Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

23. s. i treenighetstiden Dato:13/11/22
- Siste - Neste - Opdatert: 07/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 24. 35-44 Menneskesønnen i den time dere ikke venter det

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er ikke hovedtema, men Per Lønning knytter til ved Jesu ord om at hans ord ikke skal forgå, til at pege på bibelen som autoritet, når den vitner om Jesus. Men en kunne bygge en preken rundt sentrale Jesu ord, som forteller om den virkeligheten, som ikke forgår - i en verden, hvor det onde står til dom. Det er ingen tvil om at på Jesu tid svirret det med domstanker. Men viktigt er det nok å si med WorkingPreacher "Not knowing is a condition" - en kan da se på den let interaktive presentation av nogle årstal (det var jo bare timen og dagen, en ikke kunne vite) - noe jeg lagde til konfirmanter tilbake i 90'rne. -ksf.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 24 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Per Lønning: Den størrelse som binder oss, er ikke Bibelen med sine 1290 sider, men Kristus. Men nettopp Bibelen er det som inneholder de første vidnenes beretning om Kristus, og fra Bibelen kunne vi derfor ikke ønske oss fri uten samtidig å ønske oss fri fra ham. Mesterens eget forhold til Det gamle testamente er vel den mest virkningsfulle understrekning av det som her er fremholdt. Han legger den største vekt på det som står ®skrevet¯ (Mat. 4,4 ff.; 11,10; 26,31; Mark. 9,12; Luk. 10,26), det er uforgjengelig og kan ikke oppheves (Mat. 5, 18; Joh. 10,35), akkurat som hans egne ord er det (Mat. 24, 35). Hovedsaken er dog tydelig markert: ®Skriftenes¯ uforgjengelige betydning ligger i at ®de vidner om meg¯ (Joh. 5,39, sml. Luk. 24,25 ff.). Hva er kristendom. s. -

[979/tr23-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): "Men den dagen og timen kjenner ingen.." - men kanskje man kunne kjenne året - har talmystikere til tider tenkt. Årene 1260, 1588, 2000, nu - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.