Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

20. søndag i treenighetstid Dato:23/10/22
- Siste - Neste - Opdatert: 24/10/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 18. 1-11 De små har sine engler hos Gud

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

E. G. White: "Forældre, lad eders Børn forstaa, at I elsker dem, og I vil gjøre alt, hvad der staar i eders magt for at gjøre dem lykkelige! .. Hersk over eders børn med Ømhed og Mildhed, idet I husker paa, at deres Engle..ser altid min Faders Ansigt, som er i Himlene." Ordene er Ellen G. Whites i "I den store Læges Fodspor". (Utgiveren, Den norske Bogmission, Kristiania 1912, utelater å markere kjønnet på forfatteren, og også trossamfunns tilhørsforhold, nemlig 7.dagsadventistene). Boken utkom i utallige eksemplarer i hele kristenheten, båret som den var av en mild, kjærlig moralsk/etisk tolkning av evangeliet og bibelen i mellemmenneskelige forhold. Men jo også meget klar i sine retningslinier i forhold fx til alkohol og! ikke-vegetarisk mat, tobakk og rusmidler som krydder, te og kaffe!
Det er én ting. Men bruken av tanken om barnet, (kanskje, ja, det tror jeg, det er ethvert sårbart menneske iblant oss) har sin engel i himlen som ser Guds ansikt, har alltid sagt meg mye. Spesiel sterkt ble det, da jeg akkurat innen ordene hos White hadde lest Sigurd Hoes grufulle beskrivelse av en fars livs- og trosødeleggende mishandling av sin 12-års gutt - for å få ham til å be Jesus om tilgivelse for en ubetydelig hendelse. (I Møtet ved Milepælen). Det er verdt, tenker jeg å forstå det slik at ethvert sårbart menneske har sin engel for Guds ansikt. - - Men, er de små ikke bare de som tror på ham? (v.6) - eller er det å forstå som de fortapte, han er kommet for å frelse (v.11). Akkurat siste verset mangler i eldste håndskriftene. Men tanken mangler ikke i øvrig i NT. -ksf. -

[972/tr20-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aase, Jonas Lind
Noen av dere har lest nobelprisvinneren Daniel Kahnemans bok Tenke, fort og langsomt. I denne boken skiller han mellom to måter å tenke på. En som er rask og automatisert, og en som er langsom, rasjonell og logisk. Han viser at vi er avhengig av begge systemene for å være velfungerende mennesker. Vi trenger både rask og langsom tenkning. Imidlertid hender det at vi gjør kvikke og automatiserte bedømmelser som overser viktige innsikter. [Barnet blir eksempel på den som ikke overser viktige innsikter .. men også på den, som er avhengig] [2016] Se mere

Grønvik, Knut
Jesus inviterer ikke til teoretisk diskusjon:
Finnes helvete og evig straff?
Og skulle noen vinne den diskusjonen, hjelper det ingen ting.
Nei, det er barnet Jesus er opptatt av.
Det står et lite barn i midten.
Verdifullt, sårbart og forsvarsløst.
Det er barnet Jesus ser.
Det oversette barnet....
[Og til slut i prekenen:]
Alle vi voksne er jo dypest sett som barna: Fullstendig avhengige av Guds kjærlighet og godhet. Den han viste da han sendte sin Sønn, sitt barn. Stilte det midt iblant oss. For å åpne øynene våre.
Og berge oss.
[2016] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.