Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 24/09/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 18/09/2023

16. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Hvem afmytologiserer og eksistentialiserer egentlig mest - En Hans Nielsen Hauge, vækkelsens og bibelfundamentalismens fremmeste person i norsk kirkehistorie - eller en Knud Hansen? (Se hhv prædikencitat og litteraturcitat) - hvordan tages det vel klare udsagn i teksten om dødens overvindelse på alvor? De øvrige prædikencitater giver lidt forskellige bud.
2023: Citater og referencer til Mogens Lindhardt Trinitatis. Måske kan man sige at Lindhardt ikke afmytologiserer, men opgraderer en "moderne" opstandelsestro; opstandelsestro er ikke bare noget som gælder den enkelte (hinsides eller her og nu), men den enkelte i dens sammenhæng med folket og menigheden.
Billedet: Jan Verhas (1880) udsnit. Se hele billedet her

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [By this point in the Gospel of Luke, Jesus' healing powers are well-established.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: For det hurtige overbliks skyld om enker: 10 citater fra Bibelen på Hverdagsdansk/Oversættelsen 1907.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Enkerne i bibelen jfr Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens.Mere citat -

Usædvanligt, men indenfor det bibelske univers (referencer) Jfr. Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum Mere citat

Afmytologisering af dødeopvækkelsen - jfr. Hansen, Knud: Den kristne tro Se her

Sorgens plads i også opstandelsens kirke jfr. Rev. Rob Myallis på Lectionary Greek. Mere citat

To tilgange:
Hvor den ene prædikentilgang nemt kommer til at spille på den fremtidige forvandling af tingenes tilstand, så vil den anden tilgang altså se det befriende budskab, at dødens brod allerede er knust, og at vi derfor i vores livsopfattelse ikke kan give os hen til entydighed.. Mogens Lindhardt: Trinitatis (16.s.e.tr). Mere citat

[166/tr16-a ]

Religionspædagogiske noter:I Elementer til Kateketik ses dødeopvækkelserne som det ultimative udtryk for Jesu helbredende virke. - Jesus som helbreder - Lazarus opvækkes - Jesu gravlæggelse - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 16. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Madsen, Ole Witte
Livet er stadig livet værd; ja, det er så meget værd, at Jesus frivilligt gik fra sit ubekymrede evige liv i himlens evigt lyse sale ned i menneskekroppens forgængelighed for at leve et menneskeliv og dø en jordisk død. Mange ville nok hellere vælge den anden vej og flygte mod himlens sikre havn, hvor der hverken er sygdom, smerte, synd eller sorg. Vi er dog skabt til at leve og sat her for at elske, for det er jo her på jord, vi lever, bor og tror. Vi kan ikke styre livet i de store træk, men når vi elsker Gud og vor næste og er åbne for også at modtage kærligheden fra Gud og mennesker, så er livet værd at klamre sig til og leve. [2021] Se mere

Luther, Martin
Vom Predigtamt [0000] Se mere

Luther, Martin
Men, kære venner, lad os bekende det frit og sige: Herre, du handler ret, selv om du straffer os. For dig, Herre, har vi ingen ret at beråbe os på, men vi har det håb, at du vil straffe os i nåde og i din tid igen tage din straffende hånd tilbage... vor Herre Gud er en afprøver, som prøver sine og lader det gå dem dårligt, så man må blive overbevist om og lære, at han er en nådig Gud. Men han skjuler det ofte så dybt, at man ikke kan se det... vi har denne Herre og er blevet delagtige i alt hans ved troen på hans ord og sakramenter. Han er en virkelig syndemorder og dødsæder, som ved egen kraft og magt har slået synden ihjel og ædt døden.. [1544] Se mere

Hviid, Else
"..jeg lægger mærke til to ting. For det første solidariteten i fortællingen. Den giver os ret i, at det er sørgeligt, når en vi holder af dør. Jesus giver os ret i at døden er en fjende. Jesus ynkedes over hans mor, står der, og trøster hende: Græd ikke. For det andet lægger jeg mærke til, at når Jesus kalder, så virker det åbenbart." [2009] Se mere

Hauge, Hans Nielsen
..De kunne ved det røre vårt hjerte så vi måtte stanse i det onde syndeløp, da blir vi vekte opp. Likesom en redsel inntok dem, som så den døde ble levende, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist blant oss, og Gud har besøkt sitt folk. Slik kommer der og frykt i det hjerte som Guds Ånd rører ved, så de får føle sin synds elendighet. Hører han da etter Kristi røst, og følger Hans Evangelium og kall til omvendelse, så får han kraft av Jesu levende Ord, til å stå opp fra synden.. [0000] Se mere

Gadsbøll, Anne
Vi får ikke vores døde igen, men vi får livet igen. Langsomt, fragmenteret, forandret, brudt, smerteligt, men også med kærlighed, med håb, med forsoning, med glæde over det der var, og det der endnu er, kærligheden, og fællesskabet med andre mennesker. Det hele billede får vi ikke at se. Vi kommer aldrig til at forstå sammenhængen. Men her i efteråret prikker evangeliet til et frø af håb, der blev plantet i vores dåb. Det samme håb som Job udtrykte i sin sorg og vrede; at han en gang skulle se Gud, se Gud og ingen anden. Det håb som Paulus udtrykker, at engang skal han kende fuldt ud, lige som han selv er kendt fuldt ud. Det håb som er bundet til påskemorgen, da Jesus overvandt døden for bestandigt, og bandt os til Guds evige liv igennem kærlighedens uendelige kraft. [2019] Se mere

Christiansen, Helle
"Fylden (to plæråma) trænger døden tilbage og skaber livsrum blandt mennesker." [Linket er dødt, men citatet så prægnant, at det kan inspirere i sig selv] [0000] Se mere

Christensen, Leise
"Søndagen i dag er 16.s.e.Trin., og den søndag ligger lige præcis midt mellem årets påske og næste års påske. 16.s.e.Trin. er en slags minipåske, der skal minde os om fortsættelsen til fortællingen om enkesønnen fra Nain." [Leise Christensen].
[2011] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].