Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 20/08/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 13/08/2023

11. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: I kapitlet med alle "de umulige"... 3:GT: Jobs fortrøstning, at Gud i sin uudforskelighed..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Meget elementær eksegese (Per Mollerup)Se her.
Lectionary Greek

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 18

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Om at bede i sandhed til Gud
Dersom En, der lever midt i Christendommen, gaaer op i Guds Huus, i den sande Guds Huus, med den sande Forestilling om Gud i Viden, og nu beder, men beder i Usandhed; og naar En lever i et afgudisk Land, men beder med Uendelighedens hele Lidenskab, skjøndt hans Øie hviler paa en Afguds Billede: hvor er saa meest Sandhed? Den Ene beder i Sandhed til Gud, skjøndt han tilbeder en Afgud; den Anden beder i Usandhed til den sande Gud, og tilbeder derfor i Sandhed en Afgud".
Søren Kierkegaard. (Fra "Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift")- [Brugt i "Mødet - perspektiver i Bibelen"] om spørgsmålet om "Den samme Gud". -

[161/tr11-a ]

Religionspædagogiske noter:- - - "I denne lignelse er farisæeren, som anser sig selv for at være meget bedre end andre, overbevist om at han har det rette forhold til Gud. Tolderen står afsides, men fremsiger den enkle bøn: 'Vær mig, en synder, nådig'. Det er denne jøde med et tvivlsomt karakterblad, som går retfærdigggjort, frelst, derfra. Hvad hvis mennesker af en anden tro beder en bøn som tolderens? Bliver de fordømt, retfærdiggjort, frelst? Her har vi en tekst hvor vægten ligger på tro snarere end handlinger: en illustration på retfærdiggørelse ved tro, gennem nåde". [Wingate 72]
Du må ikke have andre guder end mig 2. Mos. 20,3f - ..den uudsigelige længsel (Rom. 8,19f)
- - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 11. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Martin, Luther
For her tales ikke om den øvrige store skare i verden, som hverken ligner denne tolder eller farisæeren, som ikke bryder sig det mindste hverken om synd eller om nåde, men lever sikre og sorgløse og hverken spørger efter Gud, Himmel eller Helvede..
Det er alt sammen falskhed og løgn, hvad han [farisøeren] snakker om sin bøn og gudstjeneste. Ja, at han netop dermed på det mest gruelige bespotter Guds navn, ved at han misbruger det til dermed at besmykke sin løgn...Se dernæst, hvordan han også på De Ti Buds anden tavle buldrer og raser mod sin næste. Her er ingen kristen kærlighed og troskab, hvoraf man kan mærke, at han søger sin næstes ære eller frelse eller under ham dette. Tværtimod går han hen og jorder ham fuldstændig, idet ham så skammelig foragter ham og ikke holder ham værdig til at kaldes et menneske...
Se, sådan har du i denne tolder et skønt eksempel på den rette kristne omvendelse og tro og et herligt mesterstykke af den høje, åndelige visdom eller teologi, som farisæeren og hans lige aldrig har smagt eller lugtet til. ..Og han bestræber sig nu alvorligt og af hele sit hjerte at afstå fra synden. Han ønsker ikke længere at skade, bedrage, belyve eller forurette nogen på nogen måde, og så også gerne, at alle levede sådan.
[1544] Se mere

Jensen, Lars
De fleste af os vil, når alt kommer til alt, nok helst hænge ud sammen med farisæeren. [0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
..Jeg overholder lovene, jeg betaler skat og moms, jeg er medlem af folkekirken, jeg er dansker, må vi lige have lov til at være her? Den anden, ham nede ved døren, sagde bare: Jeg har ikke noget at prale af, det eneste jeg kan sige er, at jeg er flygtning... [0000] Se mere

Heje, N. I.
Farisæisme er ikke i fortællingens betydning et isoleret jødisk eller senere kristeligt fænomen, men en udbredt menneskelig selvhævdelsens religion, hvis higen er selv at naa til tops og dertil bruge andre ved at være udmærkede i forhold til dem og forbedre dem. Farisæismens selvhævdelse ender i angst....
I modsætning hertil sætter evangeliet det i selvhævdelsens farisæisme bundne menneske paa plads. Evangeliet anbefaler mennesket arbejdet i foreløbigheden med yderste indsats af evner og kræfter uden at foreløbighedens resultater gøres til andet end foreløbighed, og det kender derfor ikke idealernes drømmeverden og tilfældige moralbuds opfyldelse som trøst i livet.
[1985] Se mere

Giødesen, Karen
Men Jesus advarer de selvretfærdige, for Guds rige er ikke for enden af vores bedrifter og ihærdige indsats. Dér er kun vores egen og menneskers anerkendelse. Guds rige er der, hvor vi kalder det til os. Og når vi gør det, giver vi slip på vores eget. [0000] Se mere

Christiansen, Marianne
Men der er andre spejle end garderobespejlet, som det er langt værre at spejle sig i. Tit er det foran spejlet, at man giver sig til at spejle sit eget liv: "Hvem er jeg, hvordan forvaltede jeg livet, hvad kom der ud af det, hvad har jeg egentlig betydet for menneskene omkring mig?"
Det er ikke kun på film at man kan se et menneske knuse spejlet i fortvivlelse over, hvad det viser. Erindringens og selverkendelsens spejl kan ikke knuses, men det kan knuse.
Jesu lignelse - selve ordet lignelse minder jo om spejlbilledets lignende fremstilling, lignelsen er som en spejlfortælling..
[2007] Se mere

Andersen, Leif
Jesus gennemskuer ikke skjulte kvaliteter eller skjulte karakterbrist her. Det, han gør, er: at undervise om anger og tro. Den gode bliver dømt, den dårlige bliver reddet. Fordi den dårlige indrømmer og angrer. Hvilket for øvrigt sætter på plads en gang for alle, at når Jesus taler om fortabelse, er det ikke en dom over det dårlige menneske. Det er en dom over det gode, men selvretfærdige menneske. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].