Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 24/04/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 27/04/2022]

1. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Billedet: Udsnit af Raffael: Vogt mine får. [Se her]

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Johannesevangeliets "efterskrift".. 2: Hele tiden mellem påske og pinse er traditionelt .. 3: NB. Læg mærke til valgfriheden på epistelens plads. . 4. Kirkehistorisk/teologisk: Peters rolle ..

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Lectionary Greek(Kun en lille pointe om de toforskellige græske ord for at elske)

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 21

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[232/sep1-b ]

Religionspædagogiske noter:Birgitte Bech: Alterbillede af Peter Møller: Vi ser et skønmaleri med Tiberias Sø foran et romantisk bjerglandskab med dramatiske formationer; et blændende lys over horisonten bryder gennem disen; i mellemgrunden grupperer disciple sig med den nyvundne kæmpefangst omkring skibet H, som netop er trukket på land; på den blomstrende strand i forgrunden ses to personer i samtale: den endnu ikke gråhårede Peter,[Se her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Frandsen, Kristen Skriver
..der findes ikke det svigt som Gud ikke kan tilgive menneskene. Mennesket blev skabt nøgne - og levede i paradis - en dag lærte de at se deres nøgenhed - og at skamme sig over den. Den dag var de også på vej ud af paradis.
Vores nøgenhed kan vi stadig se - men vi skal ikke skamme os over den. For Gud viser sig ikke at være en Herre og mester, for hvem vi må hylle os i sære kjortler for kunne træde frem for ham. Det har vist sig at han ikke er det fjerne øje i himlen, som kigger frem og ned på os, bag skyer af dom og vrede. Så nøgne som vi er, kan vi tages i brug. Vores fysiske eller åndelige udrustning kommer i anden række. Lige så lidt hefter vi os ved medmenneskets, bruger det til at dømme og veje det.
Alt dette betyder ikke at vi har fundet vejen tilbage til paradiset. Men nok at paradiset til stadighed finder vej til os.
[0000] Se mere

Gadegaard, Anders
Det er slet og ret centrum i den kristne tro, at det er, hvad Gud skænker os: Kræfter, styrke og mod til at leve og elske. "Alt vil jeg gøre ud af dig", siger Gud til os. "Jeg fjerner det, som står imellem livet og dig, det onde, det dæmoniske, i dig selv og i livet omkring dig. Det skal aldrig skille dig fra min kærlighed og tillid til dig, som herefter bor inderst i dig. Lev da i den forvisning dit liv... Grundtvig har forklaret det i salmen "Jesus, at du blev min broder" (DDS 694): I salmen kræver Kristi stemme det samme umulige, som blev afkrævet Peter, at vi elsker ham, som han har elsket os: Ånden siger..: Elsk mig, som jeg elsked dig!.. [0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jesus spørger tre gange, og hver gang svarer Peter 'ja', med stigende undren og (tror jeg) irritation. Og hver gang får Peter pålagt en opgave. Det er som om Jesus vil sige til Peter: du kan ikke nøjes med bare at glæde dig over opstandelsen, over livet, at hvile i dine dybe følelser, du kan ikke nøjes med at du har fundet sandheden, at du har fundet meningen med livet. Livet vender udad, glæden er ikke bare til egen brug. Peter får pålagt en opgave.. [1982] Se mere

Lumholt, Bent
Det, der sker, er en sårheling. Der er et sår i Peter, et skammens sår, der væsker. Nu skal dette sår heles. Inden det kan heles, skal det renses, og det gør ondt, så man ligefrem kan se Peter vride sig, da Jesus spørger ham om det der.
Til sidst er såret blevet renset, og så kommer salven, lægedommen, idet Jesus siger til ham: "Vogt mine lam."
[0000] Se mere

Lyngby, Lotte
Ja, skam er meget sværere at have med at gøre end skyld er. Det man har gjort forkert, kan man sige undskyld for.
Skammen handler ikke om noget, vi har gjort, den handler om det, vi er. Skammen råber: Du er forkert. Du er for meget. Pak dig sammen. Grav dig ned. Skjul dig. Og noget af det første, som Jesus gør efter opstandelsen det er altså at møde Peter i Peters skam.
[2022] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].