Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 20/08/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 07/07/2023

10. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 19, 41-48 - Græd over Jerusalem, tempelrensningen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Parallelstederne er Matt 21,12-17. Mark 11,15-18. Joh 2,13-17. (Her har WorkP og LectG kommentarer).
Billedet: Rembrandt, Wikimedia.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Til overvejelse: vi gør vores Guds hus (hellighedsrum) til røverkule ved at spærre det inde i privatreligiøsitet - det er også en slags sjakren - i forhold til det besværlige at tage religiøsiteten med i ens offentlige handlen -- underganghorisonten er også vores. Reaktionsmåden anderledes, nemlig privatreligiøs, ikke institutionskontinuerlig (templet).

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 19

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Besøgelsestid: Paul Tillich: Systematiske Teol III 420f "timing" Gots "timing" nærmer sig begrebet kairos. "Der grosse kairos, das Erscheinen der Mitte des Geschichte, wird in relativen kairoi, in denen sich das Reich Gottes in einem spezifischen Durchbruch manifestiert, immer wieder neu erlebt. (421)". - - Målet bliver så at forkynde at der stadig er kairoi - der bl. a. som indhold kan have en "tempel"rensning af vores bevidsthed. (ksf)

[160/tr10-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 10. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin
[Denne prædiken har vel mest historisk interesse. En dokumentation af hvordan Luther så på jøderne. Det er ikke artige sager. Grufuldhederne ved Jerusalems ødelæggelse udpensles, men det var fortjent. Nu var Luther ikke Luther, hvis det så ikke især ses som en advarsel til os (hans samtidige) og det reformatoriske anliggende]: "At vi synder på andre områder og begår overtrædelser, kan han lettere se gennem fingrene med, men at vi foragter hans Ord, kræver den strengeste straf, og den vil også ramme os. Og jo renere Ordet er, desto større vil straffen blive, så jeg frygter, det vil koste hele Tyskland. Gud give, jeg er en falsk profet på dette punkt, men det vil helt sikkert ske. Gud kan ikke lade foragten for sit Ord være ustraffet. Han vil heller ikke tøve længe. .." [1544] Se mere

Gyldenkærne, Asta
"Jo, til al held for os, kendte Guds søn sin besøgelsestid. Den fortælling kan vi gå ind i. Vi kan lægge øre til den. Vi kan lade os forme af den. Vi kan få nyt livsmod af den. Og det kan vi, fordi vi ikke længere behøver at fortabe os i vor egen brudfyldte og mangelfulde historie, men i stedet kan give slip på den og være nærværende hos vort medmenneske. For det er der, vi skal være. For man skal kende sin besøgelsestid. Amen" [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].