Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 20/02/2022 -Teksterne - Opdateret: 14/02/2022

Seksagesima b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. 4. 26-32 - Kornet, der gror af sig selv

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Hvad er det for et sjæleligt/åndeligt rum, der åbner sig med lignelsen? En Svend Brinkmann har beskrevet modsætningen, hvor der ikke er plads til tillid til "noget af sig selv": "Hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive." Brinkmann på Twitter.
Man kan også gå en anden vej, og overveje: Hvad er det for en slags ord, der har den kraft at det vokser af sig selv. I tilknytning til denne lignelse skriver Notto Thelle om den pastorale frustration over oplevelsen af intet synes at vokse af sig selv ud af alle, alle ordene. Han refererer da Owe Wikstroem: Udfordringen ved den religiøse formidling kan karakteriseres ved at man løber ind i tre former for ord: ord der mangler, ord som lukker, og ord som åbner. Ord som mangler er alt det sprog, modtageren ikke har, kulturen har glemt. Ord som lukker er ord som er ført frem af ævlende forkyndere, i former for snævertsyn, og det kan vel være missionshusets snævertsyn (man aner at det er det Thelle her tænker på), men det kan da også være den moderne influenser/coach-kulturs - undertrykkende, ikke frisættende måde at tale på. Endelig: Ord som åbner - Thelle bevæger sig over i at det er ord, som åbner til større rum, også mod anden tro end vores. "Stilheten og skriket", s. 62 f - ksf referat.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Både Letionary Greek og Working Preacher forholder sig til Mk. 4,26-34.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Denne lignelse, som det ikke er nødvendigt at "oversætte", udtrykker tillid til at indsatsen bærer frugt, selv om det foreløbig ikke kan ses, og frugten kommer "af sig selv"..[sennepskornet].. Guds rige kommeraltså som en naturlig vækst og ikke som en kosmisk katastrofe med bål og brand. Villy Sørensen: Jesus og Kristus. s. 144 -

[218/seksag-b]

Religionspædagogiske noter:Det egentlige sker "af sig selv". Dette er "af sig selv" er skabelsesmagten - magten til at være til i alt det som er til. Samme magt udvirker på en lignende måde Guds rige. - Freja - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Seksagesima - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Otto
Naar det ser ud, som om det passer os godt, at Guds Rige kommer af sig selv, saa er Sandheden nok den, at Guds Rige ingenting betyder for os! Det er nok ikke Tro til Gud, der gør os saa rolige og trygge og saa ubekymrede for alt det, der angaar Guds Rige! Nej, hvis vi virkelig er saa rolige og trygge, som det kunde se ud til, saa er det nok Døden i os, der gør os saa rolige...
Som naar en Mand har lagt Sæden i Jorden! - Saa er Kampen uundgaaelig - og allerede i Gang! Der gives ingen Smutveje, ingen Bagdøre man kan liste ud af! Nej, Kamp er den eneste Mulighed for at leve - er selve Livet! - Vi har ikke selv valgt Kampen, ikke selv begyndt den! Vi har jo ikke af os selv taget Livet, men det blev os givet. Vi blev stillet midt ind i Livet, midt ind i Kampen. Og vi kan ikke selv bestemme over Kampen, - om vi vil fortsætte den, - eller paa hvilke Betingelser vi vil fortsætte, - paa hvilke Betingelser vi vil leve Livet! - Vi faar kun Livet paa een Betingelse, paa den Betingelse: at vi vil kæmpe, - kæmpe Livets Kamp! Sætte Livet ind paa Sandhed og Ret og Kærlighed! Men det er jo en fortvivlet Kamp at kæmpe, - saa slet som vi er udrustet dertil - og saa uduelige vi er! - Ja, netop! Det er den visse Død, vi sendes ud til!..
[1956] Se mere

Legarth, Kim
Du skal bare plante et enkelt korn i et andet menneske - og så lad det gro. Synes du ikke du er god til at fortælle andre om Jesus? Du behøver ikke at være god til det - du skal bare være trofast mod det. Du skal bare gøre det du kan - og så vil Gud tage din jammerlige indsats og gennemføre sin perfekte vilje igennem det. Det hele falder tilbage på Gud den almægtige - der siger: "Jeg, Herren, skaber det". [0000] Se mere

Mandrup, Lars
"Naturen ligger i dvale", siger vi om naturen på denne årstid.... [1988] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
(Med afsæt i en analyse af individualismens udspring i pietismen, en individualisme som bliver overbelastet uden tro på Gud). "Vi trænger til at tro på, at det er os givet.. Vi trænger kort sagt til Gud. Og i den tro, hvor verden ikke bæres i vores hænder, der vokser alt sig stort. Der er det hele som et lille frø... Den verden, hvor troen på Gud mistes, bliver lille og snæver, og den verden, hvor troen på Gud bevares, vokser sig stor og har en vid horisont. Frøet vokser af sig selv. Automatisk. Verden er der uden mig. Og det er en befrielse. Forunderligt nok." Lidt mere citat - og præsentation/anmeldelse af prædikenen ved -ksf: [2021] [2022] Se mere

Thaysen, Morten Fester
De gamle sagde: Gud i vold. Det betyder at lade Gud om verdens gang. Han har lovet, at noget stort skal komme engang, uanset, hvad vi gør eller ikke gør. Tænk det afhænger ikke af os, om al verdens lidelse og smerte en dag skal høre helt op, men det har Gud bestemt, at sådan skal det blive, når tiden er inde. Vi skal bare begive os Gud i vold - og overlade det til Gud, at det sker. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].