Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Joh. 3. 26-30 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Hverken LectGreek eller WorkPr har perikopen. Tekstboken har sterkt fokus på sammenhengen dåp og pinse. Danske parallellen er til 3. s. i advent - ikke så mye inspirasjon til nå. Det er nokk misjonsperspektivet som er viktigst.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Misjonsperspektivet: Prekenknagger

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[851/tr02-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Må vi gjøre os små?
Må vi mennesker gjøre oss små for at Gud skal bli stor? Stiger Gud i verdi når vi devaluerer oss selv? Er det virkelig slik at Gud og mennesker er konkurrenter? - "Jesus har aldri satt noe spørsmålstegn ved et menneskes sunnhet, kraft og lykke i seg selv, betraktet det som en råtten frukt", slår den tyske teologen og motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer fast der han sitter fengslet av naziregimet. Og spør: Hvorfor skulle Jesus da gjøre de syke friske, og gi de svake kraften tilbake?
[2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.