Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 05/12/2021

4. s. i advent b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 3. 25-36 - Johannes Døbers sidste vidnesbyrd

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen. Joh. 3,25-36

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[203/adv4-b ]

Religionspædagogiske noter:Nu er det jo sjældent at man underviser meget omkring 4. s. i a - men ihærdige kunne jo godt være seriøse i ugen optil. Man kan naturligvis overveje det historiske: forholdet mellem døberbevægelse og Jesusbevægelse - er det blot sejrherrerne der fortæller? Men det er at gå stik imod at læse hvad evangelisten vil.
Indgår i arbejdsark om Adventstidens tekster, 2. tekstrække. - Månedens billede - Sankt Hansbålet - Vi arbejder med kirkeåret Advent B - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. i advent - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Graugaard Nielsen, Allan
Jeg hørte for nylig en anden forklaring på (advents)lysene. De betyder barndom, ungdom, manddom og alderdom. Så fortæller adventskransen os, at vi må tilhøre Gud - lige der, hvor vi er kommet til i vores liv. Det kan være vidt forskelligt. Men det er altid noget, der vokser og modnes - stiger - mens vi bevæger os fremad i vores liv. Det lyser mere og mere. Selv om vi nok vil opleve, at der bliver flere og flere gåder. Flere og flere dunkle steder. Men i kristen sammenhæng er det at være på vej gennem livet også at være på vej mod noget, der er større. Advent er håb og forventning om det, der er større end dette liv. Guds rige.. [0000] Se mere

Skude, Asser
Måtte Døberens skikkelse med hans ydmyge væsen og livsførelse, hans hengivenhed for at bane Herrens vej, hans forkyndelse af en ny tid og et håb for menneskeheden, være et forbillede for os. Måtte også vi åbne os for den mulighed, at Herren selv vil bane sig vej til os. Ligesom Døberen banede vejen, kan den vej også banes af os. Både så vi selv baner Herrens veje for andre, men ikke mindst så vi baner Herrens vej ind i vores eget liv. [0000] Se mere

Rasmussen, Michael Rønne
Det moderne menneske er selvrefererende, fordi det ikke har andre instanser at måle sig på end gennem sig selv. Men når vi kommer til kirken, møder vi et rum, der er fremmedreferende, som hele tiden peger væk fra os selv og ud mod en anden virkelighed. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].