- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Godt og ondt. Alment. (06)

Vores erfaring af godt og ondt
Foto fra Østofte Kirke. Birgit Holm.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Godt og ondt - hvorfra? (Type: samtale, tema)
Syndefaldet (Type: fortælling lbh 13)
Godt og ondt (collage) (Type: praksis, collage)
Godt og ondt (film) (Type: film)
Godt og ondt (collage - efterbehandling) (Type: samtale, arbejdsmappe)
Godt og ondt (færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)
Godt og ondt (3+3 eksempler hver) (Type: samtale, tema)
godt og ondt, foto-opgave (Type: praksis, foto)
godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) (Type: praksis, foto)
Syndfloden (Type: fortælling lbh 13a)
Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) (Type: fortælling lbh 15a)
En tinmineby i Syd-Amerika (Type: læsning, GT, anden t.)
Fremmede i Ægypten (Type: Basistekst (bibel))
Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)
Månedens billede - D&D drage (September 2013) (Type: billed-iagttagelse)
Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed (Type: video)
Sct. Olav og dragen (Type: billed-iagttagelse)
Det onde. Temanummer Kirken Underviser (online) (Type: Baggrundsstof)
What for? Only Mr.God Knows Why (Eurovision 2010 Latvia) (Type: Musik - sang, høre/se)


.

.


Godt og ondt - hvorfra? - [top]

06/ 541 samtale, tema godt og ondt

Indhold: Samtale om hvorfra konfirmanderne mener det onde kommer og hvorfor det er der. I tekst eksempler på svar.

Hvordan:
Elevernes svar skrives evt. på tavle. Forbindes med 1. Mos. 3.

Krydshenvisninger: Syndefaldet; ; ; ; ; ;

| 1 Mos. 3, 1-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Konfirmanders bud:
- Det handler om at mennesket vil have magt.
- Man vil have penge, for at kunne alt
ti4: verden ville være kedelig hvis ikke der fandtes ondt
- der er ondt fordi vi har forskellige meninger
- Gud har skabt en spænding i verden
- Hvis ikke der er had, går alt i stå, det er for at det hele skal fungere
- det onde bliver bygget op, først er der lidt ondt, så svares der med lidt mere..
- Ellers ville der ikke være noget godt, vi kunne ikke kende forskel
- det onde er en form for prøvelse
- det onde er jo godt for dem der gør det
- det er et spørgsmål om penge, for så får man magt


Syndefaldet - [top]

06/ 377 fortælling lbh 13 synd

Indhold: Fortællingen om syndefaldet med udgangspunkt i placeringen i den bibelske historie og ved hjælp af billeder. På fortællefladen i En linie i bibelens historie er der et klassisk billede med hændelsesforløbet omkring Adam og Eva, fra skabelse til uddrivelse, med Gud Herrens formanende talte absolut i forgrunden. Derudover et billede af Adam og Eva underkastet jordens møje.
Mulighed: religionshistoricerende ramme for en samlet fortælling - se under "tekst" nedenfor. Der er et link Masolini-billede, hvor slangen har menneskets (Evas) hoved. Her er også link til Cranachs billede. Under baggrund lidt tolkning.

På www: Masolino 1425 Frescomaleri; Cranach: Syndefaldet ; ; ;

Mål: Lade urmyten belyse årsager til at erfaringen af ondt - og godt - kommer ind i verden, at mennesket er "fremmedhed" i tilværelsen. Er det på grund af ulydighed? Er det på grund af en indbygget disposition i mennesket? Er det på grund af en overmenneskelig "mod"magt?

Hvordan:
Inden fortællingen kan man spørge holdet, hvorfor de tror, der er ondt til i verden. Svar skrives på tavlen. Man kan nogle gange også have held med at snakke om de husker en uskyldstilstand, og måske en særlig begivenhed, som rev dem ud af den. Altsammen som baggrund for at forstå hvad syndefaldsberetningen vil fortælle om det ondes eksistens. Så kan man fortælle via "En linie i Bibelens historie" [Forsiden].
Billedet [Direkte link her], som man umiddelbart kommer til gennem linket på planchen, inviterer til at fortælle hele historien fra Adam og Evas skabelse til uddrivelse.
Gennem link her nedenfor til flot gengivelse på nettet kan man også fortælle udfra Cranach's maleri. Se baggrundsstof for tolkningsmuligheder.
Man kan også tage spørgsmålet om det ondes art op, personificeringen, fra slangen til senere Satan. Mytologiseringen i Satanfiguren fortæller at det onde ikke bare er et psykologisk fænomen, men en eksistentiel overmagt. Men det er netop ikke så synligt netop i syndefaldsberetningen, der skal vi fx Jesu fristelse i ørkenen for at se det anskueliggjort. (Man kan nok med rette mene at tilgangen i det udfoldede fortælleforslag nedenfor her er for historiserende, men indtil videre står det der!).

Krydshenvisninger: Godt og ondt - hvorfra?; En linie i bibelens historie - oversigt; Månedens billede - D&D drage (September 2013); Fristelsen i ørkenen 2; ; ;

| 1 Mos. 3, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 3, 14-18 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Slangen og det onde.
Religionshistoricerende vinkel
Ofte nærmede nomaderne sig de mere frugtbare landområder. Og de så ting, de syntes var sære. Sådan som man synes det fremmede er sært. De fremmede, fastboende holdt fester i deres templer, hvor mennesker kunne være nøgne. De skammede sig ikke engang. Gud dyrkede de sandelig på en anden måde. De dyrkede mange af dem. Ja, selv døden i ørkenen, slangen, som ikke var til at se i sandet, dyrkede de. Som symbol på liv, frugtbarhed.
Engang spurgte en af dem, lad os kalde ham Jakob, sin far. "Far, hvorfor er der så meget ondt i verden?"
Og faren som sad i halvmørket i teltet rømmede sig og begyndte. Han fortalte en af stammens gamle historier. Dengang Gud skabte jorden satte han menneskene i en have. Fuld af frugtbarhed var den. Druer, æbler, alle slags bugnede træerne med. I haven satte han også to helt særlige træer. Livets træ og kundskabens træ. Den som spiste af livets træ skulle ikke dø. Den som spiste af Kundskabens træ ville blive lige som Gud til at kende godt og ondt." Af alle træerne i haven må I spise, men rører i Kundskabens træ, så skal I visselig dø." Og manden og kvinden levede i haven, spiste af træerne hvad de havde brug for, og ikke mere. Manden hed Adam og kvinden Eva. Og solen varmede dem, og natten var lun, tøj behøvede de ikke, og de var som børn. Og dyrene, løver som hjorte, gik fredeligt imellem hinanden.
Men slangen var mere lumsk end alle de andre dyr. En dag, da Eva gik i haven, spurgte den hende: "Er det sandt, at I ikke må spise af noget træ i haven?" "Vi må spise af alle træer i haven, kun ikke af Kundskabens træ, så vil vi dø" svarede Eva. "I skal ikke dø, men I vil få åbnede jeres øjne blive lige så kloge som Gud, hvis I spiser af træet." Og Eva fik lyst til frugter fra træet, og spiste og gav også Adam, som stod ved siden af. Da kunne de begge se at de var nøgne, og de syede bælter sammen af blade og bandt om sig.
Da Gud om aftenen gik rundt i haven, kunne han ikke finde dem. "Hvor er du?" kaldte han og Adam svarede "her". "Hvorfor skjuler du dig, spurgte Gud. "Fordi jeg var bange, fordi jeg var nøgen." "Hvem har fortalt jer, at du var nøgen? Mon ikke du har spist af det træ, jeg havde sagt du ikke måtte spise af?" "Jamen, Eva gav mig at spise!" "Hvad har du gjort, Eva?" spurgte Gud. "Slangen forførte mig, og så spiste jeg." Så sagde Gud til slangen: "Fordi du har gjort dette skal du altid være forbandet. I støvet, på din bug, skal du krybe alle dine dage. Og jeg sætter fjendskab mellem din slægt og kvindens slægt. Du skal bide den i hælen, og den skal knuse på dit hoved."
Og da Gud frygtede, hvad det nu skulle blive til med menneskene, forviste han dem uden for haven, lod en engel vogte indgangen. Og de måtte arbejde for at leve. Og de lærte virkelig både godt og ondt at kende.
(1. Mos. 3)
Jakobs mor sad længere inde i teltet. "Behøver du altid at fortælle sådan? Skal Eva absolut skubbes forrest i den historie?
Jakobs far vrissede lidt.
-ksf.


Baggrundsstof:
Billedet af hele forløbet er er af Cranach den ældre (1472-1553).
Billedet af Adam og Eva og slangen ligeledes. I Præsteforeningens Blad 2017 nr 17, s. 425 har lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen skrevet en tolkning af billedet. I Adams tydeligt tvivlrådige attitude ser HJF en afspejling af spørgsmålet om menneskets frie vilje - som jo netop var til intens diskussion under reformationen - især med Luthers skrift De servo arbitrio (Om den trælbundne vilje) 1525. "Ja, vi er ved en korsvej; men kun én vej er åben. Eller rettere: Der er igen vej der er åben; men vha loven bliver det vist, hvor umullig enaf dem er, nemlig det godes vej, med mindre Gud giver ånden, og hvor bred og let den anden er, hvis Gud tillader os at tage den." Adam kan ikke træffe oplyst valg. Det kunne Eva vel heller ikke, men HJF peger på lysglimt i øjet på Eva, som viser at erkendelsen er begyndt at gribe hende - og i dyrenes: Løvens blik ser sultent på hjorten - som til gengæld med begyndende selverkendelse spejler sig i vandet.
HJF peger også på helhedskompositionen, hvordan det slangeagtige går igen i Evas positur, i hendes slangekrøller. Interessant, men lidt svært at se på selv billedet med den meget høje opløsning, er HJFs oplysning om at man under den fristende slange i stammen ser et andet slangesymbol, den kronede og vingede slange, som fra 1508 var Cranachs signatur - det er, skriver HJF, slangen i ophøjet i ørkenen (Joh. 3,14). [Cranachs signatur]. Signaturen indgår indirekte(?) i Luthers argumentation mod ikonoklasterne i Wittenberg og andre steder: Når Gud i 4. Mos. 21 giver anvisning på hvordan slangen skal se ud må vi forstå billedforbudet i lyset heraf, skriver Luther.
Der er imidlertid ikke på nogen måde konsensus om at at Cranachs signatur skulle være identisk med slangen i ørkenen. (Kirsten-Elisabeth Christensen, Tønder, én af vores Cranach-kendere): "..udfra kunsthistorikeren Wredes omtale af betydningen af Cranachs vingede slange, så er det mere alkymisterne, der er på spil. Heri skulle det være slangen, han har valgt, fordi den kan bevæge sig frit i luften og spy ild, og ildens element er netop det dynamsike, kreative i alkymisternes forståelse af de fire elementer. Så det skulle være derfor, Cranach har valgt den. For at understrege sig selv som en skabende, innovativ kunstner, hvad han bestemt også var. "


Godt og ondt (collage) - [top]

06/ 21 praksis, collage godt og ondt

Indhold: fremstilling af collager med aviser som ressource.

Mål: lade konfirmanderne overveje spørgsmålet om godt og ondt i verden omkring dem

Hvordan:
(klip billeder, overskrifter, enkeltord ud af aviser og eventuelt blade, og lav bordvis (to og to) dels en collage af "ondt" dels en af "godt" - format fx. A-3) eventuelt nogle hold kun det ene andre kun det andet. Med én collage pr. gruppe på to (el. 3) varer forløbet i god ro ca 60. minutter. Det kan strammes til 45 minutter.
Inden de går i gang opstiller vi i fællesskab på tavlen en synonym-liste (ex. fra hold):
godt ondt
+ -
positivt negativt
himmel helvede
levende dødt
Gud Djævelen
lykkeligt ulykkeligt
sødt dumt
Tydeliggør at de to og to ved bordene skal tale sammen.
En avis pr. bord ad gangen. Collagerne efterbehandles følgende time evt. ved hjælp af arbejdsark - se: Efterbehandling.

Krydshenvisninger: Godt og ondt (collage - efterbehandling); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Godt og ondt (film) - [top]

06/1468 film godt og ondt

Indhold: Gennemgang af filmene "De usynlige" og "Ondskab" mhb på undervisning. Opgaveforslag. (Af Louise Keiniche Rasmussen). Kirken Underviser.

På www: Kirken Underviser: Ondskab på film; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Godt og ondt (collage - efterbehandling) - [top]

06/ 22 samtale, arbejdsmappe godt og ondt

Indhold: Efterbehandling af collager ud fra afkrydsningsskema: Udsagn om alle er enige, hele klassen er enig, næsten alle danskere, næsten alle mennesker.. om konkrete eksempler fra collagerne er hhv. godt eller ondt (Anvend eventuelt (færdigt arbejdsark)

Mål: Yderligere overveje spørgsmålet om forskellige vurderinger af godt og ondt - hvad kan der ligge bag?

Hvordan:
Se Collager
Skriv liste af eksempler på godt og ondt fra collagerne på tavlen. Nogenlunde fuldstændige. Vælg 2 gange 5 eksempler ud på henholdsvis godt og ondt, både crazy og "normale". Den aktuelle statsminister, En avis med en et tydeligt politisk retningspræg, Kærlighed, Vold etc. Indskrives i skema, og konfirmanderne sætter krydser udfor de koordinerede antagelser "Næsten alle på holdet er enige.." (arbejdsark) etc. eleverne skal have nøje instruktion om at det er det udsagn, de hver især mener er gældende, der skal sættes kryds ud for. Ikke alle koordinater giver mening og og der kan sagtens skulle sættes flere krydser ud for samme sag.
Øvrige spørgsmål på arbejdsarket kan besvares under samtale.

Krydshenvisninger: Godt og ondt (collage); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Godt og ondt (færdigt ark) - [top]

06/ 727 arbejdsark - redigeret godt og ondt

Indhold: Ark med skema til forarbejdning af arbejde med collager

Skitse af Duccio: Fristelsen i ørkenen.
Hent ark.

Hvordan:
Se: collager, fotocollager eller 3 x 3 spørgsmål.

Krydshenvisninger: Godt og ondt (collage); godt og ondt, foto-opgave; Godt og ondt (3+3 eksempler hver); ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Godt og ondt (3+3 eksempler hver) - [top]

06/ 588 samtale, tema godt og ondt

Indhold: Samtaleudgave af godt og ondt - collageklip

Mål: Vise at der er noget vi fundamentalt er enige om - og eventuelt på konkrete eksempler diskutere, hvad kan være årsag til uenighed om godt og ondt.

Hvordan:
Hver især skriver tre eksempler på hhv. godt og ondt - derefter laves en liste på tavlen, som viser sammenfald og forskelle. Diskussion af nogle af emnerne. (Stærkt forenklet udgave af Godt og ondt - collager

Krydshenvisninger: Godt og ondt (collage); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


godt og ondt, foto-opgave - [top]

06/ 452 praksis, foto godt og ondt

Indhold: I små-hold fotograferer konfirmanderne eksempler på godt/dårligt - godt/ondt "ude i byen".

Mål: at overveje godt/ondt som konkrete størrelser

Hvordan:
En dobbelttime til selve opgaven. Et år jeg med rimeligt held ladet forograferingen været en hjemmeopgave. Efterbehandling i følgende time.
Holdet deles i smågrupper på 3, måske 4. Holdene udstyres med engangskameraer. Der er 27 billeder - dvs. har man to undervisningshold kan man dele filmene. Bede grupperne i første undervisningshold at tage 6 billeder af "ondt/dårligt", 6 billeder af "godt". Andet undervisningshold tager så filmene færdige på samme måde. Det er vigtigt at gøre det klart at holdet skal tale sammen om, hvad de synes kan være eksempler, og de bliver enige om det.
Jeg har ideen fra Frederik Hjerrild - detaljerne i hvordan skal han ikke hænges op på!

Krydshenvisninger: godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) - [top]

06/ 467 praksis, foto godt og ondt

Indhold: opsætning og vurdering af fotografierne - eventuelt ved hjælp af arbejdsark.

Hvordan:
Hvis man lader holdene montere billederne på en lidt pæn baggrund - A3 ark for eksempel, grå e.l. - kommer billederne til at se ret flotte ud. Og konfirmanderne blive stolte af resultatet. Det bliver med enkle midler så flot, at jeg uden betænkning har sat en plakat i våbenhuset, som inviterer alle til at gå ind i konfirmandlokalet på fotoudstilling. Konfirmanderne skriver en lille kommentar til hvert billede på opsætningsarket. "Godt - fordi cykler ikke forurener" osv. Billederne danner så grundlag for en diskussion om godt og ondt, om der er noget vi næsten alle er enige om - om der er noget, vi ikke er det. Skemaet på (til collageklip om godt og ondt kan fint anvendes.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Syndfloden - [top]

06/ 378 fortælling lbh 13a dom

Indhold: Fortælling om syndfloden - Noas ark

På www: Wikipedia Dorés fremstilling af de sidste druknede; ; ; ;

Mål: Fortællingen får genklang hos os af længselen efter at få ryddet op, det onde helt væk, . men regnbuen er symbolet på at så længe tiden løber er det ikke sådan Gud gengælder det onde.

Hvordan:
Evt paralleler til eventyrenes opfattelser af det onde. Drageungen der klækkes i samme øjeblik dragen bliver slået ihjel. Filmen "Æblekrigen".

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; Noahs ark som billede på dåben; ; ; ; ;

| 1 Mos. 6, 1-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) - [top]

06/ 115 fortælling lbh 15a godt og ondt

Indhold: 2. Mosebog 1,6-22 - læst/ evt. som genfortalt som avisartikel
Se tekst.

Mål: Diskutere udfra et konkret eksempel om vi kan skelne mellem godt og ondt - og hvad der kan bevirke at onde handlinger alligevel finder sted.

Hvordan:
Eventuelt læses fortællingen "moderniseret" som en avisartikel og ses så sammen med en artikel fra vor tid En tinmineby i Sydamerika. Lad konfirmanderne prøve at forestille sig Farao begrunde sin handling i TV-udsendelse. Tydeliggør hvordan "interesse" mudrer vores etiske/politiske afgørelser - moderniseringen gør det let for konfirmanderne at trække paralleller til vores verden.
Jfr. konceptet Verdens Tidende

Eksempel på arbejdsark
Mulige spørgsmål til samtale (se også primitivt arbejdsark med spørgsmål)
1) Hvad er godt og hvad er ondt i denne fortælling?
2) Er der eventuelt een i fortællingen, som ikke mener det, du mener?
3) Forestil dig at statsmanden Farao skulle svare en journalist i TV på spørgsmålet: "Er det ikke ondt, det du gør?" [Skriv hans kommentar]:
I Bibelen findes fortællingen om Farao og hebræerne i 2. Mosebog 1,6-22 Se også Prinsen af Ægypten, hvor fokus ikke er spørgsmålet om godt og ondt, men drabet af drengebørnene er en vigtig, uhyggelig fortidshemmelighed.

Krydshenvisninger: En tinmineby i Syd-Amerika; Verdens Tidende konceptet; Prinsen af Ægypten; En linie i bibelens historie - oversigt; ; ;

| 2 Mos. 1, 6-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Apg. 7, 18-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Folkedrab i Ægypten
Pitom.. (2. årt. før Kristus)Efter at hebræernes legendariske leder Josef er død og mere eller mindre glemt, er det blevet vanskeligt at være hebræer i Ægypten. Antallet vokser, men sympatien falder. Ægypterne synes landet er fuldt af dem.

Farao: Overbefolkning
I en tale til folket ved sin tiltrædelse for et år siden udtalte den nye leder, Farao: "Det hebræiske folk bliver større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vore fjender, hvis der kommer krig, og angriber os; og så bliver de herre i landet." Foranstaltningerne, som Farao satte i værk, var tvangsarbejde i forbindelse med opbygning af dels nærværende by, Pitom, dels nabobyen Raamses. Reelt var tvangsarbejdet slavearbejde - dels i marken, dels ved teglbrænderierne. I følge en talsmand fra regeringen har de hårde livsvilkår imidlertid ikke ændret på hebræernes antal eller ønske om at blive i Ægypten.

Dekret om drab på nyfødte drenge
Den nyeste tiltag er en ordre til de hebræiske jordemødre fra Farao. Den lyder ordret: "Når I forløser hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten; er det en dreng, skal I dræbe ham, er det en pige, kan hun få lov at leve." Kort sagt: dræb drengene. Imidlertid har jordemødrene ladet drengene leve - overfor de ægyptiske anklagemyndigheder hævder de at hebræerkvinderne er mere livskraftige end de ægyptiske kvinder, og de derfor kan klare at føde selv, inden jordemoderen kommer.

Forskellige vurderinger
Hebræernes præster og ledere kalder jordemødrenes handlinger udtryk for Gudsfrygt og lover dem at Gud vil belønne dem. Selv om der er tale om ulydighed mod den ægyptiske stats lov, er det godt, det de har gjort. Regeringens talsmænd fastholder Faraos befaling. En af dem udtrykte den sådan: "Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade leve."


En tinmineby i Syd-Amerika - [top]

06/ 96 læsning, GT, anden t. godt og ondt

Indhold: læseopgave "En tinmineby" - evt. med spørgsmål.

Mål: Åbne øjnene for, at når vi ikke kan blive enige om hvad der er godt og ondt, skyldes det forskellig interesse.

Hvordan:
Kan knyttes sammen med Folkedrab i Ægypten. Se mulig opstilling til læseark.

Spørgsmål:
1) Er der noget du synes er godt i denne fortælling? [Skriv eksempler].
2) Er der noget af det, som er godt, som alligevel kan diskuteres - er det kun godt?
3) Er der noget som er ondt?

Krydshenvisninger: Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Indlæggelsestal faldet

ORURO, Bolivia. (2. årtusinde efter Kristus). Hidtil har gennemsnits-levealderen i tinminebyen ORURO været ca. 35 år. Der er nu udsigt til at dette forhold bedres. Årsagen til dødeligheden har været det dårlige sikkerhedsudstyr i minerne. Især har arbejderne manglet masker til at beskytte sig mod det fine metalstøv i minerne. De fleste bukkede under efter ca. 12 år i minerne. Når de blev syge blev de indlagt på byens hospital, som drives af en kirkelig hjælpeorganisation. Da hospitalsopholdet er gratis, og da der er stor arbejdsløshed i området, kunne det bedre betale sig for mineselskabet at skifte arbejderne ud - end at beskytte dem mod ulykker og tinstøv.

ŽPater Domingos arbejde
For to år siden begyndte den katolske præst Domingo en beskeden oplysningsvirksomhed i byen. Han indbød minearbejdernes ledere til kurser, hvor de lærte
forhandlingsteknik, og de lærte om deres rettigheder efter loven. De arbejdede med, hvordan de kunne organisere sig; og de lærte arbejder-beskyttelsesteknik. Minearbejderne har nu gennemført aktioner (strejker o.l.) mod mineledelsen for at få indført bedre beskyttelse af arbejderne i minerne, og de har allerede fået gennemført forbedringer. I følge byens hospital er antallet af indlæggelser begyndt at falde.

Artiklen har sit materiale fra Holger Lissner: Hjælp over alle grænser. DMS-forlag (år?).


Baggrundsstof:
Uddrag/genfortælling fra Holger Lissner: Hjælp over alle grænser, DMS forlag.


Fremmede i Ægypten - [top]

06/1474 Basistekst (bibel) flygtning

Indhold: Henvisninger: Link til en oversigt fra Danske Kirkers Råd. Til religionssamtaler.dk.

På www: Danske Kirkers Råd; Religionssamtale.dk: perspektiver i bibelen ; ; ;

Hvordan:
En ad hoc samtale om forholdet til fremmede (og flygtninge) kan nemt komme for. Og hvis man inddrager GT med Moses og opholdet i Ægypten i sin undervisning, er der tale om en rimelig perspektivering. De fleste vil også finde anledning af arbejde med Den barmhjertige samaritaner. Hvis man sætter konfirmanderne til at lave en moderne genfortælling, vil det muligvis helt give sig selv.

Krydshenvisninger: Den barmhjertige samaritaner; Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser.; ; ; ; ;

| 5 Mos. 10, 17-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) - [top]

06/ 728 arbejdsark - redigeret godt og ondt/ interesse

Indhold: Ark med tekst og billeder vedrørende elementerne "Folkedrab i Ægypten" og "En tinmine by.."

Mål: Gennem kontrast eller parallel at belyse spørgsmålet om godt og ondt og interesse.

Hvordan:
Se Folkedrab i Ægypten og En tinmine by..

Krydshenvisninger: En tinmineby i Syd-Amerika; Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene); ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Månedens billede - D&D drage (September 2013) - [top]

06/1347 billed-iagttagelse godt og ondt

Indhold: Billede af brynjeklædt mand der kæmper med vældig drage

På www: Drage og ridder - D&D - selve billedet; Skovgaard: Kristus i Dødsriget ; ; ;

Mål: Diskutere fascinationskraften - og sagen bag, kampen mod det onde

Hvordan:
Der er uden tvivl en kønsbetinget skævhed i forhold til fascinationen af et sådant D&D billede. Men den må man nok tage med. (Senere tager vi et Marta/Maria billede på programmet, I promise!). Der er utallig billeder af den typeat vælge imellem. Man kan diskutere om det fascinerende er tanken om, at nok er det onde stærkt og uhyggeligt, men det er dog muligt at kæmpe og vinde. En helt kan gøre det, måske man kan selv en gang i mellem være en sådan helt. Man kan diskutere hvad det onde så er, da dragen jo dog blot er et mytisk symbol. Hvordan overvindes det onde - af os?
Og forsvinder det onde? Der er Sct. Olavbilledet - en anden dragebetvinger - meget talende. Den nedlagte drage har ridder Olavs egne ansigtstræk. Det er igen parallelt med at urdragen, slangen i paradisets have på mange fremstillinger bærer menneskets (som regel Evas) ansigtstræk.
Det ultimative dragebetvinger billede er Joakim Skovgaards Kristi nedfart i Dødsriget. Se her

Krydshenvisninger: Kristi opstandelsen. Billeder: Nedfarten til Dødsriget; Sct. Olav og dragen; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed - [top]

06/1218 video Satan

Indhold: Video med intens, satanisk fristende stemme - billedsiden er teksten i flot grafik. Engelsk - bør nok forhåndsoversættes i grove træk.

På www: YouTube: The Arrows- In The Words of Satan; Teksten (på engelsk) ; ; ;

Mål: 6 minutters oplevelse

Hvordan:
Kan nok ikke bære andet end at være en kort intro til et tema. Eller sammen med spørgsmålet om at bringe en af de små til fald. Kan bruges sammen med elementer om fristelsen ved rigdom. Overvejelser over hvad det egentlige onde er.
Det meste af teksten står på videon, men ikke det, som Satan ikke vil fortælle, det hører vi kun på lydssiden. Det skal derfor nok både læses på engelsk og oversættes for konfirmanderne.

Krydshenvisninger: Du ved det nok mit hjerte; ; ; ; ; ;

| Mt. 18, 1-14 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Det som Satan ikke fortæller:
`Cuz I don't tell you
Bout the God in heaven
Who loves you
Who yearns for you, no
I don't tell you
`Bout the freedom of forgiveness and truth
Why would I tell you?
Why would I tell you, the truth?


Sct. Olav og dragen - [top]

06/1348 billed-iagttagelse godt og ondt

Indhold: Billeder af Sankt Olav og dragen. Dragen har Sankt Olavs ansigttræk - det onde er nok af mytologisk karakter, men er dog en del af menneskets verden, eller: ingen er syndfri, heller ikke den stærkeste helt, og det største onde er det onde i en selv.

Mål: Diskussion om det onde

Krydshenvisninger: Månedens billede - D&D drage (September 2013); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Det onde. Temanummer Kirken Underviser (online) - [top]

06/1469 Baggrundsstof onde, det

Indhold: En række artikler: Harry Potter og det onde. Af Anna-Sofie Arendt. Ondskab på film. Af Louise Keiniche Rasmussen. Musikvideoen som supplement til undervisningen. Af Mette Carlsen. Det ondes problem. Af Preben Medom Hansen

På www: Kirken Underviser: Tema Det onde; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


What for? Only Mr.God Knows Why (Eurovision 2010 Latvia) - [top]

06/1284 Musik - sang, høre/se godt og ondt

Indhold: Letlands vindermelodi i Grand Prix 2010. Ret banal, men slagkraftig modstilling af Guds skønne skabelse (naturen) og det onde - det vi gør (krig) - sluttende med en sød baby, der finder takten

På www: På YouTube; Wiwiblogs - teksten ; ; ;

Mål: Se teologiske temaer udfoldet også i pop-musikken

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤