Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 13/02/2022 -Teksterne - Opdateret: 07/02/2022

Septuagesima b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 25. 14-30 -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Citat fra Lectionary Greek: "What do we view as our talents? Our gifts and skills?" - en måske for ligefrem måde at læse på - bestemt af vores brug af ordet talent. Talenterne er måske snarere billede på forkyndelsen af evangeliet om forsoning mellem Gud og mennesker og mennesker imellem. Da er det jo virkelig en dårlig måde, at grave det ned.
MenLæg mærke til Vibeke Bjergsø Aas meget anderledes tolking af hele den aktuelle lignelsessammenhæng. Løser den i evangeliets ånd de forståelsesmæssige problemer der unægtelig er i hele kapitlet? - men hvis, så er der en del forhåndsforståelse, som skal demonteres - og det er altid en særlig homiletisk udfordring.
Nyt på "prædikenfronten": En præsentation af Margrethe Horstmanns prædiken i "I tide og utide".

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Talent er en vægtenhed på ca 25 kg. På NTs tid vardet en vægtenhed for sølv, og derfor især brugt som møntenhed. Nogle beregner værdien til 20 års løn for en almindelig arbejder, andre betydeligt mindre, men dog en anseelig sum.
Tjener er oversættelse af doulos, som vel snarere bør oversættes med "slave" - vi kan bare ikke så godt tænke slaver forsynet med millionformue fra deres ejer.
Det kan være værd at bringe parallellen til slutverset hos Markus ind: "Og han sagde til dem: 'Mærk jer, hvad I hører! Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, ja, I skal få i overmål. For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har." Her er det tilgivelsen, måske ligefrem forsoningsevnen der er "talentet". Der forstår man jo godt at nedgravning ikke er i orden.
Dette lægger sig op ad John Pettys tolkning.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Regin Prenter: Gudsrigets nutid er krisen med dens store risiko. Sikkerheden, roen, "freden", hører det kommende gudsrige til. Lignelsen (også Mt. 24,45-51).. viser hvorledes gudsrigets nutid er præget af afgørelsen; nogle forstår kaldet og går ind i bodens arbejde arbejde og risiko, andre vil konservere status quo, egenretfærdigheden med dens sikkerhed og uforstyrrethed. Skabelse og genløsning", s. 330. -

Vibeke Bergsjø Aas: (Ref. ksf - opslag på Facebook, Det norske Prekeskap - bragt med tilladelse) Det er mulig å se dette som en del av et større fortellingskompleks. Jesus snakker om dommen, og han spør i Matt. 24,45: Hvem er da en tro og klok tjener? Jo, han som tar seg av de andre tjenerne. Så kommer han med tre eksempler på en dårlig tjener: 1) Tjeneren som begynner å slå de andre tjenerne, 2) Brudgommen som stenger ute de fem brudepikene som kom for sent, og 3) Mannen som kastet slaven sin [han med den ene talent] ut i mørket der de gråter og skjærer tenner. Disse tre fortellingene beskriver hvor brutal verden og livet er. Så fortsetter han: MEN når Menneskesønnen kommer i sin herlighet... og så får vi fortellingen om dommen med sauene og geitene, som handler om at vi ikke skal dømmes etter om vi var kloke, smarte, om vi hadde olje på lampen eller om vi gravde ned talentene våre, men om vi viste barmhjertighet.

- Villy Sørensen: Mattæus har tildigere (13.12) anført dette udsagn (om at have og få..) i en sammenhæng hvor der er tale om dem der kender Himmerigets hemmeligheder og dem der ikke gør det, og det kunne for så vidt hentyde til Gudsriget som en dynamisk proces (dynamis = kraft) der fører til (større og større) psykisk rigdom som de der ikke kan tage imod Gudsriget kun bliver mere forbitrede af at få tilbudt. Jesus og Kristus, s. 160-1.

[217/septua-b]

Religionspædagogiske noter:Der er et arbejdsark (i Hvad skal jeg sige?) til De betroede talenter. Et af de simple, som især hjælper til at sikre, at lignelsen bliver læst. Arket kan hentes her. Man kan diskutere om den skal prioriteres højt. Hvis den bliver til flad menneskelivsfilosofi, så er den i al for glat samklang med tidens ånd og med, hvad eleverne tror, er meningen med tilværelsen: kaste sig ud i den med liv og sjæl og få dobbelt igen (og det er højst en halv sandhed). Så man skal huske at understrege, at det er med Himmeriget det er sådan. Brug al dit talent på Jesu hjertesag, som det står i Hans Anker Jørgensens Sov du lille, sov nu godt (Det vil sige at andre elementer om Guds rige kan komme i anvendelse, hvis man vil have den med). - De betroede talenter - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Septuagesima - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Horstmann, Margrethe
De skal alle yde deres bedste til gavn for næsten. Men det bedste er altid på grundlag af noget, Gud har lagt i os i forvejen. Det handicappede barn, der smiler genkendelsens smil til forældrene, har ikke gjort en ringere gerning end den, der hersker med størst mulig kløgt og retfærdighed.. / [og mer citat: om den sidste tjeners skinhellighed]..Lidt mere citat - og en præsentation/anmeldelse af prædikenen ved -ksf: [2021] Se mere

Hviid, Else
[Lignelsen] er en umisforståelig advarsel mod ikke at lade de talenter jeg har fået finde udfoldelse i livet med andre. Det jeg har fået: livet, mennesker at leve sammen med, et arbejde, mennesker at arbejde sammen med. Et ord også, om frelse fra synd og død. Og mennesker at dele det med...
Syndens nådige forladelse forkyndes ikke i lignelsen, men det gør den i gudstjenesten, i nadveren.
Den er ikke velegnet til at tage med ud på gader og stræder, den egner sig ikke som opråb eller som slogan på bannere. Men den giver karakteristiske træk til det ansigt, som er kristendommens
[0000] Se mere

Olesen Larsen, K.
"Den trælbundne vilje" Fra Tidehverv 1934
Men nu den onde og lade Slave, hvad var der i Vejen med ham? Hvori ligger Forskellen mellem ham og de andre? Jo, den er tydelig nok! Han var ikke blot Slave; han var ogsaa sin egen Herre. Han levede ikke blot Slavens Liv for sin Herre; han levede ogsaa sit eget Liv for sig selv. Han havde ikke blot den ene Mulighed, men han kunde vælge. Han havde sin Frihed og var saadan set alt andet end Slave. Det eneste hos ham, der mindede om Slaven, var Trællesindet, - det, som de andre netop ikke havde, og som han derfor maa have lagt sig til, da han tog sin Frihed. Han er derfor paa en ganske anden Maade Slave: Slave under sig selv, under sin Frihed, under sin Vilje. Slave under Frygten for sit eget Liv - hans Liv var Trældom, hvad de andres netop ikke var.
[0000] Se mere

Steffen Støvring
"Gudsriget er nær," sagde Jesus, gang på gang.."I ham lever vi, ånder vi, er vi" sagde Paulus...Tage imod trygheden, hvile i den, "gå med Gud" som Kierkegaard udtrykte sig. Tage imod trygheden og tage imod de opgaver, der stilles os. Frimodigt og selvforglemmende tage imod talenterne, livsformuen, og frimodigt og selvforglemmende lade den yngle... [0000] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
Men regnskabet, hvad med det? Det er jo det, som står på bundlinien, som tæller! Her er der røde tal! Sådan passer jeg måske ind i historien om de betroede talenter, som ham der gravede sine ned: røde tal - ud i mørket!
Men Gud er ikke nogen bankrådgiver. Når Gud vejer vore liv og finder os for lette, alt for lette, lægger han en finger på vægten - til vores fordel.
[0000] Se mere

Trankjær, Mette
For han der kan flytte bjerge, før de ved af det og ryste jorden løs fra dets fundament, så dens søjler skælver, han kan også finde på at ruske os, hvis vi lader hånt om det vi har fået af ham , som er overskuddets Gud.
Det er netop denne overskuddets Gud Paulus taler om i det stykke vi hørte fra Apostlenes gerninger. Paulus har opdaget, at Athenerne ærer en ukendt Gud..
[1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].