Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

19. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Joh. 1. 35-51 - Discipelkaldelsen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Redaktionelt Billedet får sin forklaring under Religionspædagogiske noter - og videre i Elementer til Kateketik: "Kaldelsen af de første disciple" - ellers: Prædikencitaterne (3) er korte og prægnante!

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Klassiske, amerikanske kommentarer Åbner pt på Ellicotts Commentary. Andre kan vælges i dialogboks

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1

Prædikener til søndagen: 19. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[269/tr19-b ]

Religionspædagogiske noter:Fortællingen om disciplenes kaldelse handler blandt andet om identifikation. Disciplene identificeres af Jesus, får navne og bestemmelser - og disciplene forsøger at identificere og bestemme Jesus. Man kan godt lave det til en opgave at lade eleverne liste op, alt det som Jesus kaldes. (Gud lam, rabbi, Messias/Kristus, "ham, profeterne har skrevet om", Jesus, Josefs søn, fra Nazareth" Guds søn, Israels konge - Menneskesønnen". Og disciplene bestemmes også på forskellig vis. Man kan inddrage 1 kor. 13,12 til belysning: "skal kende, lige som jeg nu er kendt". UFO overfor IWP (Identified Walking People/persons) - se mere i Elementet "Kaldelsen af de første disciple". - UFOen - Navn og identitet - Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
.. det passer nemlig ikke bare, at den, som søger, skal finde. Men det passer også - og allerførst - at den, der søger, skal blive fundet. Fundet af ham, der altid kommer først - som kalder og drager og bygger det evige liv op i vores hjerter.. [0000] Se mere

Christensen, Sven
Vi er dermed kaldede til at overvinde al småligheds og skråsikkerheds hovmod, for kun derved lægges det liv frit, som vi i så rigt mål har fået skænket, derved gives vi påny i vore muligheders vold, så vi frit, kan gå enhver til sit. [1988] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Å være en kristen er til å begynne med å ha Jesus med i livet vårt og i det som vi er opptatt av.
Men etter hvert blir det noe annet. Etter hvert er det ikke bare å ha Jesus med i det vi er opptatt av, men å være med ham i det som han er opptatt av!
[0000] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
Og hvad så med dagens evangelietekst, hvor Jesus går omkring og møder disciple og kalder dem til sig fra alle verdens hjørner og siger "Kom og se!"? Ja, det synes Kim Larsen også at have hørt en prædiken om og fået en sang ud af. Nemlig sangen Langebro. Den lyder sådan her:
Da jeg gik ud over Langebro
en tidlig mandag morgen
da så jeg en der stod og græd.
Hvis du tør - så kom med mig.
Jeg gik forbi dæmonernes port
ud for Kofoeds Skole
der stod en flok og drak sig ihjel.
Hvis du tør - så kom med mig.
[flere vers]..
[2018] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].