Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 08/10/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 24/09/2023

18. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 22, 34-46 - Det største bud i loven /Davidsspørgsm.

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Jesu afstamning efter kødet kan diskuteres - og også betydningen af den. Men her er Jesse-træet afbilledet, med navn efter Davids far Jesse. Men er anerækken gennem Maria (Lukas) eller Josef (Mattæus)?
Der er mange muligheder for at fortabe sig i eksegetiske hjørner - men nogle gange er det dér inspirationen er at finde.
De citerede prædikener går mere ret på sagen, det dobbelte kærlighedsbud. Redaktørens om kærligheden til Gud, dens hvad, dens hvordan og dens hvorfor (de sidste tre afsnit af prædikenen). Leise Christensen om "ein Mensch werden" i jiddisch'sk forstand. Jesper Langballe fremhæver at sætte Gud først må ses som en bremse på politisering af evangeliet. Nok at se som en modsigelse af den lidt ensomt stående reference med direkte link til den norske kirkes "Bærekraftsboka" - som bruger det dobbelte kærlighedsbud i indledningen, og som handler om hvordan "Bibelen, kristen tro og teologisk refleksjon kan være en ressurs i arbeidet med bærekraftsmålene (FNs).

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Hele kap 22 er bygget op over en jødisk læresamtale. Først skal der stilles et lovteknisk spørgsmål (skattens mønt), et drillespørgsmål (om at tage til ægte i himlen) og endelig et fromt (det største bud) - og så stiller den adspurgte (rabbiner/familiefader) et rigtig tricky modspørgsmål (Herre-spørgsmålet) [Kilde?]. Så i kapitlet som helhed er det herre-spørgsmålet som er det vigtige. I perikopeudsnittet er sidestillingen mellem de to emner kærlighedsbud og herreproblematik næppe kompositorisk godt begrundet.
> Mere > Herreproblematik /undertrykkelse. Kristologi fra neden. Kærlighed ikke som følelse - relevant for forståelsen af "elske..som sig selv".Redaktørens noter:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

.. å elske Gud og å elske nesten som seg selv (Matteus 22,36-40). Det er et kall til barmhjertighet og omsorg, til vern om menneskeverd og skaperverk og til å fremme rettferdighet og fred. Bærekraftsboka 2020 indledningen Se her -

[168/tr18-a ]

Religionspædagogiske noter:Skam få den der ikke kan få teksten til at gå op i en højere enhed i 2013 med dagen, hvor søndagen falder på Sankt Mikkels dag. - At åbne en verden om det dobbelte kærlighedsbud: [Se her] - Om Sct Michael på ETK: - Sct. Michaels dag (29. september) - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 18. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Stender, Joachim
Spørgsmålet er, hvad der er vort stikord? Hvornår træder vi i aktion? Det giver teksten til denne søndag et svar på. Vi har hørt det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og om at elske vor næste. Og det handler ikke om, som mange påstår, at vi først skal lære at elske os selv, før vi kan elske Gud og hinanden. Hvis der er en ting vi er gode til, så er det til at elske os selv. Det er ikke fedme og overvægt der er vestens største problem. Med fede egoer og overvægtige jeg'er. I lutherdommen er det sådan, at vi elsker Gud gennem vor næste. Og derfor bliver vor næste vort stikord. Hvornår er det vi drøner ind på scenen som en anden skuespiller og træder i funktion? Det er når vi møder vor næste. Det gælder derfor om, som Søren Kierkegaard udtrykker det, at være opmærksom på, når ens stikord kommer. [2013] Se mere

Legarth, Kim Nielsen
(Om sangeren Keith Green): En efter en faldt vestens livsfilosofier og østens religioner til jorden, efterhånden som han levede dem igennem og afprøvede deres løfter og teorier. De var alle sammen blindgyder, men sandheden måtte være et eller andet sted derude. Sandheden, der ville gøre livet værd at leve og fylde tomrummet i hans hjerte. Men der var en ting, der slog ham jo mere han gik ind i religionerne - der var en fælles tråd i det hele: Personen Jesus Kristus. Tilsyneladende var de alle sammen enige om, at Jesus i det mindste var en "god fyr". Nogle kaldte ham Guds søn, andre sagde han var en profet, andre, at han var en åndelig mester, der var opsteget til Himmelen. Selv Buddha mente, at Jesus var OK. Det var forskelligt, hvad de sagde om Jesus, men det var alt sammen positivt. Jesus selv sagde, at han var den eneste vej til Gud. Så måske skulle man give Jesus en chance - ikke kirken og organisationerne, men personen Jesus. Så Keith Green åbnede sit hjerte for Jesus, uden rigtig at vide hvem Jesus var, og hvad det kunne føre til. Så den 16. december 1972 skrev han denne enkle bøn i sin dagbog: "Jesus, du er hermed officielt inviteret ind i mig. Nu er det kun handlinger, der kan åbenbare din virkning i mig". [0000] Se mere

Langballe, Kristian
Spørgsmålet går på, om han er en politisk magtfyrste, som Kong David var det. Er Jesus det, så er han Davids søn, så er han Kong Davids arvtager. Var Jesus denne nye magtfyrste, ville hans magt og herredømme være at sammenligne med kongens, fyrstens eller politikerens magt og herredømme. Sagt anderledes ville Jesu budskab være af ren politisk art. Kristendom og politik ville være een og samme ting, men her sættes der skel! Jesus er ikke Davids søn, men han er Davids herre...Selv om Gud står over alt, så er det alligevel i evangeliet, at han vil kendes. Vi kender kun Gud gennem mennesket Jesus af Nazareth, for her er det eneste sted, hvor han fuldt ud giver sig til kende...Det er netop det budskab, som kirken skal forkynde også i mødet med andre religioner - og da særligt i mødet med islam, hvor både Kristus fornægtes og religion og politik flyder fuldstændig sammen. Her er der ingen forskel på Guds lov og kongens lov, eller på, hvad der hører kejseren til, og hvad der hører Gud til. Her gøres Allahs lov simpelthen til en politisk styreform. [2003] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
At elske Guds hvad, hvordan og hvorfor
Filosoffen Ole Fogh Kirkeby udforsker spørgsmålet om mulig kunstig intelligens, computere mm - og siger at man overfor ethvert menneskeligt projekt bør spørge: "hvad, hvordan, hvorfor?". Ikke bare hvordan, som vi plejer at nøjes med i teknologiens verden. Lad os tænke at elske Gud "med hele sig" som et godt, menneskeligt projekt. [Herefter udfoldes så hvad det vil sige at elske Gud, hvordan det (kan) gøres, og hvorfor vi skal]
[1993] Se mere

Christiansen, Marianne
"Sig os det største bud", beder farisæerne - Hvor ser du klarest Guds mening med livet. Og Jesus svarer: "Du skal elske Herren din Gud - det er det første og største bud". Det kan ingen være uenig i. Gud er Gud - i selve tanken om Gud ligger, at han må begrunde alting og være altings målestok. - "Men der er et andet, der står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv." Det er ikke nyt. Det har hele tiden været en del af Moseloven. Men det er en afsløring af, at det , der allerede er kendt, viser sig at forvandle sig til det uforudsigelige: Meningen med livet, Loven, begrundes i kærligheden, der altid bevæger sig og bliver bevæget. [2007] Se mere

Christensen, Leise
Hvis man ser på oversættelsen fra hebraisk til dansk uden om den græske version, som er lagt Jesus i munden, vil man se, at en anden nærliggende oversættelse af anden halvdel af buddet, nemlig det, der angår næstekærligheden, meget vel og forsvarligt kan oversættes på en lidt anderledes måde, nemlig: Du skal elske din næste, der er et menneske som dig selv..//.[om en yiddish-lærer]..Det, han ville, var at lære mig det allervigtigste ord, der findes, det, som er værd at stræbe efter, nemlig at blive ein Mensch. Det er nemlig ikke blot et menneske, som det er på tysk; det er meget mere på yiddish - det er et menneske set i relation til andre mennesker.. [2019] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].