Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 09/07/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/06/2023

5. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 5, 1-11 - Peters fiskedræt

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet er af William Hole. Findes HER
.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Det er værd at huske at v 10 ordet "fange" har grundbetydningen "fange levende". Baggrunden for Grundtvigs ord i v. 5, DDS 147:
... Frygt ikke! svared vor Herre mildt,
jeg vil dig lære herefter snildt
lyslevende folk at fange.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Der er en dyb visdom gemt i at sammenligne mission med fiskeri. Man er ikke herre over hvad der sker. Det er ikke noget man kan gøre sig til herre over. Det vellykkede religionsmøde, hvor himlen åber sig er altid noget, der sker eller kommer til én. Pludseligt, uventet og uprovokeret.. (Steen Skovsgaard) -

Peters fiskedræt er afgørende for Grundtvig. Thodberg gennemgår samtlige hans prædikener over teksten, forbinder den med "skovoplevelsen" 2011, som er en "mystisk" erfaring af at ordene til Peter åbenbares direkte til Grundtvig - og at begivenheden bliver ved med at skinne igennem dels i udlægningen af teksten, hver gang han skal prædike over den, dels Grundtvigs forståelse af hvad der er kirkens grund. En grundtvig-specialitet som nok sjældent vil give meget nyt til prædikanten, men nok til overvejelse over på hvilken autoritet, det er man overhovedet vover at prædike. Grundtvigs skovoplevelse i 1811

[155/tr05-a ]

Religionspædagogiske noter:Teksten har en helt særlig betydning for Grundtvig: Læs om hans skovoplevelse. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 5. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Værge, Johannes
Men et eller andet, som ikke havde med fornuft at gøre, fik dem alligevel til at gå ud med bådene igen. "Ud på dybet" - ja, dér viste det sig, at de kom: Virkelig ud på dybet. Også da de rystede var tilbage på land: Stadig ude på dybet, rystede. Afgrunden. "Gå bort fra mig."
Et møde med det helligste. Der hvor der ingen rimelighed hersker, og ingen overensstemmelse mellem indsats og belønning. Ingen mulighed for at leve op til det, som blev givet. "Gå bort fra mig." Her må der afstand til.
Men svaret til Simon var det modsatte: Du skal ikke være på afstand af dette eksplosivt gavmilde. Du skal være med i det. Gud er den overvældende skaber, som fra dybet kalder gaver frem til dig. Tag de, giv videre
[2007] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
For Peters vedkommende er der dog et par bemærkelsesværdige forskelle [i forhold til Esajas kaldelse]. Dels er det ikke er den himmelske Gud, som rækker ud fra himmeltronen, men den jordiske Jesus, der er langt mere nede på jorden; underet er noget så håndgribeligt som en kæmpe fiskefangst./ Dels er det ikke sådan at renselse og kaldelse og sendelse sker i trinvis rækkefølge. Det sker alt sammen på en gang. Dvs. der kræves ikke, at Peter bliver fuldstændig forandret og forvandlet, før han bliver sendt, men han bliver sendt som den, han er. [2003] Se mere

Noer, Peter Albek
Ingen vil indfanges.. Nej, det der drev Esajas - i GT-teksten - og Simon Peter i prædike- teksten til deres opgave for Gud, var at de vidste sig gennemskuet - og elsket af Gud, af HAM der er større myndighed end alt og alle. Har Gud virkeligt sat sig igennem hos os - kan vi ikke lade være med at være Guds hænder på jord, der ønsker at virke i kærlighed og omsorg - i ord og handling. [2011] Se mere

Høgh, Marie
Vi skal forvente os meget.
..missionsbefalingen er ikke til for Vorherres eller medlemstallet i institutionen Folkekirkens skyld. Heller ikke for integrationens skyld. Nej, alene for menneskelivets skyld. Intet andet. Og derfor er missionsbefalingen ikke gammeldags..
,,Mission er ikke folkekirkens pligt som institution, men ethvert kristen menneske pligt.
[2017] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].