Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 16/10/2021

21. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 4. 46-53 - Den kongelige embedsmands søn

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Billedet er hentet fra den russisk-ortodokse kirke, Bern.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Ved ordet tegn forstås her en viljeshandling, som overskrider grænserne for en normal viljes formåen. En sådan handling er dog indenfor evangeliets rammer ikke utolkelig, netop ikke. "Giv Gud Æren!" siger farisæerne til den blindfødte .. han svarer "Det er underligt at I ikke véd, hvorfra han er, og han har åbnet mine øjne"..Tegnet henviser altså til Guds indtræden i den handlendes vilje. Aage Henriksen, Gotisk Tid s. 89f

-

David Lose skriver om Jesu ambivalens overfor det at give tegn - og refererer og analyserer filmen "The Silver Linings Playbook": Pat realizes that in Tiffany's candor, brokenness, and love, he finds the sign and the person he needs. Not the one he's looking for, but the one he needs.
I wonder if that's what is at the heart of Jesus' ambivalence with signs. In the end, his signs are most salutary when they point us to God's love, God's love revealed in the broken but triumphant figure of Jesus on the cross... [Se mere via WorkingPreacher]

Viggo Mortensen: "Det nøgne tegn fører ikke til tro. (Joh. 6,26). Men embedsmanden har allerede tro i betydningen tillid, hvorfor tegnet bliver gennemsigtigt, så den bagved liggende realitet, Jesus som livgiver og troens giver, træder frem.
Forudsætningen er, at man indlader sig med ordet; så vil troens rigtighed erfares.
Tro og Virkelighed.

[171/tr21-a ]

Religionspædagogiske noter:"Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." - viser en ambivalens hos Jesus overfor fænomenet det underfulde tegn (eller hos evangelisterne) Hos Mattæus (12,38-42) formuleres det overfor farisæerne - de skal kun få Jonastegnet. Se link til elementer: - Jonas og hvalen - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 21. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Fischer-Møller, Peter
Hvis vi skal kunne lægge engagement og energi i arbejde og familieliv og hverdagens gøremål, hvor vi er, så må vi turde tro Jesus på ordet, når han siger: "Din søn lever!" og "Din datter lever!" Vi må turde tro på, at de ikke kun er vores børn, men også Guds børn, mennesker, som Guds hjerte banker for, mennesker som er skabt og elsket af Gud, mennesker som intet, end ikke døden kan skille fra Guds kærlighed [0000] Se mere

Klit-Johansen, Villy
..Men altså kort sagt:
1. Et hjælpeløst råb om hjælp - det er tro.
2. troen er det vovestykke at gå på Jesu ord, uden forhåndsgarantier.
Og 3. Troen er et liv i følge med Kristus fra dåbens øjeblik til nadvermåltidets mægtige bekræftelse af Guds frelsende kærlighed og frem til fuldendelsen i evigheden.
Det er den ene og samme tro. Vi har den ikke i vores magt, vi kan ikke finde den, men troen kan finde os, når vi kommer til Kristus og beder ham hjælpe os med at klare livets dybe sorger og bekymringer.
[0000] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
(Over epistelen) [0000] Se mere

Trankjær, Mette
..oplysningen om at faderen til den syge dreng er kongelig embedsmand er til os, os der hører på. Vi skal have at vide, at stillet overfor tilværelsens helt store spørgsmål, sygdom, død, kærlighed, dér er vi alle først og fremmest mennesker i forhold til hinanden og i forhold til Gud, uanset hvilken position vi indtager i samfundet.. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].