Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 25-12-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 12/12/2022

Juledag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 2- 1 - Jesu fødsel

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
I Norge har man fast Joh. 1,1-14 som tekst juledag - uanset række. Ikke nogen dum ting. Juledags gudstjeneste har altid et mere "voksent" præg end juleaften.
Der er en del til samme tekst på opslaget til juleaften: Se her
Citater fra faglitteraturen er identiske. (De følger teksten)
Billedet her på siden i sædvanlig ikonstil antyder det kaotiske i den verden, han kom med lys og fred ind i.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Nativity sets usually "clean up" the story for us (2022)]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Inkarnationen er ikke en til selve fødselsøjeblikket begrænset akt; men inkarnationen er den stadige baggrund for forsoningens gerning. Regin Prenter, Skabelse og Genløsning s. 469 f. Om fødselens manglende betydning for Paulus og Johannes. Diskussion af jomfrufødsel mm.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Søren Holst skriver i en kommentar [på Facebook - bragt her med hans tilladelse] om seneste oversættelse af bibelen: "Der bliver skudt en del med spredehagl i en kritik af 2020-oversættelsen af juleevangeliet i gårsdagens avis, som Niels Jørgen Cappelørn lægger stemme til..Se her -

"Stalden, hvor Gudsbarnet lå,
svøbte natten for og bag.
Hans ansigt åbned' sig og så,
og da blev det trods mørket dag.
Det var din dag, barn,
solen gik ej op i øst, men i dit blik.
Richard Crashaw - oversat af Erik A. Nielsen, som bl. a. tolker: I ham stråler noget, som alarmerer en ældgammel længsel efter vores egen herliggørelse, længsel efter at se skaberlyset, ja bære det i sig. (I Solens Fødsel s. 22).

[105/jldg-a ]

Religionspædagogiske noter:Billederne står jo i kø, når det gælder Jesu fødsel. Her er 24 ret forskellige klassiske fremstillinger:[Se her]
I Erik A. Nielsens, Solens Fødsel, er der en fin og grundig tolkning af Isenheimeralterets fødselsscene s. 76ff.
Link nedenfor til tolkning af fødselsikon. Et univers for sig!
- Kristi fødsel - ikon - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Juledag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Holm, Kjeld
..har du nu ikke netop stået og sagt, at julesorgen er vilkåret, og at det er en yderst tvivlsom påstand, at jorden er dejlig? Jo, men vi samles heller ikke for at fejre verdens beskaffenhed. Julens budskab er, at Gud blev menneske. At han fødtes i en stald i usle vilkår - ind i en kold og ond verden. Og - siden hen kunne det ikke glemmes.. [0000] Se mere

Luther, Luther
Kristus er englenes konge og samtidig er han i verden, og behøver en krybbe; men han opretter ikke et herredømme over denne verden. (Lidt længere citat): [0000] Se mere

Stender, Poul Joachim
Tavsheden blev brudt. Gud den almægtige havde været tavs. Men så sendte han sin søn til os i det barn, der blev født julenat i stalden i Betlehem. Og da barnet var kommet til verden, var tavsheden brudt. Jesus holdt ikke sin mund. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].