Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 02/07/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/06/2023

4. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 6, 36-42 - Splinten i din broders øje

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Ingen norsk paralleldag - ej heller på WorkP og LectGreek. Man skal se via parallelteksten hos Mattæus 7,1-5 - link her under WorkingPreacher

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 6

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[154/tr04-a ]

Religionspædagogiske noter:I "At åbne en verden" findes en ultrakort, illustreret, genfortælling af teologiske hovedpointer i H. C. Andersens Snedronningen - som belysning af bl.a. netop denne tekst: [Se her]. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sørensen, Stefan Klit
..vel kan vi få sved på panden, for hvordan skal vi dog kunne lave så store forandringer ved os selv, at vi endda er lige så barmhjertig som Gud er barmhjertig? Ja, et andet sted siger Jesus endda direkte: Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen!
Ja, vi vil virkelig rende hovedet mod muren, hvis vi begynder at lave om på os selv i den skala, som Bibelen kræver af os. Ja, vi vil ødelægge os selv, hvis vi brugte Bibelen som en gør-det-selv-bog i selvforandring. For vel er det os, der skal forandres, men det er ikke selv-forandring, men Gud-forandring der skal til. Det er ham, der ønsker at forandre os - ved at vi lever sammen med Gud hver eneste dag, ikke bare en enkelt søndag en gang imellem. men hver eneste dag. Og det gør man ved at bede til ham, ved at læse i Bibelen, ved at. ja, også ved at gå i kirke..
[0000] Se mere

Munk, Kaj
"Hver eneste Gang vi ser, at Verden er ond,løfter han vort Blik til at se, at Gud er god. Ingen blødsøden og pjattet Godhed. "Du skal elske din Fjende", betyder ikke, "du skal indrette dig efter ham og give ham Ret." Tværtimod.Du skal elske ham, saa du hellere spytter ham i Ansigtet end begaar den Forbrydelse imod ham at lade ham tro, at du tier og samtykker i hans Foretagsomhed og hans Metoder. [0000] Se mere Du skal elske ham, fordi han er et Medmenneske, men du skal hade ham saa langt som han er Udøver af det onde, hvis han da er din Fjende for Sandhedens Skyld, og ikke blot for din egen". [Kaj Munk i en meget flot prædiken til Den barmhjertige Samaritaner, i 1941]. Se mere af citatet her.

Lauesen, Lasse Rødsgaard
Vi skal altså ikke sammenligne os med andre gode mennesker og så være lidt bedre, men vi skal stræbe efter det bedste og sammenligne os med Gud.
Det er Gud vi skal overgå i gode gerninger, og det klarer vi jo nemt. Det der kræves af os, er altså uden sammenligning.
[2013] Se mere

Drejer, Hanne
det her er ikke en opfordring til hvidvaskning af én selv, så man kan kritisere andre, men en opfordring til lidt ærlig selvransagelse, så vi indser at vi alle står på samme sted - hver og én - og det er i forhold til Gud på det forkerte sted. Det sted hvor vi indser, at det er et vilkår for alle mennesker at vi fejler og mangler herligheden fra Gud!
Og lige netop derfor kan en kristen prædiken aldrig være en moralprædiken.
[2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].