Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: - ikke 2023 - - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 03/01/2023

Helligtrekonger a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 2- 1 - De vise mænd

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
En del stof om Helligtrekongertraditioner ([Se her].

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Their homage was elevated into worship]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Lectionary Greek.
Kaj Bollmann har ressourceside om Helligtrekonger: ([Se her]

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[110/h3k-a ]

Religionspædagogiske noter:[Se her - billedet]: Mosaik i Ravenna (Justin). - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bistrup, Ulla More
[Den hektiske bevægelses stands - en krybbescene i Madame Tussaud's vokskabinet]. For de (hellige tre konger) fremstår nemlig i skikkelse af intet ringere end tre betydningsfulde per: præsidenten, premierministeren og prinsen. Præsident Bush, premierminister Tony Blair og prins Philip. Magtfulde, betydningsfulde og foretagsomme mænd. Mænd med mål. Hele tiden på vej. Som dog her står helt, helt stille. Pludselig er de ikke de travle aktører, men tilskuere. Til en begivenhed, som er større end alt det, som de formår at sætte på skinner og i værk eller repræsentere ved betydningsfulde møder og håndtryk kloden over.
Og på den måde bliver de et fantastisk billede på, hvad julen formår at gøre ved de fleste af os - på et tidspunkt - hvor vi ikke bare er på vej til eller fra, men for en kortere eller længere stund står helt, helt stille midt i den. Og dér oplever, at vi er tilskuere til eller rettere modtagere af noget, som er langt større end al vores foretagsomhed og betydningsfulde møder i de sammenhænge, hvor vi nu løber rundt og leger konger eller måske præsident, premierminister eller prins i vores eget liv.
[2008] Se mere

Bollmann, Kaj
De hellige tre konger symboliserer, at alle jordens folk og slægter til alle tider vandrer til barnet i krybben. Den vandring er vi også en del af. Den blev vi gjort til en del af i vores dåb. Den fortæller os, at fra fødslen i stalden julenat og på alle vores veje videre frem nu og i al evighed gælder det, som Grundtvig skriver i Dejlig er den himmel blå: Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist.. [2013] Se mere

Bollmann, Kaj
I dag er vi så her i kirken samlet om at bøje os for den nyfødte frelser sammen med de vise mænd. Hvad er det så, vi kan spejle os i i den fortælling? Ja, det er mindst lige så relevant i dag at tænke over, hvad det betyder, at hele verden kommer og tilbeder barnet i krybben. I dag er der kristne i de allerfleste lande i verden; men der er mange lande, hvor det er forbundet med livsfare at tilbede ham. Den Jesus, der aflagde magt og kongeværdighed, gjorde sig til et lille barn, herskede ved at tjene, hans budskab er stadig så provokerende for mange, at de gør hvad de kan for at bringe ham til tavshed, præcis som Herodes forsøgte det. [Udover det citerede er der meget stof om tolkningen af de enkelte elementer i teksten netop i denne prædiken] [2011] Se mere

Davidsen, Hanne
Det er sandheden i historien, der er helt afgørende; det er det bagvedliggende budskab til os oplyste mennesker, der betyder noget. Altså en sandhed, som ikke er afhængig af astronomiske observationer.
De vise mænd følger stjernen. De følger noget uden for dem selv; de er forundret over noget nyt, der er sket uden for dem selv, de lader sig påvirke af ydre forhold, de finder sandheden om dem selv i noget andet end dem selv. Det er det, vi kan lære noget af.
[2018] Se mere

Hvid, Else
[Sandheden må søges] Det er da også hvad Job gør. I sit lange opgør med Gud, i sin råben og skrigen og anklagen er Job vendt mod det sted, hvor visdommen og indsigten findes, vendt hen mod Gud.
Overfor Jobs forstandige spørgen, står de tre vise mænd, de repræsenterer den religiøse hengivelse. De ser stjernen, følger den og ser barnet hos dets mor Maria, og deres glæde var meget stor, fortæller Mattæus.
Var de vise? Ja, det fortælles jo. Havde de visdom. Ja, det havde de jo. De havde fra deres rejses begyndelse deres ansigter, deres fremtid vendt hen mod det sted, hvor visdommen og indsigten findes, vendt mod Gud.
[2010] Se mere

Luther, Martin
".. Det er på én gang en forfærdelig og en trøsterig tekst. Den er forfærdelig for de store, lærde, hellige og mægtige, fordi de alle sammen foragter Kristus. Den er trøsterig for de ringe og foragtede, for hvem Kristus alene åbenbares." [Derefter længere - interessant - indledning om magikere, filosofi, naturerkendelse: "Magikerne har nu studeret denne kunst, i hvilken der er skjult stor visdom om Kristus, og om hvordan mennesket skal forholde sig i livet. Når vi altså skulle gengive dette evangelium på vort eget modersmål, så måtte vi egentlig sige: der kom mestre i naturen fra østerland, eller: naturkyndige fra Arabien." - I det hele taget er hele prædikenen, eller afhandlingen (den er på ca 45 normalsider) en fantastisk kombination af tekstudlægning (båret af spørgsmålet, hvad formidler Kristus - den lutherske tolkningsnøgle til skriften -, men også fx med fri brug af for os knap så legitime tolkningsmåder, fx allegorisk tolkning) og reformatorisk grundbelæring om autoritet, kirke osv.]
[1544] Se mere

Tengnagel, Susanne Fabritius de
[Sammenkædningen skabelse og solens opkomst i Betlehem i "I østen stiger solen op"] ...
Her i Betlehems paradis med Jesu fødsel er Guds kamp begyndt mod Satan i Herodes' skikkelse. Og det er en kamp, som Jesus vokser op for at kæmpe til ende og til sejr på korset, langfredag og ved opstandelsen påskemorgen. Først da blev fristeren, satans magt, overvundet.
Man må nok sige, at paradiset er godt dækket til. Men Jesu fødsel er begyndelsen til enden på slangens sataniske magtherredømme over vore sjæle. Se det med det blotte øje, kan vi ikke. Det er svært nok at fastholde det i tanken et kort øjeblik. Jesu fødsel er begyndelsen til enden.
[1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].