Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Allehelgensdag Dato:06/11/22
- Siste - Neste - Opdatert: 30/10/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 6. 20-23 0463 Saligprisningerne

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Linket til danske tekstrekken er til saligprisningene hos Matheus. Der er ganske mye stof at hente - men også siden til danske andre tekstrekke har gode overveielser om dagens karakter: Se her.
Jeg syntes at teksten til "For alle helgen" var veldig tung - men likte melodien av Vaughan Williams. Min kone (Thala Juul Holm) og jeg diktet da en brukssalme "Takk alle sjeler.." med vekt på vitnemotivet og med bruk av saligprisningenes ord. Til fri avbenyttelse. Din organist blir glad ved å bruke melodien! Den finnes her: Se her.
Bildet minner om at hos Lukas er det tale om en slette-preken. -ksf


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: [Følgende ble litt mere enn eksegetiske og språklige overveielse!]Forskjellen til bergprekenen skal det neppe prekes om. Men les om det i WorkingPreacher.
Hva betyr "makarioi"? "Salige" oversetter alle nordiske (og Luther til) - ordet kommer av det nordiske "sæl", som betyr lykke(lig). Men etterhvert - kanskje og på grunn av bruken akkurat her - har ordet i dagligspråket også og især fått betydningen (av)død - og den forståelse forsterkes av netopp å brukes ved en gudstjeneste, som har blitt viet minnet om de døde.
Det engelske "blessed", velsignet, er på en måte bedre. Det finnes allerede i King James bibeloversettelsen, og er på forhånd mere åpent. Den norske oversettelse "salig" er konsekvent i forhold til oversettelsen av det ordet, som åpner salmenes bok, Sl. 1,1, (og som kan antas å ha vært kjent av ikke bare Jesus men folk): Salig er den som grunder på Herrens ord (Danske oversettelsen har her lykkelig). - Sl.1,1 skal ikke leses, som noe der først realiseres når en engang er død. Og på både dansk og norsk kan salig jo brukes om lykke her og nå. Det har så den danske "Den ny avtale" ment å ramme sikrere med å skrive "heldig". De fleste viker litt tilbake ved den oversettelsen - men prøv å lese ordene med kjærlig varme - kanskje vi utfordres på å skjønne hva Jesus egentlig mener med det rare å si de fattige, forfulgte etc er, ja, "makarioi" = heldige. Gud Rike, Himmeriket er deres. Til trøst engang, ja, helt sikkert, det evige, langt større en vår tid og vårt rom tar i mot dem/kommer til dem, som kompensasjon for alt det onde, de har litt. Men Jesus taler aldrig om det rike som noe bare en gang, og å høre det er en velsignelse for de sårbare, de små, de fattige, og det blir til lykke allerede, når de hører det. Det kan skje forvandling - også fra de små, ut i verden, ut til andre. Og høres de av mennesker, som vet at også de kan være sårbare og små, da har det blitt en menighet. Salighetsforkynnelsen er da ikke bare tøstende opium for folket, men gjær som gir vekst. Da er den som får det å vite heldig, velsignet, lykkelig, salig. -ksf.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[975/alhelg-i]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Jeg har nesten alltid Allehelgen medi undervisningen til konfirmantene. Se ideen her: [Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.