Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 16/07/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 07/07/2023

6. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 5, 20-26 - Enhver, der bliver vred på sin bror..

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Bjergprædikenen 4. Den teologiske diskussion om bjergprædikenen er altid

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Som så ofte ved bjergprædikenen rejser for mange prædikanter sig spørgsmålet: Er formålet med Jesu radikale fordring at mennesket blot skal erkende sin syndighed og uformåenhed, eller peger Jesus på hvad konsekvenserne er af at lade sig gribe af hans virkelighed, og at det er faktiske, mulige konsekvenser at vreden smelter væk, at forsoning finder sted osv..

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Hvis man sidder med den forventning, at Luther med sin udlægning af bjergprædikenen først og fremmest er ude på at stramme skruen, så man bliver afsløret i sin syndighed - det er ifølge Luther lovens fornemmeste opgave (lovens anden brug) - bliver man meget overrasket. På mange måder er det det modsatte, han er ude på, nemlig at vise, at det liv, Kristus kalder os ind i, er et liv, der både kan og skal leves i denne verden". Asger Højlund om Luthers udlægning af bjergprædikenen i 1532. -

[156/tr06-a ]

Religionspædagogiske noter:Kan Jesu etik i bjergprædikenen følges, eller har den i sin radikalitet kun syndserkendelse som mål? Villy Sørensen, Jesus og Kristus: "Det er kun en halv sandhed at Jesu bjergprædikenmoral ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed". - - "For den kirkelige rettroenhed efter Martin Luther skulle Bjergprædikenen kalde på menneskenes syndserkendelse og dermed føre til styrkelse i troen på Jesus som den eneste retfærdige". [Den store danske Encyklopædi] - Læs Luther selv prædike over bjergprædikenen i 1532: [Se her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 6. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Høgh, Marie
(Indledes med Wiesenthal, om umuligheden af at tilgive).. Her hører vi, at forbrydelsen eller forseelsen bliver mindre og mindre, mens straffen bliver større og større. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi ikke er dommer i vores egen sag og i vores eget liv. Vi kan ikke selv sidde her på kirkebænken og bøje vores samvittighed efter forgodtbefindende. Det er det, der gør samvittigheden så besværlig at have med at gøre. Den gør nattetimerne søvnløse, dagstimer uudholdelige og vi kan ikke slippe af med den forbistrede samvittighed, fordi den er bundet til Gud. Eller bundet af Gud. [2017] Se mere

Aagaard, Erik
"Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget". Hvis vi tror, at kristen tro er at gøre præcis, hvad jeg selv vil, og så derefter komme og bukke pænt og sige "undskyld, Vorherre", hvis vi tror det, tror vi altså fejl. Der er virkelig en retfærdighed, Jesus forventer af sine disciple. En retfærdighed, dvs at færdes ret, leve livet ret, nemlig efter Jesu bud om kærlighed. Vores kærlighed, vores retfærdighed, skal langt overgå de skriftkloges og farisæernes, ellers [0000] Se mere kommer vi slet ikke ind i Himmeriget... g fald nu ikke for den populære misforståelse, at de skriftkloge og farisæerne bare var en samling hyklere og svindlere... Jesus ord også rummer en kritik af de skriftkloge og farisæerne. Hvad gør man nemlig, når man står over for en overvældende stor opgave? Så deler man den op i overskuelige, mindre enheder - så går det straks noget nemmere. Det samme havde de skriftkloge og farisæerne gjort. De havde splittet Guds lov op i 248 bud (så mange som knoglerne i en krop) og 365 forbud (så mange som dagene i et år)... Helt ærligt: detdér med at reducere det store bud til overkommelige krav, det kender vi da også.. [Prædikensamlingen er en pdf-fil. 6.s.e.tr står s. 153]


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].