Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

19. s. i treenighetstiden Dato:16. oktober 2022
- Siste - Neste - Opdatert: 13/10/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 9. 57-62 La de døde begrave sine døde

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Parallell hos Mt. 8,21 (om å la de døde begrave de døde) - hverken dagens tekst eller parallellen inngår i danske tekstrekkene. Denne negative konstatering forteller kanskje litt om dansk mainstream teologi? En vis uvilje til avkall for troens skyld? Ikke bare, for vekkelsen i Danmark var ordene om plogen viktige - også for en Grundtvig.
Landstads salmebok har Grundtvigs "Har hånd du lagt på Herrens plog", men den er ikke med i de to siste utgaver af Norske salmeboken (men fortsatt i den danske).
Hvordan skal en preke? Jeg vil nokk vende det positivt, det med å pløye. Det er godt å ha et mål, en fure å gå ad, som en gammeldags plovmann måtte det. Men kanskje det ikke er alle de mål vi har i det daglige som er det vigtige og egentlige målet, de rette furer - men med Hammers formulering: å la seg gjøre fri til det jeg var skapt til, da Gud skapte meg med omtanke og skaperglede. Det er vel ikke FNs bærekraftsmål, vi umeddelbart tenker i, men likevel - jeg er skapt i glede til glede, i omtanke til omtanke .. for alt det skapte, medmennesket .. Med det målet skal jeg ikke se meg tilbake.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Flere fortolker "de døde" som de åndelig døde. Jesus pleier jo ikke å være imot seremonier og ritualer som sådan - (f.eks. jfr. Mt. 11,17); han mener heller ikke at man ikke skal ære far og mor, (jfr. Mt. 15,1f) så i en eller anden forstand må det være åndelig ment. At det kan bli tale om brud i sosjale sammenhenger er dog en given sak og. (Bare for å bli hos Lukas: kap 8, Jesu sande familje, kap 14, om å hate sin far og mor)
Flere refererer til Hans Nielsen Hauges kallelse i Tune, Østfold, 1876. Og kendte bildfremstillinger av den: Der har han sluppet grepet på den jordiske plog, for å gripe den åndelig plogen.
Hans Nielsen Hauge slipper plogen - artikel av Agnar Mostad
Skulptur -plov på mark
Interessant nokk blir den forladte plog bilde på å ta grep om Guds rikes plog - er det den en går bak, da må en være plogmann i god, klassisk ordtaks forstand - se under. Den forladte plog blir bilde på det som ikke er verd å ta med seg - når én (og jeg siterer her fra Hammers preken under) vil la Jesus frigjøre seg til det én var tenkt å være da Gud skapte deg med omtanke og skaperglede. Nielsen Hauge tolket det nokk mest som å skulle forkynne og omvende for å frelse menneskene. En mere generel tolkning kan være: å leve det ny livet (evangelisk/paulinsk forstått).

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 9 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Om plogmanns positive konnotasjoner
Via WorkingPreacher lenkes til Parsons' som har konklusjonen: "..it attributes to Jesus a saying that would have been rather well-known in the ancient Mediterranean world. For example, in Hesiod's Works and Days, a plowman is described as one "who attends to his work and drives a straight furrow and no longer gapes after his comrades, but keeps his mind on his work." -

[971/tr19-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Kanskje er dette dagen din?
Kanskje er det du som skal høre akkurat dette i dag? Du er blitt med til gudstjeneste. Du er spurt om å være fadder, og du har stilt deg positiv. Du synes det er veldig fint med kristendommen. Du synes kirken står for mange fine verdier. Og så er kanskje dagen kommet da du må ta et valg: Vil du være med Jesus på frelsens vei? Vil du ha Jesus som din frelser? Og vil du være med ham på vei til andre med frelsen? Vil du være med ham på rettferdighetens vei? Vil du la deg smitte av Jesu rettferdighetssans? Vil du være med ham på vei til andre med evangeliet og rettferdigheten? Er du moden til å ta et valg? Før eller siden må du ta et valg, for det er bare to utganger av dette livet.
Vil du la Jesus frigjøre deg til det du var tenkt å være da Gud skapte deg med omtanke og skaperglede?
[Etter det blir preken også et spørsmål til presten selv - og til slutt et bilde, å få mot til å gå over bommen, i en konkret erfaring, applisert på å se på Jesus - da kan vi]
[2006] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd. 

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Kanskje er dette dagen din?
Kanskje er det du som skal h›re akkurat dette i dag? Du er blitt med til gudstjeneste. Du er spurt om † v‘re fadder, og du har stilt deg positiv. Du synes det er veldig fint med kristendommen. Du synes kirken st†r for mange fine verdier. Og s† er kanskje dagen kommet da du m† ta et valg: Vil du v‘re med Jesus p† frelsens vei? Vil du ha Jesus som din frelser? Og vil du v‘re med ham p† vei til andre med frelsen? Vil du v‘re med ham p† rettferdighetens vei? Vil du la deg smitte av Jesu rettferdighetssans? Vil du v‘re med ham p† vei til andre med evangeliet og rettferdigheten? Er du moden til † ta et valg? F›r eller siden m† du ta et valg, for det er bare to utganger av dette livet.
Vil du la Jesus frigj›re deg til det du var tenkt † v‘re da Gud skapte deg med omtanke og skaperglede?
[Etter det blir preken ogs† et sp›rsm†l til presten selv - og til slutt et bilde, † f† mot til † g† over bommen, i en konkret erfaring, applisert p† † se p† Jesus - da kan vi]
[2006] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.