- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Skabelse: Guds handlen i historien (07)

Forskellige elementer, der arbejder med forestillingen om Guds fortsatte opretholdende skabelse - i de historiske begivenheder. Se også En linie i bibelens historie, i temagruppe: bibelen, hvor der er en oversigt over alle enkeltelementer, som er fordelt efter tema i hele materialet, men som også kan ses som en del af en særlig frelseshistorie: en tolket åbenbaring i historien. I den umiddelbart følgende temagruppe om tro og viden findes også elementer om Guds omsorg og forsyn - nemlig modstillet tilfældet og naturlovmæssigheden.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Moses - en række fortællinger (Type: fortælling)
Ægyptens ti plager (Type: fortælling lbh 15g)
Abraham - patriarkerne (Type: fortælling lbh 14a)
Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. (Type: fortælling lbh 16b)
Prinsen af Ægypten (Type: video (lbh 5a))
Prinsen af Ægypten - 5 youtube-klip - fra brændende tornebusk (Type: video (lbh 5a))
Moses og de ti bud (Type: fortælling lbh 16d)
De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforløb mm. (Type: Emneområde - flere koncepter)
Ørkenvandring, indvandring, bosættelse i Det forjættede land (Type: fortælling lbh 17)
Landflygtigheden i Babylon (Type: fortælling lbh 20)
Hjemkomst og genopbyggelse (Type: fortælling lbh 20)


.

.


Moses - en række fortællinger - [top]

07/1304 fortælling Guds handlen i historie

Indhold: Krydshenvisninger og link til Botticelli Moses' prøvelser og kaldelse

På www: Boticelli 1481-82 Moses; Arnold Friberg - klassisk illustration tornebusken ; ; ;

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; Prinsen af Ægypten; Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser.; Moses og de ti bud; Bosættelse, indvandring i Det forjættede land; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Ægyptens ti plager - [top]

07/ 515 fortælling lbh 15g Guds handlen i historien

Indhold: Det gamle vers:
Vand til blod og frøers mængde,
myg dernæst Ægypten trængte,
utøj, pest og bylders nød,
hagel, græshop, mørke, død.

Mål: blot til brug en passant - fordi det er skægt

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ; ;

| 2 Mos. 7, 14-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Abraham - patriarkerne - [top]

07/1579 fortælling lbh 14a nomade

Indhold: Fortælling - eventuelt vedhjælp af anskuelsesmaterialet En linie i bibelens historie.

Mål: Give den bibelhistoriske baggrund for fx at forstå "patriarkers håb". Forståelse for hvad en patriark oprindeligt er. Forståelse for "tro"s dybde og måske kompleksitet.

Hvordan:
Anskuelsessiden åbnes her.
Siden på En linie i bibelens historie åbner med et fantastisk drømmebillede "Abraham på vandring". Helt hvor alle de børn kommer fra, véd jeg ikke, men det afbilleder det nomadiske, "jeg har boet som en fremmed", som Abraham ved flere lejligheder siger om sig selv.
Han forjættes af Gud at han trods både hans og Sarahs alder skal deres slægt blive talrig. (Her illustreret med et billede brugt andre steder: utallig som himlens stjerner). Dernæst besøget af de tre fremmede, som nu fortæller at næste år skal den aldrende Sarah føde en søn, og hvor Sara som bekendt ler af Gud. Efter det ligefremt illustrative stålstik, den ikoniske tolkning: Rublevs Treenigheden (Se krydshenvisninger). Den kan springes over, hvis man vil holde sig til kronolgiske fortælleplan.
Ofringen af Isak får uundgåeligt sit billede. Det er en vanskelig sag (og billedet uhyggeligt). (Se krydshenvisninger). Men troen fader, det er hvad Paulus kalder ham, på grund af hans lydighed.

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 12, 10- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 18, 1- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. - [top]

07/ 395 fortælling lbh 16b Guds handlen i historie

Indhold: 2. Mosebog 13,17-22 - læst.

Mål: Et positivt Gudsbillede i GT

Hvordan:
Eventuelt fortælles dele af forhistorien. Afsnittet kan læses (fælles eller individuelt) eller fortælles, og kan indgå i en række andre læsninger under Billeder af Gud

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 1. (GT); En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ;

| 2 Mos. 13, 17-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Prinsen af Ægypten - [top]

07/ 735 video (lbh 5a) Guds handlen i historien

Indhold: Videofilm (Dreamworks Pictures) tegnefilm. Moseshistorien indtil overgangen over det Røde Hav. (134 minutter).

Kort beskrivelse på engelsk hjemmeside samt henvisning til engelsk uv-materiale

Mål: At få fortalt Moseshistorien på flotteste vis.

Hvordan:
Filmen er virkelig god. Den fortæller historien, så de bibelske elementer er med. Dens centrum er Guds "Jeg er den, jeg er". Der kan naturligvis knyttes til ved En linie i bibelens historie. Filmen sætter spørgsmålet om identitet i fokus: Guds og menneskets. Derfor også paralleller i Moses og den brændende tornebusk og UFO'en endelig hele temagruppen Identitet. De to prinser Raamses og Moses har hver deres identitets"problem": Raamses er foruden det selv, han kender, også den der skal løfte traditionen, hvilket han efterhånden tager på sig - Moses har en ukendt bestemmelse, som går op for ham, og som omdefinerer hans liv fuldstændigt. At bestemmelsen er af højere art åbenbares ham af Gud.
Se også Pascals huskeseddels, hvis indhold bl.a. er Guds selvpræsentation.

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie (lbh); Moses og den brændende tornebusk (Guds navn); UFOen; ; Pascals huskeseddel; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Prinsen af Ægypten - 5 youtube-klip - fra brændende tornebusk - [top]

07/1679 video (lbh 5a) Guds handlen i historien

Indhold: 5 klip: Den brændende tornebusk - De ti plager (sangen) - De førstefødtes død - Vandringen over det døde hav - Final Song.

På www: Den brændende tornebusk; De ti plager De førstefødtes død; Vandringen over Det røde hav; The Final Song;

Mål: Give kendskab til vigtige punkter i fortællingen om Moses.

Krydshenvisninger: Prinsen af Ægypten; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Moses og de ti bud - [top]

07/ 262 fortælling lbh 16d loven

Indhold: Genfortælling af begivenheden

Hvordan:
Tegn eventuelt guldkalv først - spørg om hvad det "at danse om guldkalven" betyder.
Efter man har genfortalt historien kan de ti bud læses med Luthers fortolkning bag i salmebogen
Stefanus bruger i sin forsvarstale i Apostlenes Gerninger 7 folkets stadige frafald i ørkenen og her ved Sinai som type på jødernes modstand mod Helligånden og modstand mod Kristus.

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ; ;

| 2 Mos. 20, 1-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Apg. 7, 18-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Da hebræerne var draget afsted fra Ægypten, vandrede de rundt i ørkenen. Det var ikke til at komme ind i det land, som deres forfædre Abraham, Isak og Jakob havde boet i; beboerne var fjendtligt stemte overfor ørkennomader.
Tit ønskede de: Bare vi var tilbage ved Ægyptens kødgryder igen. Godt nok var vi kun for slaver at regne, men mad var der dog, og som regel ikke så galt at leve endda. Men herude i ørkenen har Gud glemt os. Her sulter vi. Men Gud hørte at folket knurrede, og han lod om natten det regne med en slags brød, som lå på jorden; de kaldte det Manna, fordi de ikke vidste hvad det var, og på hebraisk hedder hvad er det "Man -a?". De måtte samle så meget de kunne til én dag, samlede de mere, rådnede det.
Men selv om Gud skaffede vand, og kød, når der var brug for det, knurrede folket. Og det viste sig at det var nødvendigt med love.
De kom til Sinais bjerg og der steg Moses op. En vældig sky med torden og lyn lagde sig om bjerget. Enhver der herefter ville nærme sig bjerget, ville være dødsens. Folket slog lejr nedenfor bjerget.
I dagevis var Moses på bjerget,og Gud gav ham love for folket, både store og små love. En enkelt gang kom han ned, folket jublede, da de hørte om lovene, og lovede at dem ville de holde, og kun dyrke Gud Herren, han som åbenbarede sig på Sinai. Men Moses forsvandt i skyen igen og var væk i 40 dage. Da sagde de "Hvor er denne Moses henne, som førte os ud af Ægypten." Og de besluttede at de ville lave en Gud, som dem de kendte fra Ægypten. Og af alle deres smykker smeltede de guld nok til at forme en gulvkalv, og de dansede om den for at fejre deres nye Gud.
Men så kom Moses ned fra bjerget. Med sig havde han de 10 vigtigste bud i loven på to stentavler. Da han så dansen, blev han vred, knuste stentavlerne mod jorden. Og han kaldte dem, der hed levitterne sammen, dem som senere skulle blive den stamme, hvor præsterne blev hentet fra, og befalede dem at dræbe til højre og til venstre, og de kånede hverken ven eller bror - 3000 blev dræbt på en dag. Da sagde han, at de havde sonet, drog op på bjerget igen, fik fornyet pagten, og lovens tavler med de 10 bud.


De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforløb mm. - [top]

07/1017 Emneområde - flere koncepter loven

Indhold: Link til 6 præsters ret forskellige måder at undervise i de ti bud - henvisninger i øvrigt til nettet.

På www: 6 uv-forslag fra forskellige præster; Kieslowskis Dekalog - Filminstituttets oversigt Wikipedia - med flot hebraisk pergamentbillede; ; ;

Krydshenvisninger: Det vigtigste (De ti bud); Hold mine befalinger og du skal leve; Moses og de ti bud; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Ørkenvandring, indvandring, bosættelse i Det forjættede land - [top]

07/ 36 fortælling lbh 17 Guds handlen i historien

Indhold:

Mål: give sammenhængen mellem tiden i Ægypten og den senere historie - religionssammenstød/ kultursammenstød -

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ; ;

| Josua 3, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Landflygtigheden i Babylon - [top]

07/1533 fortælling lbh 20 flygtning

Indhold: Under implementering. Fortegnet er vel Jeremias "Jeg har lagt planer for jer, til lykke, ikke til ulykke".

Krydshenvisninger: I begyndelsen skabte ..; ; ; ; ; ;

| Jer. 29, 11- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hjemkomst og genopbyggelse - [top]

07/1305 fortælling lbh 20 opfyldelse

Indhold: Led i Linie i Bibelens Historie. [Mangler implementering]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -