Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

1. søndag i adventstiden /
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst: Mt. 21. 10-17 - Templet skal være et bønnens hus

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Hvordan skal adventstiden brukes? Kanskje verdt å huske at den og er botstid.Kurt Grønvik tar avsett i teksten til å peke på både hva skal ryddes bort og hva som skal fylle. Se under prekener. Den i både Danmark og Norge elskete julens salmedikter, Brorson, er kanskje mere krass: Bort verdens juleglede
Om perikopen: Nogle steder er det den fyldigere Markusfortælling Mk. 11,15-19 som bruges, således Textweek. LectGreek og WorkPr forholder sig til Johannesev 2. Danske rekken til Lukas 19,45f.
Det turbulente bilde er et utsnitt av Giourdiano.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Ingen aktuel research her på Teksten denne uken - men alltid noe å hente via BibleHub.Glimt fra BibleHub: Hele byen i bevegelse - ordet sir "jordskjelvsliknende". Iflg telling under kejser Nero kunne det være 2,7 mill. mennesker i påsken [vel litt vanskelig å tro!]. Et bønnens hus for alle folkene, Mk.11,17 jfr Jes 56,7 (ikke "alle folkenes bønnens hus"). .. osv. På BibleHubs kommetarer kjører man frem vers for vers, med en rekke kommentarers tolkning av verset. Neppe den allernyeste eksegese, men mye faktuel viden, største oppmerksomhet på bibelhenvisninger, alene av den grunn verdt å løpe igjennom.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[900/adv1-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Jesus renset tempelet for å fylle det med liv, og fortellingen er som en lignelse for advent.
Hjertet ditt er et tempel. La det ikke bli invadert av jul med din handleglede eller andre mer eller mindre plumpe forsøk på å tjene penger på den høytiden som snart skal feires i ditt indre. Gi heller rom i hjertet for mennesker du kan vise omsorg, og for barna og ham de synger om
[2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.