Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 13-11-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 08/11/2022

22. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 18- 1 - Om at bringe små til fald / Det fortabte

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Paralleltekst til v 12-14 er Lukas 15,4-7. Textweek-linket er til hele Lukas 15. LectionaryGreek også til Lukas.
Nyt på "Teksten denne uge" er en bibelindeksering af Søren Holst "Messias". Der er en henvisning til bogen under citater fra faglitteraturen, og det vil næppe blive den sidste. Det er en af de bøger, det vil være godt at have i reolen. Følg link ovenfor for at se indeks.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: I foregående kap: Forklarelsen på bjerget.. 2: Vi er i selvbesindelsens fase over for Guds dom 3: Ikke klokkeklar sammenhæng!

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [A focus on Jesus' identity in Matthew 17 now gives way to the identity of Jesus-followers.]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Under citater fra faglitteratur et uddrag af en facebook-tråd om urkirkelige tolkningerne af lignelsen om det tabte får

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Om frelsen af det fortabte får - universalistisk tolket (Origenes, Isak af Ninive, Lars Sandbeck, Kristen Skriver Frandsen. Fra en tråd på Facebook (2021).Se her -

Disse mine små: "Ansigtsengle" eller "nærværsengle for Gud" (Mal'akh HaPanim) er en forestilling, vi støder på i senjødedommen. Disse engle synes i hvert fald i nogle sammenhænge at "tilhøre" eller være knyttet til mennesker med særlige ophøjede funktioner, præstelige/kongelige fx (jfr Jubilæerbogen 31,14 - se Søren Holst, Messias s. 61)...Redaktøren tolker videre på begrebet/forestillingen "de små" som har disse nærværsengle. Hvem er de, og hvad betyder det, at det er dem som har "nærværsenglene". -ksf. Læs mere

[272/tr22-b ]

Religionspædagogiske noter:Man kan i konfirmandundervisningssammenhæng tage udgangspunkt i at spørge, hvem de i vil kalde "de små" - mobbeofre måske? I samfundet? Globalt? Tør man tage den lidt mærkelige tanke om et menneskes engel i himlen op? Der kan i sjælesørgerisk sammenhæng være en stor trøst i at prøve at forstå forholdet til Gud så billedligt-konkret. Måske er der faktisk også for konfirmander et mulighed for at forstå et åndelig forhold, gennem engleforestillingen? Lignelsen om det vildfarne får er altid god. En gennemarbejdning af den salme, som ofte bliver konfirmandernes yndlingssalme, DDS 260, Du satte dig selv i de nederstes sted, er overordentlig relevant. Læg mærke til den universalistiske tolkning ovenfor - med refleksioner over hvorfor den let tolkes snævert individualistisk. - Du satte dig selv i de nederstes sted - Fodvaskningen - Kristendom og politik - salmer - Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 22. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hage, Line
det Jesus beskriver er netop noget, der kun kan beskrives symbolsk. Han taler om den største trussel overhovedet mod vores liv og lykke. Det man med et andet symbol kalder Helvede. På moderne dansk hedder billedet en voldsspiral. Helvede på jord er en voldsspiral og en af de mest populære måder at standse sådan en på, er ved at finde en syndebuk. Der er altid en af de mindste, som kommer til at bære al den skyld, vi ikke selv vil kendes ved. Når først vi har fundet syndebukken, kan vi kaste ham eller hende ud af vores fællesskab og freden er genoprettet - for en tid.
Det er dit ansvar at stoppe den voldelige trafik - og hvis det er helt umuligt at lade være med at slå tilbage, så må du hugge hånden af Voldsspiraler og syndebukløsninger har eksisteret lige så længe, som mennesker har levet sammen.
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Dette princip som Jesus indførte vil altid være en anfægtelse, en kritik, et modbillede til denne verdens store, til alle der er noget, eller tror de er noget, ja, til alle voksne. For hvor kan vi ellers høre nogen anfægtelse af den verden og det samfund og de tankebaner vi lever midt i? Vi er opflasket med at tænke i store baner, og efter socialismens sammenbrud i østlandene for snart mange år siden er der jo kun én model: markedskræfternes frie spil! Kapitalen, pengene, konkurrencen, markedet, reklamen, vi får det hele lige ind i hovedet hver dag. [0000] Se mere

Bech, Birgitte
(Det) udvalgte billede til teksten er Gerda Swanes glasmosaik fra 1961 i tårnrummet i Grevinge Kirke, Odsherred. Gennemlyst af dagslyset, Guds eget lys, viser det stiliserede kunstværk en scene fra dagens tekst: Barnet står roligt, i rudens midterakse. Den handlende er Kristus, der viser barnet til de omkringstående, mens børnenes engle i himmelen smukt fylder rummet over deres hoveder [Som altid også tekstanalyse - og i øvrigt endnu et billed Fritz Syberg: En mor fortæller sine børn.] [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].