Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 01/10/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 25/09/2023

17. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 14, 1-11 - At helbrede på sabbatten og om ydmyghed

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Ydmyghed er et vanskeligt begreb. Billedet fra Matador kan minde om at hvem der i menneskenes sociale sammenhænge er mest eller mindst farisæiske og modsat, ydmyge, i det mindste om at det er et komplekst spørgsmål. Og om at sociale spil meget ofte er et noget-for-noget spil.
"Ydmyghed er at kende sin jordiske begrænsning" (jfr Gregersen nedenfor). Verdens magthavere kalder sig velgørere (Luk. 22,25), men undertrykker, sådan skal I ikke være (men ydmyge tjenere). I vores komplekse, tilmed demokratiske, samfund er delagtigheden i magten en stadig udfordring. Tjente Røde samfundet bedre med sin tydelige protest end det venlige, pæne borgerskab - så vitterlig pænt det ofte er? Hvordan nærmer vi os humilitas? Vi kan i forhold til dagens tekst ikke skubbe fra os at det er en social ting, som handler om hvordan vi behandler fx fattige. Er det også en sjælelig-eksistentiel ting, at være ydmyg af hjertet?
I Norge er denne tekst ikke længere med i tekstrækkerne.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1:Umiddelbart før: Dommen over Jerusalem. 2: Vi forbereder os på vinteren. Samler i lade til at stå 3:Den universelle, skabelsens enhed. De troendes enhed.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Luk. 14,1-14 er lukansk særstof!
WorkingPreacher springer helbredelsen over, og har et par vers mere.
Tredje invitation til måltid hos farisæere: Luk. 14,7-14; 7,36-50; 11,37-43.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

På latin og engelsk hedder ydmyghed hhv. humilitas og humility, og ordet er meget karakteristisk afledt af humus, der betyder jord. At være ydmyg betyder at kende sin jordiske begrænsning. Niels Henrik Gregersen: Ind i Fællesskabet s. 101.

"In the synoptic gospels, and particularly in Luke, healing stories are quite often "balanced" between men and women, a device which Luke uses to highlight the gender equality of God's kingdom." Here: John Petty. -

Den udskammede er ikke ude, tværtimod. Han har alles blikke rettet mod sig.
Den type dom giver ingen mening, eller skaber kun frygt, hvis den ikke indeholder vejledning i, hvad der så hører sig til. Det giver ofte sig selv, men her udfolder vejledningen sig i Jesu ord og med de efterfølgende eksempler. Dom er ikke forkastelse, forstået som ophør af relation. Den dømte er rykket ned fra sit høje stade, hans hybris stod for fald, men han er ikke væk fra Gud. Mogens Lindhardt. Trinitatis

[167/tr17-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 17. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Rasmussen, Michael Rønne
Jeg vi bare gerne kunne holde fast ved, at som kristne dvs. dem der tror på og har tillid til Gud gennem det billede af ham, som vi har fået af Jesus, der er vi ikke nødt til at fastholde det meget modsætnings- og spændingsfyldte billede af Gud, som fortællingen om Job lægger op til. [1988] Se mere

Luther, Martin
..hjertets ydmyghed må bryde frem i gerning og blive synlig, ellers er ydmygheden falsk. Derfor skal enhver sidde nederst, kaste sig for den andens fødder og ikke mase sig frem, medmindre han bliver presset til det. Vel den, som gør det. Den, der ikke gør det, bliver til skamme. [0000] Se mere

Kjems, Lena
I dag tror vi fejlagtigt at ydmyghed er en følelse - sågar en vi skylder os selv, enten fordi vi er særlig empatiske eller fordi vi har fået den via en god opdragelse: "Jeg er et ydmygt menneske" er overskriften på et interview med en kendisse i en af den forgangne uges aviser. Nej, det er du nu nok ikke, må vi dertil sige, det man siger er man ikke altid selv. [2015] Se mere

Horsholt, Ulla
Men jeg tror Jesus griber os lige der, hvor vi er allermest bange, sårbare og udsatte:I den verden, hvor man ophøjer sig selv - placerer sig selv - vil man altid være udsat og sårbare Frygten er stor, når vi kæmper om pladserne --- frygten for at falde igennem - miste arbejde - miste terræn eller status .. [Undervejs får vi anekdoten fra apartheidtiden i Sydafrika. En hvid kvinde får plads ved siden af en sort på turistklassen på jumbojetten til London. Klager. Stewarden vil tage sig af sagen. Vender tilbage, og siger til den sorte: Kom med, vi har en enkelt ledig plads på første klasse] [2009] Se mere

Bech, Birgitte
hvad lærer VI så af episoden? At vi ikke har nogen grund til at føle os overlegne! Jesus gav en lektion i ydmyghed, som lige så fuldt angår os i en tid, der tilskynder til at promovere sig selv på alle mulige andre parametre, om så skal være på andre menneskers bekostning../..Nej ydmyghed må fødes i et hudløst hjerte i mødet med livet selv. Ydmyghed næres af den dybe erfaring af storheden i det givne, også i det små. "Mit hjerte skælver af glæde, blot duggen dynker et strå", skrev Jeppe Aakjær. I ydmyghed berøres vi af naturen, af forbundethed med andre mennesker.. [Billede af nadveren, disciplene skildret realistisk, ærligt. Kopi i Højer Kirke af maleri af Eduard von Gebhardt 1870]. [2023] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].