derved Gud som vores skaber, således at han kan genskabe det for os, når vi er i mørke. Kort sagt: vi må møde Johannes som frelserens forløber, og vide at som ploven er forberedelse til høsten, således er loven forløberen for nåden. Efter Johannes kommer Jesus, efter loven kommer evangeliet, efter dommen kommer nåden, og den som har ører, skal hører.
[2012] Se mere

Hjerrild, Frederik
Vort liv med Gud er ikke et liv der går i ring, i cirkel, uden forandring, uden noget nyt under solen, men vort liv er et helligt liv som bevæger sig i en bestemt retning og med et bestemt mål. Derfor bliver også markeringerne af dette liv vigtigt, vi må fejre livet, huske det, give det navne og farve og særpræg, for ikke at ende i tomheden. Uden mål og uden markering af livet bliver der kun tomheden tilbage, men ved at markere livet, i vort evangelium symboliseret ved den store glæde, brylluppet, og den store sorg, begravelsen, får vi selv del i det evige liv, vi bliver selv en del af Guds store liv. [1982] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].