Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

3. s. i fasten a

Dagens evangelium: Luk. 11. 14-28 - Beelzebultalen og den urene Ånd

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt NB: i TextThisWeek er teksten parallelteksten hos Markus. 3,22-27. WorkingPreacher forholder sig også til Mk. Dvs de har ikke med ordene om at lade huset tomt som findes her hos Lukas som integreret del af åndsuddrivelsen - med lidt mere "space" findes den også hos Mattæus. Interessant nok! Har den angelsaksiske kirkeverden ikke dette så stærkt inde i bevidstheden som vi - og som det så tydelig afspejler sig i kommentarer og citater her? Og er Bob Dylan så mere original end vi tænker?

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Mk. 3,22-27 har ikke om de onde ånders tilbagekomst
Mt. 12,22-29; 43-45. (43-45 er om de onde ånders tilbagkomst. I mellem har vi om den sande familie, Jonastegnet og det gode træ/frugter)

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 11

Prædikener til søndagen: 3. s. i fasten - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Citater om det umulige i at have et magttomrum:
"Det er 3. søndag i fasten. Den dag sneppen kommer, og Herren jager den onde ånd ud.." - Rigmor til Johannes: "Når du kommer til meningsløshedens yderste, da ser du, at det hele er en valplads, hvor to magter slås. Og et ingenmandsland gives ikke." (Fra Martin A. Hansen, Løgneren)
Fra Luthers Den trælbundne Vilje: Således står den menneskelige vije som et ridedyr mellem de to: Dersom Gud sætter sig på det, så vil og går det dérhen, hvor Gud vil, som Salmen siger (Ps. 73,22): "Jeg er blevet som et ridedyr og er hele tiden hos dig"; sætter Satan sig på det, så vil og går det dérhen, hvor Satan vil. Det har intet valg, om det vil løbe til den ene eller anden rytter eller vælge den ene eller den anden; men rytterne selv kæmper om, hvem der skal vinde og beholde det.
Bob Dylan: You have to serve somebody - either the Devil or God. -

[123/sif3-a ]

Religionspædagogiske noter:Jeg har hidtil ikke selv brugt denne dæmonuddrivelse (eller andre) i konfirmandundervisningen. Men måske er det en mangel. Den bør dels ses i lyset af fristelsen i ørkenen, at kampen mod det onde er en kamp, hvor der er så stærke magter på færde, at menneskene ikke kan gøre den til deres alene - endsige udråbe nogle (andre) til særlige ondskabsmagter - dels at den ikke tillader magttomrum. You have to serve somebody - either the Devil or God, som Bob Dylan sang til indledning af sin kristne, bekendende fase. Exorcisme har en vis fascination og det kan være relevant at sige noget om hvad som præst har været udefor, hvad man mener det handler om, og hvad man har gjort. Og man kan jo - hvis man har trosbekendelsen i fokus siden vi for at par søndage siden foreslog den udvidet - fortælle om at forsagelsen ikke er en del af bekendelsen, hvordan den er rester af en exorcisme tanke i forbindelse med dåben. - - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christiansen, Marianne
..Tidligere prøvede man at viske al den snak om dæmoner ud af det Ny Testamente som et levn fra gamle dages overtro. Det var dengang i de forgangne århundreder, hvor man endnu havdeDe så stor tillid til mennesket, at man troede fuldt og fast, at hvis bare mennesket fik det godt nok økonomisk og socialt, så ville det ikke være ondt mere. Det onde vt ille blive udryddet ad politisk vej.
Smukt og fromt, men desværre løgn. Rigere end nu har verden aldrig været og alligevel er menneskene ikke blevet et hak bedre. Dæmonerne hærger i sindet og på verdens slagmarker
....Det er hele meningen i trosbekendelsen og dåben - at vi har et nej og et ja, vi vender os fra ondskabens tyranni og vender os til Guds kraft i håb om at blive fyldt af den. Det værste, man kan være, er tom og ligeglad, et fejet og prydet hus lige klar til at flytte ind i for syv vilde dæmoner. Det bedste, man kan gøre, er at bede om at blive fyldt af Gud Helligånd, der som et sommervejr pludselig blæser døren op i det gamle forladte knirkende hus op og fylder det med lys og liv og glæde.
[2007] Se mere

Dam, Helene
Der var en kvinde, der var vidne til, at Jesus uddrev en dæmon og gav den stumme sin stemme tilbage. Der var mange vidner, men det var kun hende, der brød ud i en lovsang, en forbløffende frodig og livsnær lovsang: "Hvor må din mor være lykkelig. Hun har både født dig og ammet dig".
Hun var nødt til at meddele sig, dele det hun havde set og hørt med verden omkring sig. Og takket være at Lukas skrev det ned, deler hun det også med os i dag.
Og Jesus replicerer hende omgående: "Ja, men de der hører, hvad Gud siger og holder fast ved det, er endnu lykkeligere".
Med denne fortælling lyder Guds ord til enhver, der hører den. For at nå vort sinds stumme pletter så de bliver vagt til live. For at ramme en streng i vort sind, en tilstand der netop venter på det ord, der kan forvandle vor stumhed til indsigt.
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
..mange tror stadig at neutraliteten er en mulighed, de glemmer at alt må ses i dette enten-eller-perspektiv: dér hvor der sker noget godt, dér er det godt, og derfor er det en frugt af Guds Rige. Og dér hvor der sker noget ondt, noget ødelæggende, splittende, destruktivt, dér er det djævelens frugt. Enten er man for Gudsrigets gode kræfter, helbredelse, glæde, fred, retfærdighed, enhed og ny begyndelse, eller også spreder man. [1982] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].